Dossiers

Enkele keren per jaar spit Kwinta een kwaliteitsthema dieper uit en bundelt het resultaat daarvan in een dossier.

Is meten weten?

"Meten is weten" is de mantra van kwaliteitsmanagers. Of het nu gaat om het meten van klantentevredenheid, het bepalen van kpi's bij een nieuwe strategie of het uitrollen van een project over kwaliteitscultuur: metingen komen er altijd aan te pas. Maar meten is geen doel op zich. Bovendien verliezen we uit het oog wat we meten. Meten is pas weten, als je weet wat je meet.

Van "Made in China" naar "Created in China"

De Chinese regering wil duurzame groei te creëren via kwaliteit. In 2015 legde het daarvoor de grote lijnen vast in het "Made in China 2025"-initiatief. Wat betekent dit voor de Vlaamse bedrijven?

Bedrijfscontinuïteit

De ISO 22301 is volgens de ISO Survey in 2015 de sterkst groeiende norm met een stijging van 78%. Tijd dus om de norm rond bedrijfscontinuïteit eens tegen het licht te houden.

Control

Waarom willen we zo graag controle? Wat zijn de meest geschikte randvoorwaarden om "in control" te kunnen zijn? En moeten we het ook altijd zijn?

Omgaan met weerstand

Veranderingen gaan steeds sneller. Ook organisaties moeten veranderen, maar verandertrajecten botsen vaak op veel weerstand. Hoe ga je daarmee om? Hoe verklein je de verandering en hoe geef je een boost aan je verandertraject?

Nieuwe ISO 14001:2015

In 2015 verscheen de nieuwe versie van de milieumanagementnorm ISO 14001:2015. Wat zijn de grootste veranderingen? Hoe implementeer je de milieunorm op een succesvolle manier?

Kwaliteit in de automotive

De automotive staat met Toyota mee aan de wieg van een hele stapel kwaliteitstools. In dit dossier stellen we scherp op wat je van Toyota kunt leren, houden we 3 recente defecten bij autoconstructeurs tegen het licht en delen autoconstructeurs hoe ze continue verbetering stimuleren.

Future of Quality

De veranderende wereld vereist nieuwe vaardigheden van kwaliteitsmanagers. Het wordt veel belangrijker om in de huid van organisatieontwikkelaar te kruipen en te focussen op het menselijke aspect, verbindingen te creëren en bruggen te bouwen.

Lichaamstaal

Gebaren, mimiek en lichaamshouding zijn belangrijke communicatiemiddelen. Velen menen dat zulke non-verbale signalen meer zeggen over onze gesprekspartner dan wat hij zegt. Maar klopt dat vanuit wetenschappelijk oogpunt? En hoe kom je zelf over bij anderen? Wat kan je eraan verbeteren?

Risicomanagement in de supply chain

Nogal wat factoren sturen de goed geplande processen van kwaliteitsmanagers grondig in de war: natuurrampen, stakingen, de geleverde kwaliteit door leveranciers, flexibilisering versus standaardisering,... Daarom moeten organisaties risico's beter managen.