Coachend leiding geven aan projectteams

10 oktober 2019
(Meerdaagse opleiding)
(Hele dag)
Amelior, Kortrijk
amelior

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Het programma van deze 2 dagen is erop gericht om via de kapstok van het ‘Situationeel Leidinggeven®’, onderstaande vaardigheden doelgericht aan te scherpen:
 • Hoe krijgt u nog meer invloed binnen de organisatie ten opzichte van uw project?
 • Hoe doet u aan professioneel leiderschap?
 • Hoe krijgt u een effectief en efficiënt projectteam?
 • Hoe behaalt u de gewenste resultaten met dit team?
 • ...

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na deze training:
 • heeft u een persoonlijke visie op uw leiderschap, specifiek voor uw projectomgeving
 • weet u wat u wil, en wat u met de ander wil
 • weet u persoonlijke doelstellingen te linken aan projectdoelstellingen
 • weet u hoe u uw projectteam dient aan te sturen en te begeleiden
 • begrijpt u de valkuilen en de opportuniteiten bij het aansturen van een projectteam

Voor wie?

Deze training is bedoeld als verdieping rond vaardigheden die nodig zijn om in specifieke projectsituaties mensen aan te sturen. Ze is bestemd voor al wie de verantwoordelijkheid heeft een project te begeleiden en het team in de richting van een geslaagd project te leiden:
 • projectmanagers/-leiders met enkele jaren ervaring als teammanager
 • teamcoördinatoren in projectteams

Deze opleiding richt zich tot mensen met ervaring in projectwerking. U heeft reeds kennis van één of andere projectmanagementmethode.

Startende projectleiders kiezen, in plaats van deze verdiepingscursus, beter voor een brede opleiding waar alle aspecten van projectmanagement aan bod komen, bijv. voor de basisopleiding projectmanagement (IPMA Level-D®). 

Programma

Dag 1: Ontdekkingstocht naar je eigen stijl van 'leidinggeven' in een projectteam

Situationeel leidinggeven
 • Er wordt teruggegrepen naar het model van 'Situationeel Leidinggeven' waarbij ingegaan wordt op de verschillende stijlen van leidinggeven (instrueren, overtuigen, overleggen en delegeren)
 • Ontdekken van uw eigen stijl van leidinggeven en reflectie hierop (self assessment)
 • Toepassingen naar eigen situaties, specifiek voor een project.

Leiding geven aan een team

 • Inzichten in een projectteam en teamontwikkeling
 • Hoe komt een projectteam tot stand (model van Ron Fry)?
 • Welke zijn de absolute elementen om als team goed te kunnen functioneren?
 • Hoe ontwikkel je van een team naar een topteam? Welke inzichten zijn hierbij nodig?

Resultaat na dag 1: De projectleider heeft een perfect beeld gekregen van zichzelf als leidinggevende. Hij kent zijn eigen stijl en weet deze beter te gebruiken om het team in de richting van het beoogde resultaat te loodsen.

Dag 2: De communicatieve en motiverende teamleider

De communicatieve teamleider
 • Basisvaardigheden in communicatie
  • Inzicht verwerven in het communicatieproces
  • Uw eigen communicatiestijl (Roos van Leary) en de toepassing van de verschillende stijlen in functie van het project
  • Specifieke vaardigheden zoals actief luisteren, vragen stellen en feedback geven
  • Inzien dat je een gesprek kunt leiden door te luisteren en het geven van correcte feedback
 • Verbale en non-verbale communicatie

De motiverende teamleider

 • Motivatie en motiveren
 • Motivatoren en demotivatoren, eigen aan een project
 • Motivatietechnieken, aan de hand van het ‘zesbollen-model'
 • Op een niet-bedreigende manier opkomen voor belangen
 • Belang inzien van non-verbale communicatie

Resultaat na dag 2: De projectleider heeft een perfect beeld gekregen van zijn eigen communicatiestijl en hoe hij dit kan aanwenden om efficiënt te communiceren. Hij kent de basis van een communicatieproces tussen zender en ontvanger. Hij is zich bewust van de impact van motivatie en demotivatie op het uitrollen van het project en kent de nodige technieken om het team te motiveren naar het gewenste resultaat.

Datum: 
10/10/2019 (Hele dag) tot 17/10/2019 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via