5S-methodologie in manufacturing

19 februari 2020
(Hele dag)
Regio Antwerpen,
amelior

Waarom 5 S?

5S is een systematische methode om “orde en netheid te creëren en te behouden”.

Orde en netheid zijn immers basisvoorwaarden om continu te kunnen verbeteren. De implementatie van 5S bestaat in het projectmatig uitvoeren van het vijfstappenplan.

Met de eerste twee stappen wordt orde gecreëerd en wordt ervoor gezorgd dat orde behouden kan blijven. Met de volgende twee stappen wordt netheid gecreëerd en wordt ervoor gezorgd dat netheid kan behouden blijven. Eenmaal er orde en netheid is, worden defecten en afwijkingen ten opzichte van de gewenste situatie veel sneller gedetecteerd. Door de implementatie van verbeteringsvoorstellen kunnen deze afwijkingen in de toekomst vermeden worden. Met de vijfde en laatste stap wordt een systematiek van verbeteringsvoorstellen opgezet. Meteen is 5S als filosofie geborgd in de dagelijkse manier van werken.

Wat is 5S?

Het Japanse kwaliteitssysteem 5S neemt een ordelijke, degelijke en propere werkomgeving als vertrekpunt voor een mentaliteit van constante verbetering. Eindelijk: eenvoudige en meteen bruikbare tips die verrassend veel opleveren.

5S bestaat uit vijf stappen, hieronder aangeduid met hun Japanse naam:

  • Seiri: orde op zaken stellen - selecteren 
  • Seiton: de werkplek organiseren waarbij visueel werken centraal staat - structureren 
  • Seiso: schoonmaken en zuiver houden 
  • Seiketsu: standaardiseren 
  • Shitsuke: het handhaven van het systeem – stand houden

Het systeem werd voor het eerst toegepast bij de Japanse autoconstructeur Toyota. Dat verklaart deels het feit dat 5S vooral in productie- en assemblagebedrijven wordt toegepast. Nochtans zijn deskundigen ervan overtuigd dat het 5S-kwaliteitssysteem ook perfect toepasbaar is in de dienstensector en in bijna elke andere werkomgeving. De betrachting is om – via zeer visuele hulpmiddelen als markeringen, tekeningen, foto's en logo's – de werkplaats zo proper en efficiënt mogelijk te organiseren. Het gaat dus niet om opkuisen, wel om de verbeterde functionaliteit die het gevolg zou moeten zijn van die schoonmaak. Door alles een duidelijke en vaste plaats te geven, geraakt er minder gereedschap zoek en kan er worden gewerkt met minder reservemateriaal en kleinere voorraden.

5S is vrij gemakkelijk toe te passen, omdat het zowel qua materiaal en qua investering weinig middelen vergt. Toch is een gedegen voorbereiding en opleiding essentieel en moet er voor gezorgd worden dat alle niveaus – van het topmanagement tot de bedrijfsvloer – achter het initiatief staan.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Het theoretisch gedeelte (methodiek en stappenplan) wordt tot het strikte minimum beperkt. Vooral het bedrijfsbezoek met getuigenissen van medewerkers over het functioneren van 5S in hun werkomgeving worden tijdens deze workshop benadrukt. Vandaar dat deze workshop in een reële omgeving wordt gedoceerd, waar u als deelnemer onmiddellijk het aangeleerde kan toepassen in de praktijk.

Atlas Copco te Antwerpen, is het gastbedrijf voor deze workshop in de namiddag.

Ter info: deze opleiding is soms ook een module van het certificatietraject:  Lean Manufacturing Expert

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

U past 5S-methodologie toe waardoor:

  • U meteen een stevige fundering legt voor continue verbetering in uw productie-organisatie
  • 5S resulteert in verhoogde productiviteit, kostenbesparingen, effciënter tijdsbeheer, een veiligere en aangenamere omgeving, beter teamwork,...
  • U meer gemotiveerde en meer betrokken medewerkers verkrijgt 

Kortom, dankzij de toepassing van de 5S-methodolgie helpt u uw productie-organisatie op weg naar wereldklasse!

Voor wie?

Deze workshop is bestemd voor plant managers, productieverantwoordelijken, maintenance managers, kwaliteitsverantwoordelijken, gebiedsverantwoordelijken, … die orde en netheid wensen te creëren en te behouden in hun productie-organisatie.

Datum: 
19/02/2020 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via