Competentiegerichte functioneringsgesprekken voeren

02 maart 2020
(Hele dag)
Keizershof, Aalst
amelior

Waarom deze thematiek?

Het is bewezen dat ‘competentiegerichte selectiegesprekken’ als selectiemethode meer zekerheid geeft dat u er de goede kandidaat uit kiest ten opzichte van niet-gestructureerde sollicitatiegesprekken.
Heel vaak verlopen de selectiegesprekken niet volgens een bepaald plan. Men overloopt vaak het CV als leidraad en zien dan wel hoe het gesprek evolueert. Dit zorgt ervoor dat men kandidaten moeilijker kan vergelijken. Bovendien komt u zo niet altijd te weten of die persoon écht geschikt is.
Het voeren van competentiegerichte selectiegesprekken is daarom heel belangrijk. Dergelijke gesprekken zorgen er immers voor dat u de juiste personen op de juiste plaats krijgt.
Leer nu in deze training wat dergelijke gesprekken precies inhouden, hoe u ze kan voorbereiden en effectief ook kan voeren.

Wat mag u verwachten tijdens de training?

U krijgt tal van technieken en tips aangereikt m.b.t. het voeren van competentiegerichte selectiegesprekken.
Breng gerust uw openstaande vacature(s) mee, dan kan u met eigen voorbeelden werken en bent u optimaal voorbereid voor uw volgend gesprek!
Via een intakeformulier dat u zal ontvangen, kan u uw eigen leerdoelen op voorhand doorgeven aan de trainer.
Leerdoelstellingen tijdens deze training:
 • inzicht krijgen in welke de relatie is van selectiegesprekken tot competentiemanagement
 • kunnen selectiecriteria vaststellen
 • kunnen toepassen van de STAR interviewtechniek

Tijdens de training ontvang je gratis het boek 'Hebbes: meer dan 600 competentiegerichte selectievragen'. Een onmisbaar boek voor recruiters, leidinggevenden, lijnmanagers, personeelsverantwoordelijken, HR-verantwoordelijken, ...

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na de training:
 • kent u een aantal technieken die u toelaten om op effectieve wijze competentiegerichte selectiegesprekken te voeren
 • hebt u meer inzicht in uw rol als interviewer
 • hebt u meer inzicht om objectief te selecteren op basis van competenties

Kortom, u weet competentiegerichte selectiegesprekken te voeren, evenals het doel en de methodiek te bepalen.

Voor wie?

De training richt zich tot iedereen die selectiegesprekken voert binnen de organisatie.
We denken daarbij ondermeer aan:
 • leidinggevenden
 • HR – en personeelsverantwoordelijken
 • lijnmanagers

Programma

 • Competentiemanagement, rekrutering en selectie:
  • Wat zijn precies ‘competenties’? En hoe kunnen wij als interviewer de nodige competenties waarnemen en bevragen?
  • Een paar interessante weetjes over rekrutering en de voorspellende waarden van selectietechnieken
 • Het competentiegericht selectie-interview:
  • De voorbereiding van het interview
   • vertalen van een vacature naar de nodige competenties
   • bepalen van de hoofdcriteria, observatiecriteria en meelopers voor het gesprek
   • interpreteren van CV’s
  • Het competentiegericht interview – het gesprek:
   • introductiefase
    • de socratische vraagmethode
   • informatiefase
    • vermijden van fantasiegerichte vragen
    • bevragen van competenties met de: STAR(R)-methode
   • afrondingsfase
    • hoe beoordelen + beoordelingsfouten checklist
 • Inzicht in gesprekstechnieken tijdens een sollicitatie:
  • Onze eigen stijl, hoe luisteren we? Zelf-assessment
  • Het WIER-luistermodel toegepast tijdens sollicitatiegesprekken: waarnemen - interpreteren - evalueren - reageren
  • Hoe interpreteren we non-verbale communicatie?
  • Leugendetectie? Kunnen we dit?
  • Micro expressies en lichaamstaal
  • Slotoefening: vaardigheden van de interviewer
 • Oefenen
  • Bevragen van competenties: STAR(R)-bevragingmethodiek inoefenen
  • Deelnemers krijgen tijd voor voorbereiding onder begeleiding van de trainer
  • We oefenen onder elkaar in een leuke en veilige atmosfeer. Iedereen krijgt feedback over sterke punten en punten waar nog op gelet kan worden.
Datum: 
02/03/2020 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via