Een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers opzetten & implementeren

16 december 2019
09:00 tot 12:30
Biznis, Lokeren
amelior

Waarom deze thematiek?

Vrijwel iedereen zal beamen dat een eerste contact bij een prospect binnen een commercieel proces van cruciaal belang is voor een verdere succesvolle relatie. Wanneer het over een eerste contact met medewerkers gaat is deze aanpak echter heel wat minder evident. Centraal gaat het om de wijze waarop de klant/medewerker vanaf het eerste moment onbewust wordt beïnvloed en van daaruit een ‘filter' opbouwt rond de ‘andere partij'. Dergelijke (voor)oordelen zijn knelpunten die weinig of niet worden opgemerkt, maar wel hun invloed gaan spelen in de relatie tussen medewerker en organisatie.
Helaas is het onthaalgebeuren vaak ondergeschikt aan onmiddellijke inzetbaarheid. Men denkt tijd en middelen te sparen door de inloopperiode te versnellen en verkorten.
Onthaal is echter méér dan een korte toelichting over het arbeidsreglement, tijdsregistratie en andere formele regels. Het is een permanent afstemmingsproces tussen de organisatie, haar waarden en verwachtingen enerzijds en de persoonlijke waarden en verwachtingen van de nieuwe medewerker anderzijds.

Wat mag je verwachten tijdens de opleiding?

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en inzichten brengen we de voornaamste stappen in een medewerkersgericht onthaalproces in kaart en detecteren we de voornaamste succesfactoren binnen elke stap.
Leerdoelstellingen tijdens deze opleiding:
 • De positieve impact van een succesvol onthaalbeleid kennen.
 • Weten hoe je aan een onthaalbeleid kan beginnen.
 • De verschillende stappen in een onthaalprocedure kennen en kunnen toepassen.
 • Kunnen een vergelijking maken met de eigen situatie en acties bepalen naar een eigen of verbeterde onthaalprocedure.

Tijdens de training ontvang je een handige leidraad als naslagwerk en een USB stick met diverse checklijsten, templates en sjablonen die je kan aanpassen naar jouw organisatienoden en -branding.

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Na de opleiding heb je een onmiddellijk hanteerbare blauwdruk om te toetsen aan jouw eigen concrete praktijksituatie, wat leidt tot een vlotte integratie en/of vertaling. Het onthaalgebeuren binnen je organisatie, zal er opmerkelijk beter door worden.

Voor wie?

In eerste instantie richt deze opleiding zich naar medewerkers HRM, en bovendien ook naar diverse leidinggevenden of verantwoordelijken die een concrete aanpak en stijl willen ontwikkelen in functie van het onthaal van hun eigen medewerkers. Zij zullen een grote meerwaarde halen uit de voorgestelde concepten, tools en ervaringsuitwisselingen.

Programma

 • Het onthaalbeleid:
  • wat en waarom?
  • slaagkansen?
 • Concreet aan de slag: opstarten van een onthaalprocedure
  • voorbereiding
  • uitrusting
  • documentatie en checklijsten
 • Rollen en verantwoordelijkheden binnen een onthaalprocedure
 • Sociale integratie
 • Verschillende communicatiekanalen en werkvormen als introductie
 • Opmaak onthaalbrochure tips & tricks:
  • duidelijk
  • visueel
  • voor iedereen toegankelijk
 • Peter- en meterschap:
  • selectie
  • vereiste competenties
  • ondersteuning
 • Evalueren van nieuwkomers:
  • wie en wat?
  • evaluatiedocumenten
 • Evaluatie van de onthaalprocedure
 • Vertaling naar de eigen werkplek – mijn volgende stappen
Datum: 
16/12/2019 - 09:00 tot 12:30
Voeg toe aan je agenda

Delen via