Non-Verbale Communicatie

30 april 2020
(Meerdaagse opleiding)
(Hele dag)
3Square, Zwijnaarde
amelior

Waarom deze thematiek?

Het belang van niet-verbale communicatie wordt nagenoeg altijd onderschat. Ten voordele – onterecht – van de verbale communicatie. Het doelbewust ontplooien van je niet-verbale communicatie bezorgt je nochtans prachtige resultaten. Bepaalde belangrijke nuances maken het verschil tussen excellent communiceren en gewoon communiceren. Deze nuances kunnen zelfs aanleiding geven tot misverstanden. Ze kunnen gewone conversaties doen uitmonden in bitsige discussies, of ervoor zorgen dat je je gesprekspartner niet echt kan boeien, ook al heb je heel wat te vertellen.
Om bewust om te gaan met je lichaamstaal, dien je te werken aan je ‘awareness', het bewustzijn van de eigen lichaamssignalen. Lichaamstaal is immers meer dan de optelling van enkele standaardaxioma's. Optimale lichaamstaal heeft alles te maken met het intuïtieve niveau waarop je lichaamstaal werkt. Je exploreert en optimaliseert die tijdens de training.
Wist je dat...
 • je netjes voorbereide presentatie kan staan of vallen door je non-verbale uitstraling voor de groep?
 • je tijdens een vergadering uit een conflict kan geraken door je ruimtegebruik aan te passen?
 • Je een verkoopgesprek rendabeler maakt wanneer je je bewust bent van je oogcontact?
 • Je een groep kan boeien door bewust een alerte houding aan te nemen?
 • Je efficiënter gaat communiceren als je meer ontspannen in je vel zit?
 • 70% van wat je overbrengt bij communicatie non-verbaal gebeurt?

Wat mag je verwachten tijdens de training?

Als je excellent wil communiceren, duiken heel wat vragen op:
 • Hoe kan je non-verbale communicatie optimaal aanwenden om een meester in het communiceren te worden?
 • Hoe ontwikkel je die fijngevoeligheid waarmee je de aandacht van je gesprekspartner trekt?
 • Hoe stel je je non-verbale communicatie af op je verbale communicatie?
 • Hoe interpreteer je de lichaamssignalen van de ander?
 • Wat vertellen die je allemaal?
 • Hoe gebruik je je intuïtieve vaardigheden gerichter om beter in te spelen op lichaamssignalen van de andere?

Over al deze vragen gaat deze training.

Leerdoelstellingen tijdens deze training:

 • kennis en inzichten verwerven in een taal die je eigenlijk van nature uit al spreekt en je bewust worden van de kracht van niet-verbale communicatie en de invloed ervan op interacties
 • weten welke je sterke en zwakke punten zijn zodat je assertiever en gerichter kan inspelen op gesprekspartners
 • weten je zelfbewustzijn te verhogen en je eigen communicatiepatronen te verruimen

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Na het volgen van de training zal je:
 • assertiever en meer ontspannen voor een groep staan
 • gerichter inspelen op de signalen van je gesprekspartners
 • efficiënter vergaderen
 • stress beter beheersen
 • je intuïtieve vaardigheden bewuster aanwenden
 • de verschillende aspecten van lichaamstaal onderscheiden en gebruiken

zodat je betere resultaten haalt bij je:

 • verkoopsgesprekken
 • coaching gesprekken
 • beïnvloedingsgesprekken
 • onderhandelingen
 • presentaties

Voor wie?

Voor iedereen van wie het effect van zijn communicatie belangrijke gevolgen kan hebben en die bereid is zijn communicatie te optimaliseren.
We denken daarbij ondermeer aan:
 • leidinggevenden
 • verkopers
 • onderhandelaars
 • trainers
 • opleidingsverantwoordelijken
 • medewerkers en verantwoordelijken voor klantenservice
 • ...

Programma

Dag 1: Kennismaking met lichaamstaal
 • Wat is lichaamstaal?
 • Wat zijn de functies van lichaamstaal?
 • De basis:
  • observeren
  • interpreteren
  • waarnemen
 • Hoe doe je dat nu zelf?
 • De ‘basisgrammatica' van de lichaamstaal ‘aan den lijve' ondervonden
  • de theorie wordt aangebracht aan de hand van korte oefeningen
   • uitnodigen of intimideren?
   • de kracht van oogcontact
  • met twee voeten op de grond staan
   • de basishouding
  • mimiek
 • Territorium en ruimtegebruik
  • ruimte geven en nemen
  • zich leren 'positioneren'
 • Hoe ‘verpak' je de boodschap?
  • stemtaal

Na deze eerste dag, krijg je een aantal actiepunten mee om in uw dagelijkse praktijk uit te proberen.

Dag 2: de opgedane kennis bewust leren gebruiken om jouw communicatie gerichter te maken
 • Casestudies
  • de cases worden gekozen op basis van de werkervaringen van de deelnemers
  • afhankelijk daarvan komen verschillende situaties aan bod: een vergadering, een functioneringsgesprek, een presentatie, een commercieel contact, ...
  • de groep zoekt samen naar de juiste weg om de interactie op een niet-verbale manier efficiënter te laten verlopen
  • er is ruimte en tijd voorzien voor experimenteren en corrigeren

Opvolgsessie
Na de tweede dag krijg je een aantal werkpunten mee, die dan tijdens een opvolgingsmoment terug worden opgenomen en uitgediept.

Datum: 
30/04/2020 (Hele dag) tot 11/06/2020 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via