AQL versus Zero-defects systemen

30 januari 2020
(Meerdaagse opleiding)
(Hele dag)
3Square, Zwijnaarde
amelior

Waarom deze thematiek?

Steekproeven: dagelijkse kost

De term steekproef is gemeen goed geworden en hoeft nauwelijks toelichting. Geen dag gaat voorbij of men wordt geconfronteerd met uitspraken of cijfers die gebaseerd zijn op steekproeven. Kijkcijfers, voorspellingen van verkiezingsuitslagen, effecten van nieuwe medicijnen, marktonderzoeken, … Het lijstje kan eindeloos worden aangevuld. Doelstelling is om op een goedkope, snelle manier betrouwbare uitspraken te doen over een partij goederen. Dit sluit zo sterk aan bij wat de kwaliteitsdienst wenst, dat deze het principe van steekproefsystemen vast zelf had uitgevonden, mocht het nog niet bestaan.

Zonder 100% ingangscontrole...

In een kwaliteitsfilosofie krijgt ingangscontrole een eerder nostalgische waarde toegemeten. Nochtans blijkt in de praktijk de (al dan niet incidentele) uitvoering ervan een blijvende noodzaak. Het uitvoeren van dergelijke controles dient zo efficiënt mogelijk te gebeuren, temeer daar het product geen toegevoegde waarde wordt meegegeven. We wensen dus met een zo klein mogelijke inspanning zoveel mogelijk informatie te verkrijgen van het product en/of van de partij. Het nemen van steekproeven, met de hiermee verbonden (berekende en bekende) risico's, blijft dus de meest aangewezen methode.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Het doel van deze opleiding is de deelnemer in staat te stellen om op een verantwoorde manier om te gaan met steekproefsystemen. Deze opleiding verschaft u het nodige inzicht in de onzekerheid die gepaard gaat met steekproeven: u leert een keuringskarakteristiek op te stellen en te interpreteren en u leert alle karakteristieke termen zoals o.a. AOQ, AOQL, klantenrisico en leveranciersrisico kennen en begrijpen. 

Naast de ISO 2859 norm voor attribuutkeuring, wordt in deze opleiding ook de ISO 3951 norm voor variabelenkeuring behandeld. 

Tot slot wordt er ruim tijd besteed aan de praktische implementatie, de mogelijke problemen en uitdagingen waar u in de dagdagelijkse realiteit mee te maken zult hebben.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Met deze cursus willen wij u de nodige kennis meegeven, zodat u in uw dagelijks werkveld de uit- of herziening van een keuringsystemen op een praktische, verantwoorde en kostenefficiënte manier kan uitvoeren.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor:

  • Verantwoordelijken voor de binnenkomende goederen
  • Verantwoordelijken voor het inrichten van steekproefsystemen om partijbeoordelingen uit te voeren (ingangskeuringen, keuringen van halfproducten, eindkeuringen)
  • Kwaliteitsverantwoordelijken die kwaliteitskeuringen op steekproefbasis als instrument willen beheersen
Datum: 
30/01/2020 (Hele dag) tot 06/02/2020 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via