Sensibilisatie voor leidinggevenden i.v.m. 'psychosociaal welzijn'

10 december 2019
(Hele dag)
Auberge du Pêcheur, Sint-Martens-Latem
amelior

Waarom deze thematiek?

Het 'Psychosociaal Welzijn' en wat er van een organisatie en dus ook van een leidinggevende verwacht wordt, willen we in deze workshop extra toelichten.
Op 28 april 2014 verscheen de nieuwe wetgeving, in verband met de preventie van psychosociale risico's op het werk, in het Belgisch Staatsblad. De wetten van 28 februari 2014 en van 28 maart 2014 hebben de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk grondig gewijzigd. Dit hoofdstuk legt voortaan een algemeen kader vast voor de preventie van de psychosociale risico's op het werk daar waar het voorheen enkel betrekking had op geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Stress en burn-out behoren vanaf nu ook tot de psychosociale risico's.
De werkgever is ertoe gehouden de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico's op het werk te voorkomen, om de schade ten gevolge van deze risico's te voorkomen of om deze schade te beperken.

Wat mag je verwachten tijdens de workshop?

Deze informatieve workshop heeft als doel de leidinggevenden, HR en anderen in de organisatie op de hoogte te brengen van de nieuwe wetgeving en het gevolg ervan op de werkvloer. Door deze workshop begrijp je beter wat er verwacht wordt om de psychosociale risico's in kaart te brengen en de juiste maatregelen te treffen om proactief en preventief aan de slag te gaan.
Leerdoelstellingen tijdens deze workshop:
 • Je zal op de hoogte zijn van wat er verwacht wordt in het kader van psychosociaal welzijn op de werkvloer.
 • Een aantal inhoudelijke thema's, bvb. de taak voor een vertrouwenspersoon, zullen duidelijk worden.
 • Er zal een kader aangeboden worden waardoor het mogelijk wordt voor jou om dit toe te passen in de eigen werkcontext.

Voor wie?

 • Werkgevers, managers en leidinggevenden
 • HR
 • Alle geïnteresseerden die geen officiële titel dragen, gerelateerd aan het psychosociaal welzijn.

Programma

We gaan ondermeer dieper in op onderstaande thema's:
 • Wetgeving: wettelijk kader, de actoren (hiërarchische lijn, vertrouwenspersoon, preventieadviseur, arbeidsgeneesheer, comité ter preventie en bescherming op het werk), hun rol en verantwoordelijkheden.
 • Definitie van de 'psychosociale risico's' en noodzaak van een kwalitatieve en/of kwantitatieve risicoanalyse met als outcome een overzicht van de te nemen maatregelen.
 • Kennis van de procedures ten aanzien van het indienen van een psychosociale klacht.
 • Stress en stressbeheersing/burn-out: ontdekken van de signalen, beleidsaanpak, organisatorische do's and don'ts.
 • Creëren van een draagvlak: Hoe kunnen we motiveren naar een hoger welzijns-/veiligheidsniveau? Op basis van het '6-bollen-model' van motivatie krijgen we inzicht in de voorwaarden die noodzakelijk moeten ingevuld worden om te kunnen spreken van ‘intrinsieke motivatie'.
 • Walk the talk: wat verstaan we onder ‘voorbeeldgedrag' en hoe kan je dit als leidinggevende consequent toepassen?

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze workshop bijwonen, ontvangen een attest van deelname.
Datum: 
10/12/2019 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via