Total Productive Maintenance (TPM)

11 maart 2020
(Hele dag)
Serwir hotel, Sint-Niklaas
amelior

Waarom deze thematiek?

TPM staat voor Total Productive Maintenance, maar is meer dan een systeem voor onderhoud (maintenance).

TPM is uitgegroeid tot een volledig beleidssysteem dat aandacht heeft voor iedere schakel van het productie- proces en dat iedere schakel wil optimaliseren (hoge kwaliteit, lage kosten, weinig of geen machine-uitval, enz...).

Total Productive Manufacturing, Total Productive Management, Total Plant Management zijn veelgehoorde varianten die aanduiden dat TPM veel ruimer te interpreteren is. Total wijst ook op de betrokkenheid van iedere individuele medewerker, niet enkel van onderhoudsmensen.

TPM heeft als hoofddoel hogere productiviteit na te streven. Aangezien onderhoud daar een belangrijke rol in speelt, moet men de zoektocht naar productievere werkmethoden en automatisatie van het werk aanvullen met meer doelgericht onderhoud.

In TPM staat de machine centraal en vormt een gezamenlijk aandachtspunt voor zowel productie als technische dienst, waarbij wordt gedacht in termen van levensduurkosten. Dit vraagt om een andere bedrijfs- en managementstijl

Wat mag u verwachten?

Tijdens deze workshop krijgt u ondermeer antwoord op vragen als:

 • Is TPM een luchtkasteel of een bruikbare filosofie?
 • Hoe introduceert u TPM in de praktijk?
 • Is TPM reeds verouderd ... En wat volgt er dan?
 • Welke is de organisatiestructuur binnen TPM?
 • Praktijkvoorbeelden en opdrachtbesprekingen.

Voor wie?

Deze workshop richt zich tot alle managers en leidinggevenden die in de dagelijkse praktijk omgaan met technische diensten, onderhoudsdiensten, productie- afdelingen, ... en TPM als een uitdaging zien om hun bedrijfs- of afdelingsprestaties te verbeteren.

Managers die direct of indirect te maken hebben met onderhoud en productie zullen de diverse aspecten die aan de orde komen naar waarde weten te schatten: planning, effectief onderhoud, predicatief onderhoud, kwaliteit, productiviteit.  

Programma

De productie- en onderhoudsfunctie

 • Onderhoud: van noodzakelijk kwaad naar bijdrager in de winst
 • Relatie onderhoud en productie
 • Integratie van ontwerp, onderhoud en productie

Wat is TPM?

 • Historiek
 • Waarom TPM?
 • Verband TPM en IKZ
 • Evolutie
 • Structuur TPM en zijn faseringen

Verschillende vormen van onderhoud

 • Autonoom onderhoud
 • Planmatig onderhoud
 • Kwaliteitsonderhoud
 • Early Equipment Management

Verbeteren door TPM

 • Implementatie methodieken
 • Bespreking bedrijfsvoorbeelden
Datum: 
11/03/2020 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via