VCK-Kwinta congres 2017: Is meten weten?

28 november 2017
09:30
ICC Gent, Gent
VCK

Is meten weten? Dat is het thema van het VCK Congres dat dit jaar plaatsvindt op dinsdag 28 november 2017 in het ICC Gent.

English version

Is meten weten?

"Meten is weten" is de mantra van kwaliteitsmanagers. Of het nu gaat om het meten van klantentevredenheid, het bepalen van kpi's bij een nieuwe strategie of het uitrollen van een project over kwaliteitscultuur: metingen komen er altijd aan te pas.

Maar meten is geen doel op zich. Bovendien verliezen we uit het oog wat we meten. Meten is pas weten, als je weet wat je meet. Tijdens het congres krijg je kritische reflecties over meten voorgeschoteld en tonen we goede praktijken waarmee je aan de slag kunt.

Programma

Het congres gaat van start om 9u30 en wordt afgesloten met de uitreiking van de Kwinta Business Excellence Award 2017 en een feestelijke receptie.

De hele dag ontmoet je collega-kwaliteitsmanagers, op de kennisbeurs kan je vragen stellen aan experten.

8u30 Ontvangst en start van het netwerkgame
9u30 Opening door An Kint (directeur VCK)
9u35 Engelstalige sessieAntoon Vandevelde (KU Leuven): Kwaliteit meten in werkrelaties
10u15 Meet- en weettips
10u30 Koffiebreak
11u00 Engelstalige sessieBenedikt Sommerhoff (DGQ): Begrijpen wat niet werd uitgesproken - meten wat niet kan worden gewogen
11u40

Meet- en weettips

11u55

Keuze uit 4 workshops:

 • Sofie-Ann Bracke: What does your face tell us?Engelstalige sessie
 • Matthijs Dierick en Johan Vandeplas (DNV GL): To measure or not to measure? Naar een succesvolle audit met slimme KPI'sNederlandstalige sessie
 • Hans Van Heghe (Knowliah): Meten is niet het enige weten Nederlandstalige sessie
 • Bob Van Doorsselaere, Marc Van Ryckeghem en Johan Pype (SGS): Meten & Analyseren in functie van risicobeheersingNederlandstalige sessie
12u55 Lunchpauze
14u15

Keuze uit 6 workshops:

 • Engelstalige sessieBenedikt Sommerhoff (DGQ): Into the mind of the key customer
 • Nederlandstalige sessieJos Borremans (Volvo Car Gent): Diepzeeduiken in de wereld van meten/weten
  Nederlandstalige sessie

 • Wim Grymonprez en Dirk Simoens (BQA): Circulaire economie en geloofwaardigheid: recyclaatgehalte meetbaar? - Piet Watté (over Minitab): Meten om de realiteit onder ogen te zienNederlandstalige sessie

 • Sofie-Ann Bracke: What does your face tell us?Engelstalige sessie
 • Meet- en weetwandeling in de plantentuin van de Universiteit GentNederlandstalige sessie
 • Bezoek aan tentoonstelling "In de ban van de Tijd" in de Sint-PietersabdijNederlandstalige sessie
 
16u15 Koffiebreak
16u45 Uitreikingsshow Kwinta Business Excellence Award 2017 met Dirk Van Steerteghem (Flanders Investment and Trade)
18u00 Receptie
19u00 Einde

Ontdek meer over de sprekers. Programma onder voorbehoud.

Congrespartners

BQA Knowliah

Lab support

SGS

Sprekers

Kwaliteit meten in werkrelaties (Antoon Vandevelde)

Lonen en werkrelaties zijn het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers en worden contractueel vastgelegd. Zoals George Akerlof, een van de eerste Nobelprijswinnaars economie, echter uitlegde, zijn werkrelaties ook deels een uitwisseling van geschenken. Dat is des te meer het geval in een kenniseconomie.

Engagement, intrinsieke motivatie, betrouwbaarheid, de capaciteit om een goede relatie op te bouwen met klanten en patiënten, zijn stuk voor stuk belangrijke punten. Ze zijn echter moeilijk te omschrijven in een arbeidsovereenkomst. We hebben vertrouwen nodig wanneer de opdrachten niet voldoen en de controle ontbreekt. Bureaucratische controle en financiële incentives dreigen de intrinsieke motivatie doorgaans te verdringen. Betekent dit dat het meten van de kwaliteit van werkprestaties een taboe is? Dat denk ik niet, maar we moeten een goed evenwicht vinden tussen vertrouwen en controle.

