Leer verbindend en geweldloos communiceren

12 december 2019
(Hele dag)
Auberge du Pêcheur, Sint-Martens-Latem
amelior

Waarom deze thematiek?

Communicatie is de zuurstof voor al onze menselijke contacten. Zonder communicatie geen menselijke relaties, geen informatie-overdracht, geen sfeer, geen vooruitgang, geen resultaten, geen samenwerking, geen complimenten, geen carrière, geen zuurstof!
Iedereen zal beamen dat de manier waarop we communiceren een grote invloed heeft op de kwaliteit van ons werk en onze werkrelaties. In de dagelijkse realiteit blijkt het vaak 'verdomd moeilijk' om goed te kunnen verwoorden wat men eigenlijk verwacht van de ander, om negatieve boodschappen over te brengen , om de juiste respons en bijsturing te krijgen, … Vaak vervallen we in onze oude patronen, gedachtengangen, en blijven we onze boodschap op dezelfde manier zeggen, of niet zeggen… Vaak is net onze manier van communiceren een bron van ergernis of conflicten omdat onze manier van communiceren vaak onbewust en onbedoeld gewelddadiger is dan we beseffen.
Wil je eens een ontwapenende kijk op je communicatie en ontdekken dat er andere manieren zijn om je verwachtingen, boosheid, irritaties, ongenoegen duidelijk te maken, dan zal deze training zeker een schitterende eye-opener vormen.

Wat mag je verwachten tijdens de training?

De onderwerpen worden op een boeiende, herkenbare manier gebracht. Op basis van concrete voorbeeldsituaties door trainer en deelnemers aangebracht, leer je méér positief te confronteren en beter om te gaan met agressieve boodschappen van je gesprekspartner(s). Op deze manier geef je een positieve boost aan je samenwerkingsrelaties en krijgt je communicatie meer kleur, meer helderheid, meer impact, meer kracht maar tegelijkertijd ook meer fijngevoeligheid,…
Leerdoelstellingen tijdens deze training:
 • inzicht verwerven in het begrip 'geweldloze communicatie' (gebaseerd op het gedachtengoed van de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenbergh)
 • de belangrijkste elementen van het model van Rosenbergh leren kennen én hoe dit toe te passen op concrete situaties
 • leren om een meer positieve manier te confronteren
 • beter leren omgaan met agressieve boodschappen van anderen

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Je communicatie zal na deze opleiding nooit meer zijn zoals voorheen! De training maakt je nog bewuster van je manier van communiceren en zorgt voor een kleine positieve revolutie in uw werk- en privérelaties.
Geweldloos communiceren geeft een positiever werkklimaat, een hogere motivatie en meer arbeidsvreugde bij leidinggevenden en medewerkers.

Voor wie?

 • Zowel voor leidinggevenden die meer geweldloos wensen te communiceren als voor medewerkers die meer positief confronterend willen communiceren met zowel collega's als hiërarchie.
 • Voor iedereen die nog steeds op zoek is naar een geweldloze verwoording van wat men de ander echt wil zeggen.
Gewenste voorkennis: kennis van de basisvaardigheden communicatie/assertiviteit.

Programma

Het gedachtengoed van Marshall Rosenbergh:
 • Het gedachtengoed van de grondlegger van de geweldloze communicatie
 • De 4 elementen van zijn model:
  • waarneming
  • gevoel
  • behoefte
  • verzoek
 • De valkuilen verbonden aan elk van die 4 elementen

Ontwapen je communicatie:

 • Van beschuldigend, agressief taalgebruik naar positief confronterend taalgebruik

Herkenbare voorbeelden bespreken en analyseren:

 • Waar loopt het vaak fout en waarom?
 • Hoe de boodschap formuleren volgens de 4 peilers van het model?
 • Hoe jakhalstaal (aanvallend, verwijtend, beoordelend, kwaad, … ) afbouwen?
 • De kracht van empathie
 • De kracht van emotie

Het inoefenen van de bouwstenen voor geweldloze communicatie op concrete voorbeelden:

 • 1ste peiler: van interpretatie/beoordeling naar observatie/waarneming
 • 2de peiler: het krachtig en helder verwoorden van zijn gevoelens en emoties
 • 3de peiler: het ontcijferen van onze behoeften achter een boodschap; wat willen we nu eigenlijk echt zeggen en overbrengen naar de ander? Het positief verwoorden van die behoeften.
 • 4de peiler: verzoeken leren uitspreken: de ander betrekken bij wat je wil bereiken.

Checklist en geheugensteuntje opstellen voor het verder concreet inoefenen van de peilers voor geweldloze communicatie.

Datum: 
12/12/2019 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via