Assertief denken en handelen

10 februari 2020
(Hele dag)
Van der Valk, Oostkamp
amelior

Waarom deze thematiek?

Je begrijpt dat een assertieve houding de meest aangewezen handelswijze is om je ten aanzien van medewerkers en/of leidinggevenden op te stellen. Toch is het niet zo evident om je in de praktijk, tijdens je dagelijks denken en handelen, assertief te gedragen.
Deze training helpt je daarbij. De opleiding geeft je inzicht in je eigen basishouding en biedt je concrete actiemiddelen om in de toekomst assertiever te reageren.

Wat mag je verwachten tijdens de training?

De nadruk ligt uitdrukkelijk op je eigen realiteit. Die wordt grondig met je doorgenomen en op een niet-bedreigende manier gestimuleerd.
Leerdoelstellingen tijdens deze training:
 • Weten hoe vertrouwen te geven om je eigen ideeën te uiten, te verdedigen en te realiseren
 • Inzicht krijgen in de basishoudingen in communicatie en het ontdekken van de eigen communicatiestijl
 • Concreet inoefenen van effectieve gesprekstechnieken (actief luisteren, empathie, herformuleren, feedback geven, vraagstellingstechnieken, ...)
 • Concreet inoefenen van de belangrijkste bouwstenen voor assertiviteit, vertrekkend vanuit de eigen werkervaringen van de deelnemers
 • Constructief leren omgaan met conflicten, misverstanden en lastige mensen

Een aantal van deze doelstellingen mag als resultaat vooropgesteld worden. Dit resultaat zal voor iedere deelnemer verschillend zijn, afhankelijk van voorafgaande ervaringen en/of motivatie.

Voor wie?

De training is bestemd voor iedereen die meer impact wil krijgen op zichzelf en anderen, door bewuster en efficiënter te leren communiceren. Dit maakt dat de training onder meer ook bijzonder verrijkend is voor managers, afdelingshoofden, leidinggevenden, …

Programma

Dag 1:
 • Assertiviteit: een levensfilosofie?
  • waarom is communicatie zo moeilijk?
  • basishoudingen in communicatie
   • subassertiviteit
   • superassertiviteit
   • manipulatie
   • assertiviteit
 • Ontdekken van de eigen communicatiestijl
  • sterktes en zwaktes van je eigen communicatiestijl
  • belangrijke communicatievaardigheden
   • empathie
   • feedback geven en krijgen
   • herformuleren
   • vraagstellingstechnieken
   • non-verbale communicatie

Dag 2:

 • Concreet inoefenen van de bouwstenen voor een assertieve communicatie
  • actief luisteren
  • kritiek geven
  • kritiek krijgen
  • 'neen’ zeggen met respect voor de ander
  • opkomen voor jezelf
  • het durven tonen van je gevoelens en wensen
 • Omgang met ‘moeilijke’ mensen – conflictbenadering
 • Uitwerken van een individueel actieplan
Datum: 
10/02/2020 (Hele dag) tot 17/02/2020 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via