Antoon Vandevelde is hoogleraar aan het Instituut van Filosofie in Leuven (KU Leuven). Hij werd opgeleid als econoom en filosoof. Zijn onderzoek houdt verband met economische ethiek en politieke filosofie, en hij bracht reeds verschillende publicaties uit, onder meer over problemen in verband met sociale rechtvaardigheid, schaarsteproblemen in de gezondheidszorg en de ethiek van het migratiebeleid.


Begrijpen wat niet werd uitgesproken - meten wat niet kan worden gewogen (Benedikt Sommerhoff)

Benedikt Sommerhoff laat je kennismaken met de Design Thinking-methodologie, en met name de nadruk die wordt gelegd op inzicht in de klantenbehoefte(n).

 • Hoe kun je Design Thinking gebruiken om inzicht te verwerven in de behoefte van de basisgebruiker en zo radicaal nieuwe ideeën te creëren?
 • Hoe kun je klantentrouw, en niet alleen maar klantentevredenheid, meten en ontwikkelen?

Benedikt Sommerhoff werkt sinds 17 jaar voor de Duitse kwaliteitsvereniging DGQ. Hij behaalde in 2012 een doctorsgraad met een onderzoek naar de transformatie van het beroep van de kwaliteitsmanager.


Workshops

Diepzeeduiken in de wereld van meten/weten (Jos Borremans)

Jos BorremansSamen met de andere deelnemers van de workshop en Jos Borremans ga je op zoek naar de waarde van meten, de gevaren van meten, de geneugten van meten, de waan van meten, de betere manieren van weten, de mogelijkheden voor een beter weten, alternatieven van meten, meten en ons geweten.

Waarom meten we in feite? Zijn we met meten op zoek naar kwaliteit en essentie? Zien we echt beter door te meten? Vul zelf maar het antwoord in. Kortom: veel badwater, maar het kind wensen we niet weg te smijten.

Jos Borremans is Senior specialist organizational Development/leadership bij Volvo Car Gent. Na zijn workshop zal je op een heel andere manier naar meten kijken.


Wat vertelt je gezicht? (Sofie-Ann Bracke)

Van sommige onderdelen van non-verbale communicatie zijn mensen zich (deels) bewust. Je kan je realiseren wat voor houding je aanneemt (zitten, staan, achterover zitten, armen op tafel e.d.) en of je de ander aankijkt of niet. Maar als de interactiesituatie spannender of intensiever wordt, lukt dat al veel minder.

Wetenschappelijk onderzoek toont dat de talrijke, snelle en subtiele microbewegingen in het gezicht nagenoeg 100% onbewust zijn.  Onbewust betekent ook niet beïnvloedbaar en dat maakt die microbewegingen zo interessant. Want zij zijn een betrouwbare bron van informatie over welke strategieën mensen in stresssituaties gebruiken.

In deze workshop krijg je uitleg over microbewegingen van oogleden en wenkbrauwen en hoe die aantonen of we in bepaalde situaties de neiging zullen hebben om te bevriezen, te vluchten of te vechten. Aan de hand van filmpjes leer je zien hoe vaak we die bewegingen wel maken en wat die vertellen over het mogelijk gedrag van de persoon.

Sofie-Ann Bracke is lichaamscoach met een duidelijke missie. Ze wil je leren om jouw lichaamstaal en lichaamshouding in te zetten om betere resultaten te behalen in het contact met andere mensen. Zowel in trainingen en coachings kijkt ze hoe je reageert op anderen en ook hoe je naar jezelf kijkt. Zo ontdek je via het lichaam hoe je mentaal en emotioneel in de wereld staat.


Meten is niet het enige weten (Hans Van Heghe, Knowliah)

Ja, meten is belangrijk om te weten. Maar zoals steeds missen we waarschijnlijk de klassieke niet-meetbare 80% naast de 20% meetbare elementen. Gigantisch veel kennis en informatie zit immers vervat in het ongestructureerde, de communicatie, de discussie, tussen mensen, die veel te weinig of zelfs niet wordt meegenomen in het "meten".
 
Deze ongestructureerde communicatiestromen bevatten vaak veel meer “weten” dan de klassieke meetbare elementen. De uitdaging – voor een volgend “Level” van weten – is deze ongestructureerde informatie en informatiestromen intelligent en inzichtelijk te maken.

