Emotioneel intelligent & empathisch omgaan met jezelf en anderen

02 maart 2020
(Meerdaagse opleiding)
(Hele dag)
Lindner WTC hotel & city Lounge Antwerp, Antwerpen
amelior

Waarom deze thematiek?

Emotionele intelligentie vormt samen met cognitieve intelligentie het koppel dat zorgt voor vooruitgang en succes van een organisatie.
Emotionele intelligentie staat voor het vermogen om eigen en andermans gevoelens te herkennen en er op effectieve wijze mee om te gaan. Cognitieve intelligentie daarentegen staat voor het vermogen om situaties en vraagstukken te doorzien. Beide begrippen kunnen gemeten worden en uitgedrukt worden in een getal: EQ en IQ.
Het IQ kan je vergelijken met het aantal pk's van een motor en het EQ met de rijvaardigheid van de bestuurder.
Je eigen emotionele intelligentie kan je trainen en verhogen.

Wat is emotie?

Elk individu beschikt (gelukkig) over emoties. Emoties zijn er ook op elk moment van de dag. Ergernis bijvoorbeeld als iemand voorbijsteekt aan het loket. Teleurstelling na het verliezen van een wedstrijd. Maar ook vreugde bij het weerzien van een vriend.
Emoties ontstaan al in een heel vroeg stadium in ons leven. Vanaf de peutertijd wordt een groot deel van de emoties en de verwerking gevormd. In de loop der jaren ontwikkelt het EQ zich steeds verder, op basis van opgedane ervaringen.
Je kan ook zelf je emotionele intelligentie (leren) vergroten; voor het overgrote deel door het opdoen van ervaringen. Hierbij moet je vooral bewust leren omgaan met die emoties: ga confrontaties aan en ontloop geen situaties. Evalueer elke situatie. Word bijvoorbeeld niet meteen kwaad als iemand een verkeerd inhaalmanoeuvre maakt, maar sta er even bij stil en vraag je af waarom iemand dat zou doen. Misschien gaat het wel om een spoedgeval...?
Kortom, kennis van de eigen emoties of zelfbewustzijn vormt de beste aanzet.

Wat mag je verwachten tijdens de opleiding?

Deze opleiding is een nuttig instrument om je bewust te worden van je EQ, om dit EQ te trainen én te verhogen.
Leerdoelstellingen tijdens deze opleiding:
 • Meer inzicht krijgen in het begrip EQ en in het effect ervan op je professionele leven
 • Constructief en flexibel leren omgaan met je eigen emoties en die van anderen
 • Op een emotionele, intelligente manier leren omgaan met lastige, vervelende mensen
 • Je emotioneel (zelf)bewustzijn weten te vergroten om eigen en andermans gevoelens te onderkennen
 • Succesvoller en efficiënter te zijn in het werk, zowel individueel als in teamverband
 • Inzicht verwerven in emotionele karaktertypes die de kwaliteit en duurzaamheid in je relaties ten goede komen

Voor wie?

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die:
 • bereid is kritisch naar zichzelf te kijken
 • zijn/haar emotionele vaardigheden wenst te ontdekken en te vergroten
 • meer ruimte wil geven aan zijn/haar huidige en toekomstige functioneren

We gaan uit van een academisch (of gelijkwaardig) denk- en werkniveau met enkele jaren ervaring.

Programma

Onderstaande aspecten komen tijdens deze opleiding ondermeer aan bod:
 • Het begrip EQ (model van Reuven Bar-on)
 • Het belang van emotionele intelligentie voor goede (professionele) relaties en succes
 • Hoe evenwicht vinden tussen het tonen of verbergen van emoties
  • Hoe reageren op kritiek (terecht of onterecht)
  • Hoe kritiek geven zonder dat de ander enkel de emotie hoort
  • Het reguleren van je emoties
  • Het constructief uiten van je ongenoegens
 • Assertiviteit als hefboom leren benutten
 • Hoe omgaan met lastige, moeilijke mensen?
Datum: 
02/03/2020 (Hele dag) tot 09/03/2020 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via