Selectieprocedure

Stel je/jullie kandidaat en stel je dossier samen!

Stap 1: Kandidaatstelling

Vul het formulier in om je/jullie kandidaat te stellen.

Stap 2: Dossier en CV

Stuur je dossier voor zondag 29 september 2019 op met daarin:

Stap 3: Selectie door de jury

De jury maakt, onder leiding van voorzitter Jos Corstjens, in het najaar van 2019 een selectie van de kandidaten uit de ingediende dossiers. De geselecteerde kandidaten worden eind oktober op de hoogte gebracht.

Stap 4: Toelichting dossier

De kandidaten van de geselecteerde dossiers komen hun verhaal donderdag 7 november 2019 in 20 minuten toelichten aan de jury.

Er wordt ook een kort filmpje opgenomen voor de publieksprijs, waarin de kandidaat/kandidaten in 1 minuut zijn/haar/hun project toelicht.

Stap 5: genomineerden

Enkele dagen na de toelichting maakt de jury de genomineerde dossiers bekend.

Stap 6: Stemming publieksprijs

Via de website Kwinta.be kan het publiek kennismaken met de genomineerde projecten via een kort filmpje en op Facebook een stem uitbrengen voor de publieksprijs.

Stap 7: Uitreiking award

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens VCK-Kwinta congres op 21 november 2019.