HRM praktijkgerichte basisopleiding voor HR-assistants en beginnende personeelsverantwoordelijken

04 juni 2020
(Meerdaagse opleiding)
(Hele dag)
Auberge du Pêcheur, Sint-Martens-Latem
amelior

Waarom deze thematiek?

Het is een feit dat het slagen van organisaties steeds nadrukkelijker bepaald wordt door de manier waarop ze omgaan met hun menselijk kapitaal.
Als HRM-assistant heb je dus een zeer belangrijke taak. Een taak die enkel kan uitgevoerd worden door goed opgeleide mensen! Binnen je functie is een gedegen basiskennis van HRM dan ook onmisbaar. Het is de 'toegangspoort' naar nieuwe wegen en opportuniteiten om je menselijk kapitaal te sturen, te coachen en te ontwikkelen.
Daarom krijg je tijdens deze opleiding ondermeer antwoord op volgende vragen:
 • Waarom staat HRM ten dienste van de medewerkers?
 • Hoe kan je medewerkers laten evolueren?
 • Hoe komt je door HRM tot een goede interne communicatie?
 • Hoe motiveer en behoudt je medewerkers?
 • Hoe draagt HRM bij tot betere prestaties binnen een afdeling?
 • Deze praktijkgerichte intensieve opleiding biedt je de mix van HR-instrumenten aan die praktisch bruikbaar zijn binnen je dagelijkse functie. Het laat je toe continu te verbeteren

Wat mag je verwachten tijdens de opleiding?

Je maakt kennis met de diverse werkterreinen van HRM, toegespitst op de dagelijkse praktijk van de HRM-assistant.
Je krijgt een antwoord op de volgende vragen:
 • Wat is de opdracht van HRM?
 • Hoe staat HRM ten dienste van de medewerkers?
 • Hoe levert HRM de medewerkers van de toekomst?
 • Hoe brengt HRM de economie en motivatie in evenwicht?
 • Hoe stemt HRM de ambities van de medewerkers af op de behoeften van de organisatie?
 • Welke rol speelt HRM binnen de interne communicatie?
 • Hoe staat HRM ten dienste van de organisatie?

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Na de opleiding beschik je over een praktische basiskennis van de voornaamste werkterreinen binnen HRM. Daarnaast hebt je een duidelijk zicht op de taak van de HRM-assistant. Dit maakt dat je je taak als HRM-assistant nog beter zal uitvoeren en optimaal kan bijdragen tot het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Voor wie?

De opleiding brengt je de nodige basiskennis bij, zodat je inzicht verwerft in de rol en toegevoegde waarde van HRM. Je kan het beschouwen als een eerste kennismaking met de diverse HRM-domeinen die je toch een totaaloverzicht bieden van het gehele HRM.
We richten ons in het bijzonder dan ook naar HRM-assistants en beginnende personeelsverantwoordelijken die binnen de HRM-afdeling werken maar die nog geen HRM-vooropleiding genoten en die wensen een ruimer beeld te krijgen van de HRM-functie in zijn totaliteit.

Programma

Dag 1
 • De opdracht van HRM
  • HRM-Visie
   • ondernemen door en met mensen
   • HRM binnen de organisatie
   • opdracht van HRM
   • activiteitsdomeinen van HRM
   • prestatie-indicatoren
   • wat is Investors in People (IiP)
 • HRM in dienst van de medewerkers
  • HRM-Instroom van medewerkers
   • employer branding
   • recrutering & selectie
   • onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
   • HR-dienstverlening

Dag 2

 • HRM levert de medewerkers van de toekomst
  • HRM-Development in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid
   • personeelsmotivatie
   • employability & empowerment
   • vorming en training, levenslang leren
   • opstellen van een opleidingsplan
   • personeelsretentie
 • HRM levert de medewerkers van de toekomst – vervolg
  • Competentiebeheer
   • strategisch, tactisch en operationeel
   • wat zijn competenties?
   • soorten competenties?
   • hoe competenties beheren?

Dag 3

 • HRM brengt economie en motivatie in evenwicht
  • Verloning
   • functieclassificatie
   • welke zijn loongrondslagen om mensen op een goede manier te verlonen?
   • loondifferentiatie
   • loon als (de)motivator
 • HRM stemt de ambities van de medewerkers af op de behoeften van de organisatie
  • Prestatiebeoordeling
   • beoordelingsdomeinen
   • beoordelingssystemen
   • beoordelingsprocedures en koppeling aan vorming en verloning

Dag 4

 • HRM als motor van de interne communicatie
  • Overleg
   • informeel overleg
   • formeel overleg
   • interne communicatie
   • communicatie met vakbonden
   • van weerstand naar meewerken
   • functionerings- & beoordelingsgesprekken
   • 360°-feedback methode
 • HRM in dienst van de organisatie
  • Synthese & Integratie
   • synthese
   • integratie

Na deze opleiding kan u zich nog verder verdiepen in één van bovenstaande thema's via volgende opleidingen:

Datum: 
04/06/2020 (Hele dag) tot 25/06/2020 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via