Ontwikkel onmisbare vaardigheden als management assistant

17 maart 2020
(Meerdaagse opleiding)
(Hele dag)
Keizershof, Aalst
amelior

Waarom deze thematiek?

De traditionele management assistant competenties volstaan reeds lang niet meer. Het gebruik van nieuwe technologieën in organisaties, de toename van verantwoordelijkheidsdomeinen en de steeds hogere eisen die gesteld worden, zorgen voor een steeds veranderende invulling van de management assistant rol. Een veeleisende en polyvalente functie waarvoor je best wat ondersteuning kan gebruiken.
Deze ondersteuning en vervolmaking bieden wij in deze opleiding. Het programma evolueerde mee met de taken en eisen die aan management assistants gesteld worden, dit dankzij de meer dan 20 jaar ervaring die de trainer heeft met je problematiek.

Wat mag je verwachten tijdens de opleiding?

Je krijgt een boeiende, interactieve, praktijkgerichte opleiding. Om de opleidingstijd optimaal te benutten en de behandelde thema's maximaal op de eigen organisatieomgeving te kunnen afstemmen, krijgen de deelnemers korte tussenliggende opdrachten. Tijdens de opleiding wordt tevens een individueel actieplan opgebouwd, dat de deelnemers ook nadien daadwerkelijk zal verder helpen.
Leerdoelstellingen tijdens deze opleiding:
 • Inzicht verwerven in de verschillende psychologische profielen. Je ontdekt jouw eigen en andermans profiel om te komen tot een nog doeltreffender samenwerking met je manager(s) en collega's.
 • Inzicht verwerven in je eigen sterktes en zwaktes waardoor je je eigen gedrag flexibel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden en personen, waardoor je meer impact zal krijgen op anderen.
 • Aanleren hoe je belangrijke communicatietechnieken goed kan hanteren: bv. actief luisteren, empathie, vraagstellingstechnieken, feedback geven en vragen, …
 • Leren assertief te zijn in een professionele omgeving. Je leert op een niet-kwetsende manier 'neen' te zeggen, te reageren op spanningen, meningsverschillen uit te praten, … Je ontdekt de kracht van emoties!
 • Meer vertrouwen krijgen om je eigen ideeën, gevoelens te uiten en te verdedigen.

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Deze opleiding levert je onderstaande resultaten op in je werkveld:
 • Je slaagt erin om nog beter samen te werken met je manager(s) en collega's.
 • Je bent nog doeltreffender geworden in bepaalde situaties en haalt meer resultaat uit jezelf en anderen.
 • Je speelt beter in op de noden en behoeften van je manager(s), interne en externe klanten.
 • Je haalt nog meer plezier en voldoening uit je werk.

Voor wie?

Deze opleiding is speciaal ontworpen voor management assistants die zich verder willen ontwikkelen naar co-manager. Het vertrekpunt daarbij is het zich eigen maken van een assertieve communicatie evenals de verschillende psychologische profielen leren kennen als basis voor een beter self-management en goede professionele relaties.

Programma

Dag 1: Hoe slaag je erin om efficiënt samen te werken met je manager(s) en collega's?
 • Welke is de rol van de management assistant?
  • Evolutieschets – hedendaagse accenten
 • Checklist om de eigen verwachtingen en deze van de manager(s) te leren kennen.
  • Tussentijdse opdracht
 • Welke zijn de verschillende psychologische profielen?
  • Je ontdekt je eigen en andermans profiel
  • Je krijgt meer inzicht in je eigen sterktes en zwaktes
  • Je toont meer respect en begrip door een beter inzicht in de karaktertrekken van anderen
 • Hoe leer je je eigen socio-stijl aan te passen?
  • De sleutel tot succes/resultaat
 • Hoe doeltreffender samenwerken met je manager(s) en collega's?

Dag 2: Overtuigend communiceren; kerncompetentie van een management assistant

 • Terugkoppeling van de resultaten van de tussentijdse opdracht.
 • Wat is communicatie en waarom is communicatie zo moeilijk?
 • Perceptie en het wegwerken van hinderpalen, valkuilen en misverstanden.
 • Welke zijn belangrijke communicatietechnieken om elkaar beter te informeren en te begrijpen?
  • Feedback geven en vragen, herformuleren, empathie, actief luisteren, vraagstellingstechieken (doorvragen), …
 • Hoe krijg je meer aandacht van de mensen of hoe doe je de mensen luisteren?
 • Hoe meer impact krijgen, hoe overtuigender overkomen?

Dag 3: Wat is het belang en de kracht van assertiviteit en van het tonen of niet tonen van je emoties op het werk?

 • Welke zijn de basishoudingen in communicatie?
  • subassertiviteit of vluchtgedrag
  • agressiviteit of vechtgedrag
  • manipulatie
 • Ontdekken van de eigen communicatiestijl met de daaraan verbonden voor- en nadelen voor jezelf of voor het resultaat
 • Assertiviteit als streefdoel, als levensfilosofie
 • Concreet inoefenen van de bouwstenen voor een assertieve communicatie, op eigen voorbeelsituaties
  • Hoe op een constructieve manier kritiek geven/feedback geven?
  • Hoe reageren op kritiek?
  • Hoe ‘neen' zeggen zonder de ander te kwetsen?
  • Hoe je eigen ideeën en gevoelens uiten en verdedigen?
Datum: 
17/03/2020 (Hele dag) tot 31/03/2020 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via