Kwaliteitscoördinator in de welzijns- en gezondheidssector

06 februari 2020
(Meerdaagse opleiding)
(Hele dag)
Serwir hotel, Sint-Niklaas
amelior

Vanaf donderdag 6 februari 2020, van 13u30 tot 17u30

Waarom deze thematiek?

De welzijns- en gezondheidssector leveren de laatste jaren grote inspanningen op het vlak van kwaliteit. Dit resulteert in een behoefte aan kwaliteitsdeskundigen. Professionals die een kwaliteitsaanpak optimaal kunnen organiseren en systematiseren. Dankzij onze opleiding leert u een kwaliteitssysteem te ontwerpen, installeren, beheren en evalueren, bent u in staat om klanten- en personeelstevredenheidsmetingen uit te voeren en kan u daar gepaste actieplannen aan koppelen. Vanuit uw brede visie op kwaliteit vertaalt u de kwaliteitseisen van uw klanten en/of de overheid naar concrete oplossingen voor de organisatie.
In de praktijk moet u in staat zijn om:
  • Een integraal kwaliteitsbeleid te ontwikkelen dat gericht is op doeltreffendheid, doelmatigheid, continuïteit, respect voor de cliënt of patiënt
  • Een kwaliteitssysteem op te zetten en een kwaliteitshandboek uit te werken
  • Een kwaliteitsplan te implementeren waarmee kan worden aangetoond dat de processen beheerst worden, de kwaliteitsevaluatie systematisch wordt uitgevoerd en de kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Het doel is u op te leiden tot een degelijke kwaliteitscoördinator. U krijgt derhalve een sluitend antwoord op volgende vragen:
  • Wat is Integrale Kwaliteitszorg (IKZ)?
  • Wat is de toegevoegde waarde van IKZ voor de welzijns- en gezondheidszorg?
  • Hoe gebruik ik bestaande kwaliteitsmethoden, -instrumenten en -technieken?
  • Welke resultaten mag ik verwachten na invoering van IKZ?
  • Wat wordt er van mij als kwaliteitscoördinator precies verwacht?

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Dankzij deze vorming zal u effectief vorm en inhoud kunnen geven aan het 'kwaliteitsdenken' in de eigen organisatie.
We willen u graag inzicht geven in kwaliteitsconcepten en -filosofieën, maar bovendal de nodige hulpmiddelen en vaardigheden aanreiken om als kwaliteitscoördinator professioneel aan de slag te kunnen gaan. Om dit te realiseren vertalen de docenten de theoretische materie naar praktisch realiseerbare uitdagingen voor uw concrete situatie. U zult een belangrijke rol spelen in de opwaardering van het kwaliteitsniveau van uw organisatie.
Datum: 
06/02/2020 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via