Algemene verkoopsvoorwaarden VCK & Kwinta

1. De tarieven op www.kwinta.be zijn per persoon en exclusief 21% btw tenzij anders vermeld.

2. Je inschrijving is bindend. Indien je verhinderd bent kan je je laten vervangen door een collega (uiterlijk 2 dagen voordien doorgeven aan pieters [at] vck [dot] be).

3. Bij inschrijving via www.kwinta.be verleen je toestemming om alle berichtgeving per e-mail te ontvangen en om als deelnemer op de website vermeld te worden.

4. VCK en Kwinta zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan het programma en/of de spreker(s).

5. De lidmaatschappen lopen per kalenderjaar. Zonder schriftelijke opzegging voor 1 december wordt het lidmaatschap automatisch voor het volgende kalenderjaar verlengd.

6. De betaling van je inschrijving voor een sessie of het lidmaatschap gebeurt na ontvangst van de factuur. Bij niet akkoord moet deze, 10 werkdagen na postdatum, schriftelijk en bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd.

7. De facturen vervallen dertig dagen na factuurdatum. Iedere som (incl. btw), niet betaald op de vervaldag, zal van rechtswege een intrest van 2% per maand opbrengen, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is. In geval van niet-betaling uiterlijk op de vervaldag zal wegens laattijdige betaling een bedrag verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag inclusief btw, zonder dat hierom enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zijn.

8. Elk gerechtelijk geschil zal beslecht worden door de Rechtbanken van Brussel. Kosten van eventuele ingebrekestelling of aanmaning zullen ten laste zijn van de gefactureerde.

Contact

Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg vzw
Keizerstraat 20-22
2000 Antwerpen
Btw-nr: 0427.931.237
Tel: +32 3 201 14 50
vck [at] vck [dot] be