Interne auditor kwaliteit, veiligheid en milieu (KVM-auditor) conform de richtlijnen ISO 19011

09 december 2019
(Hele dag)
Keizershof, Aalst
amelior

Waarom deze thematiek?

Meer en meer organisaties beschikken over een geïntegreerd managementsysteem over twee of drie domeinen (kwaliteit, veiligheid en milieu). Deze organisaties kiezen er dan ook vaak voor om hun interne audits geheel of gedeeltelijk geïntegreerd uit te voeren. Dit vraagt van de interne auditoren uiteraard extra inspanning, maar ook kennis over de drie aspecten en een nieuwe set van vaardigheden en competenties.
Via deze opleiding worden interne auditoren ideaal voorbereid om de audits van een geïntegreerd managementsysteem over twee of drie domeinen met gedegen kennis van zaken uit te voeren.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

 • u krijgt inzicht in de eisen en de gemeenschappelijke elementen van de normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 (voorkennis is essentieel)
 • u krijgt inzicht in de rol van de interne auditor in het auditproces en de finesses van het geïntegreerd, risicogericht auditeren
 • u krijgt voeling met de nodige auditvaardigheden
 • u krijgt de kans om het aangeleerde via een simulatie in de praktijk om te zetten
 • de opleiding is een combinatie van theorie, gekoppeld aan praktijkgerichte oefeningen en opdrachten en aangevuld met tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden en rollenspelen, concrete do's en don'ts

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor:
 • nieuwe interne auditoren die audits zullen uitvoeren op een geïntegreerde manier
 • interne auditoren die reeds actief zijn in één of 2 van de drie domeinen en dit ook willen uitbreiden naar de andere domeinen
 • kwaliteitsmanagers
 • preventieadviseurs
 • milieucoördinatoren die feeling willen krijgen met het auditeren van de andere domeinen
 
LET WEL:
Het is essentieel om te beschikken over een basiskennis en/of ervaring te hebben met de verschillende managementsystemen (ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001).
Indien u nog niet beschikt over deze kennis, raden we u ten stelligste aan om één of meerdere van onze basisopleidingen betreffende deze managementsystemen te volgen: ISO 9001 basisopleidingISO 45001 basisopleidingStudiedag ISO 45001ISO 14001 basisopleiding.
Voor wie een basiskennis milieuwetgeving wil verwerven, raden we aan Module 1 te volgen van de Basisopleiding Milieubeheer.

Programma

 • Dag 1:
  • IMS (Integrated Management System) en de nieuwe HLS structuur binnen ISO
  • De gemeenschappelijke elementen uit de norm ISO9001, ISO14001 en OHSAS18001
  • Specifieke eisen eigen aan de norm ISO9001
  • De procesbenadering en het belang ervan
  • Risicoanalyse van processen
  • Bespreking van het intern geïntegreerde auditproces volgens ISO19011:2011 en oefeningen
 • Dag 2:
  • Vaststellen objectieve evidenties ten aanzien van de OHSAS 18001- en de ISO 14001-normvereisten
  • De geïntegreerde auditvaardigheden
 • Dag 3:
  • De geïntegreerde auditvaardigheden
  • Toepassing van het aangeleerde in een volledig uitgewerkt rollenspel
   • Voorbereiden van de audit
   • Uitvoeren van de audit
   • Rapporteren van de audit
Datum: 
09/12/2019 (Hele dag) tot 16/12/2019 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via