Six Sigma Green Belt

20 januari 2020
(Meerdaagse opleiding)
(Hele dag)
LINDNER WTC HOTEL & CITY LOUNGE ANTWERP, Antwerpen
amelior

Waarom deze thematiek?

Het begrip Six Sigma stelt u in staat de kwaliteit van uw producten en diensten op een nauwkeurige manier te meten en onderling te vergelijken. Het Six Sigma-niveau geeft de virtuele eliminatie van defecten weer van elk product of dienst binnen een bedrijf. Schattingen beweren dat bedrijven die nu op 3 of 4 Sigma werken, 10 tot 15% van hun totale inkomsten verliezen als gevolg van uitval. Toepassing van de Six Sigma-methodologie betekent een aanzienlijke verlaging van uw operationele kosten doordat het aantal fouten vermindert in elk onderdeel binnen uw onderneming. Vanwege het grote financiële besparingseffect is de methodiek de laatste jaren aan haar opmars bezig binnen het internationaal bedrijfsleven.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Six Sigma is een verbeterstrategie om kosten te reduceren en zowel proces- als productkwaliteit te verhogen. De Green Belts leren de Six Sigma methodologie en krijgen tevens training in de meest gebruikte technieken en statistische tools binnen de DMAIC methodiek.
Het opleiden van Green Belts draagt er toe bij dat de Six Sigma methoden en technieken structureel op alle niveaus in uw organisatie worden ingevoerd en vergemakkelijkt daardoor het uitvoeren van projecten.
Volgende onderwerpen komen tijdens deze opleiding aan de orde:
 • Wat is Six Sigma
 • De Six Sigma organisatie - Wat zijn Champions, Black Belts, Green Belts en Yellow Belts?
 • Kosten van niet-kwaliteit en Projectselectie
 • De DMAIC methodiek om verbeteringsprojecten aan te pakken in 5 stappen: Define, Measure, Analyse, Improve en Control
 • Verschillende statistische en grafische technieken

UNIEK: De extra 7de opleidingsdag staat volledig in het teken van projectbegeleiding. De voortgang van uw eigen project wordt besproken onder begeleiding van de docent.

Alle deelnemers die deze opleiding volgen, ontvangen een attest van deelname. Deelnemers die een officieel certificaat wensen te bekomen, dienen te slagen voor een optioneel examen (300€) en een uitgewerkt project voor te stellen.
Van de deelnemers wordt verwacht hun eigen laptop (met programma Excel) mee te brengen tijdens de opleiding.

Voor wie?

Alle personen die betrokken zijn of worden bij een verbeterproject, hetzij als teamlid, hetzij als Green Belt-projectleider.

Programma

Inleiding

 • Historiek en basisprincipes van 6-sigma
 • Het DMAIC-stappenplan
 • De 6-sigma organisatie
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Wat zijn de criteria van een goed 6-sigma project ?
 • Projectselectie en Y=f(X) cascade

DEFINE-fase

 • Het definiëren van een probleem
 • Analyse van de betrokkenen
 • Opmaak van een SIPOC - processchema
 • Identificatie van de klant en zijn verwachtingen
 • Definitie van de Critical To Quality (CTQ)
 • Project charter

MEASURE-fase

 • Het bepalen van de mogelijke invloedsfactoren
 • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
 • Variabele en attributieve data
 • Het begrip spreiding
 • Data collectie en steekproeftheorie
 • Analyse van het meetsysteem (MSA)
 • Geschiktheid van het proces bepalen: Cp(k) en Pp(k)

ANALYSE-fase

 • Procesanalyse
 • Grafische analysemethodes:
  • Pareto-diagram
  • Frequentiediagram
  • Boxplot
  • Tijdsgrafiek
  • Spreidingsdiagram
  • Multi-vari grafiek
 • Hypothesetesten
  • T-test
  • Regressie-analyse
  • Chi kwadraat
 • Introductie tot experimenteren

IMPROVE-fase

 • Creativiteit in het genereren van alternatieve oplossingen
 • Het selecteren van de beste oplossingen 
 • Inschatten van risico's
 • Implementatie plan

CONTROL-fase

 • Controlestrategie ontwikkelen
 • Gebruik van regelkaarten: SPC
 • Ontwikkelen van een controleplan
 • Bijwerken van procedures, werkinstructies en trainingsplannen
 • Afsluiten van het project
Datum: 
20/01/2020 (Hele dag) tot 17/02/2020 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via