Kalibratie

18 november 2019
(Hele dag)
Amelior, Kortrijk
amelior

Waarom deze thematiek?

Metingen spelen een belangrijke rol in IKZ en geformaliseerde kwaliteitssystemen. Maar die metingen en dus ook de meetmiddelen moeten geschikt en betrouwbaar zijn om een constante kwaliteit te kunnen waarborgen. Regelmatig kalibreren is dus een must.

Vertrekkend vanuit reële situaties uit diverse bedrijfstakken wordt in deze cursus de praktische aanpak behandeld om tot een kalibratiesysteem te komen dat o.a. beantwoordt aan de recentste eisen van de nieuwe ISO 9001 norm versie 2015. De norm ISO 10012:2003, ‘Eisen voor meetapparatuur en meetprocessen' vormt de leidraad van deze opleiding.

Het is echter niet voldoende een kalibratiesysteem op te zetten. Ook de uitvoering van kalibraties zelf moet aan bepaalde eisen voldoen en de mogelijkheid van externe kalibraties kan eveneens onderzocht worden.

Een deel van de cursus is gewijd aan de praktische kalibratieprocedures en -instructies van meetmiddelen uit diverse toepassingsgebieden uit de industrie. De praktische kalibratie-instructie wordt geïllustreerd in een professionele kalibratieruimte.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

In deze cursus leert u:

 • Hoe u een goed kalibratiesysteem opzet met aandacht voor de begrippen :
  • inventarisatie en identificatie
  • kalibratieplanning, frequenties en statusweergave
  • kalibratieprocedures
  • justering en verzegeling
  • registratie van kalibratiegegevens
  • opslag en behandeling meetmiddelen
 • Omgaan met externe partners
 • Interpretatie van kalibratiecertificaten en de link met DIN-normen
 • Welke zijn de eisen in verband met kalibratie in de ISO9001:2015 norm?
 • Wat "meetonzekerheid" is, het "cumulatief effect" van meetonzekerheden en het principe van berekenen
 • Wat verstaan we onder "herleidbaarheid"?
 • De link tussen de meetonzekerheid van meetmiddelen en productspecificaties
 • Het verschil tussen Gage R&R en kalibreren
 • Het belang en mogelijke effect van omgevingscondities in kalibratieruimten

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na deze cursus bent u in staat om de verschillende aspecten van een beheerst kalibratiesysteem te (h)erkennen en desgewenst toe te passen in de eigen omgeving.

U begrijpt het belang van de meetonzekerheid in meetprocessen en de interpretatie van meetresultaten.

U kunt een juiste inschatting maken van welke kalibratieprocessen u zelf kunt behartigen en welke kalibraties u met een externe partner invult. 

Een betere interpretatie van  kalibratiecertificaten  alsook de relatie met referentienormen en standaarden.

Voor wie?

Deze cursus richt zich tot iedereen die geconfronteerd wordt met de praktische organisatie van kalibratiesystemen, kalibratie-instructies en de beoordeling ervan.

Opgepast: Deze opleiding richt zich vooral op de industrie en minder op chemische en biologische laboratoria. Medewerkers uit dergelijke omgeving die geïnteresseerd zijn in deze materie nemen best contact met ons op om de meest geschikte opleiding voor hen te vinden.

Datum: 
18/11/2019 (Hele dag) tot 25/11/2019 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via