Communiceren met impact

15 november 2019
(Meerdaagse opleiding)
(Hele dag)
LINDNER WTC HOTEL & CITY LOUNGE ANTWERP, Antwerpen
amelior

Waarom deze thematiek?

Communicatie staat centraal in de professionele context: teamwerk, netwerking, meetings, functioneringsgesprekken, … De meesten van ons hebben er dagdagelijks mee te maken. Niettegenstaande we op professioneel vlak meer tegen elkaar praten, praten we te weinig mét elkaar.
In veel gevallen pogen we vooral anderen te overtuigen, zoeken we sluitende argumenten, weerleggen we kritiek, oefenen we ons in powerpoint presentaties, ... Fout? Bijlange niet … op één voorwaarde: zolang je maar ‘voeling' hebt met de ander. Wat tracht de ander je zowel verbaal als non-verbaal duidelijk te maken? Hoe achterhaal je wat de ander bedoelt? Voel je zijn/haar emoties en intenties aan?

Wat mag je verwachten tijdens de training?

Een aantal mensen uit jouw directe omgeving en jij zelf, vullen een vragenlijst in. Deze lijst geeft je een duidelijk beeld over je persoonlijke sterktes en aandachtspunten in communiceren met impact.
Jouw praktisch werkveld staat centraal! Meesterschap verkrijg je immers enkel door veel te oefenen. Respect voor de persoonlijkheid van elke deelnemer is gegarandeerd.
Er wordt gewerkt met concrete vragen en situaties van de deelnemers. Op basis hiervan worden tips aangereikt waardoor de zelfzekerheid en persoonlijke impact worden vergroot. In de meeste gevallen wordt geoefend met rollenspelen (simulatie-oefeningen) al dan niet ondersteund met camerafeedback.
Na elke trainingsdag wordt er gewerkt met concrete opdrachten gebaseerd op de persoonlijke leerbehoeften van elke deelnemer. De spreiding in tijd van de lesdagen laat de deelnemers toe het geleerde in hun praktijk om te zetten en feedback te krijgen op de inspanningen en resultaten van de voorbije periode. Voor de deelnemers is dit een stimulans om ook na de training te blijven werken aan persoonlijke impact.
Op het einde van de training heeft elke deelnemer dan ook een rijk palet aan handvaten en tips m.b.t. diverse gespreksstructuren: informeren en opdrachten geven, feedback geven en ontvangen, afspraken maken en opvolgen, omgaan met weerstand en apathisch gedrag, …
Leerdoelstellingen tijdens deze training:
 • kennis en inzicht verwerven in het communicatieproces en de beïnvloedende factoren
 • kennen van de persoonlijke voorkeuren m.b.t. intentie en gedrag in communicatie
 • kunnen gebruik maken van de meest elementaire gespreksvaardigheden in diverse gesprekstypes

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Je communicatie met anderen zal professioneler verlopen, doordat je gebruik maakt van doelgerichte communicatie: observeren, luisteren en spreken.
Dit heeft als voordelen dat je o.a.:
 • anderen beter begrijpt
 • gemakkelijker dingen van anderen gedaan krijgt

Voor wie?

De training is bestemd voor iedereen die de basisvaardigheden in communicatie wil verwerven of heropfrissen.

Programma

Betrouwbaar waarnemen
 • Wat is beïnvloeden?
  • niet durven beïnvloeden versus manipuleren
  • overtuigen versus zichzelf overtuigen
  • spreken of luisteren?
 • Begrijpen van de gesprekspartner
  • begrijpen versus beoordelen
  • motivatie achter de argumentatie
  • typologieën verruimen het perspectief van luisteren en zien
 • Betrouwbaarheid van waarnemen
  • illusies
  • relatie tot de praktijk van communcatie
 • Interpreteren van lichaamstaal
  • welke motivatie steekt achter het gedrag?
  • communiceren op non-verbaal niveau

Gericht luisteren

 • Een gesprek leiden door te luisteren
 • ‘Ja maar' reacties annuleren uit uw woordenschat
 • Een gesprek zonder doel is een verloren gesprek
 • ‘Koopsignalen' detecteren en ermee werken

Juiste vraagtechnieken

 • Soorten vragen
 • Pointers bepalen en hieraan vragen koppelen
 • Omgaan met agressief gedrag
 • Omgaan met apathisch gedrag
 • Betrokkenheid creëren bij het maken van afspraken

Overtuigend communiceren

 • Wat is beïnvloeden?
  • niet durven beïnvloeden versus manipuleren
  • overtuigen versus zichzelf overtuigen
  • spreken of luisteren?
 • Hoe kan je je gesprekspartner beter begrijpen?
  • begrijpen versus beoordelen
  • motivatie achter de argumentatie
  • typologieën verruimen het perspectief van luisteren en zien

Opvolgsessie

Na de tweede dag krijgen de deelnemers een aantal werkpunten mee, die dan tijdens een opvolgingsmoment (dag 3) terug worden opgenomen en uitgediept.

a

Datum: 
15/11/2019 (Hele dag) tot 06/12/2019 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via