AI, Big Data, Cognitive Computing, semantiek, … zijn technieken die ook bruikbaar zijn in een kwaliteitscontext, en die leiden tot nieuwe indicatoren en instrumenten voor de kwaliteitsmanager: early-warning-signals, management-by-exception,… Deze indicatoren en “meten” zijn vandaag nog nieuw, en zullen morgen een onderdeel vormen van onze digitale werkplek.
 
Hans Van Heghe, al 20 jaar actief in het ongestructureerde, met advies, methodes en technologie, geeft u inzichten in een volgend “Level” van weten.
In deze sessie krijgt u een overzicht van de mogelijkheden van vandaag die meer en meer hun ingang gaan vinden in de nabije toekomst. Naast de concepten komen ook praktische voorbeelden aan bod zoals rond Ebola bij Artsen zonder Grenzen.

Hans Van Heghe, CEO van Knowliah, is een erkend expert op het gebied van informatie- en kennismanagement. Als auteur van 2 boeken, frequent spreker, ondernemer en ingenieur met een brede IT achtergrond, adviseerde hij al ruim 500 nationale en internationale organisaties en bedrijven met strategisch advies en technologie.


Meten & Analyseren in functie van risicobeheersing (SGS)

Binnen producerende bedrijven doorloopt u als kwaliteitsmanager een uitgebreid parcours. Tijdens dit traject wordt u hoe dan ook geconfronteerd met meetprogramma’s waarmee potentiële productrisico’s worden geïdentificeerd. In deze workshop richten we onze blik op een aantal aspecten die het slagen van uw meetplan en rapportage in functie van risicobeheersing bepalen:

 • Hoe maakt men via meetplannen risico’s inzichtelijk?
 • Het belang van te meten wat u moet weten om risico’s te beheersen?
 • Het belang van een representatieve bemonstering.
 • Hoe bepaalt u de correcte parameters voor uw analyse?
 • Hoe kan expertise en big data omtrent grondstoffen, eindproducten en omgevingsfactoren bijdragen tot een juiste conclusie ?

In enkele concrete cases ontdekt u de te vermijden valkuilen in uw meettraject naar een representatief en correct analyserapport.

Sprekers: Bob Van Doorsselaere (QHSE Manager SGS Group Benelux), Marc Van Ryckeghem (Business Manager SGS Group Benelux) en Johan Pype (Business Manager SGS Group Benelux)


To measure or not to measure? Towards a succesful audit with clever KPI’s (Matthijs Dierick en Johan Vandeplas, DNV GL)

Meten is weten, maar is het ook de moeite van het weten waard? Wat wilt u als organisatie nu weten, en waarom?

De ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015-normen geven u handvatten over wat u zou moeten meten en monitoren. Aan de ene kant is de norm hier erg open in, aan de andere kant geeft de norm ook voldoende handvatten over wat er minimaal gemeten zou moeten worden.

In deze presentatie geeft DNV GL aan wat er minimaal geregeld moet zijn binnen uw organisatie, om conformiteit met de norm aan te tonen. In grote mate bepaalt u het zelf, maar wat zijn de consequenties van uw keuzes? U moet het niet alleen doen voor de norm(en), primair wilt u meten om de prestaties van uw organisatie inzichtelijk te maken, omdat u deze informatie nodig heeft.

Aan de hand van de ISO-norm(en) en praktijk voorbeelden proberen Matthijs Dierick & Johan Vandeplas u voldoende handvatten te geven om uw eigen meet- en monitoringssysteem in lijn te brengen met de vernieuwde eisen van de ISO managementsysteem normen.


Circulaire economie en geloofwaardigheid: recyclaatgehalte meetbaar? (Wim Grymonprez en Dirk Simoens, BQA)

Op beleidsvlak is er al heel wat inkt gevloeid over de ontwikkeling van de circulaire economie. Zowel overheden als overlegorganen aan werkgevers- en werknemerskant proberen een kader te scheppen waarin onze kinderen en kleinkinderen nog heel lang van de mogelijkheden van onze aarde zullen kunnen genieten.

Een belangrijk aspect van de circulaire economie is dan natuurlijk het inzetten van recyclaten ter vervanging van ‘virgin’ grondstoffen. De moeilijkheid om recyclaatgehalte als dusdanig te kunnen meten, wordt door middel van derde partij certificatie omgebogen tot een opportuniteit voor zowel producent als klant van een product dat op de markt gebracht wordt en (helemaal of gedeeltelijk) geproduceerd werd met recyclaten.

BQA NV heeft als onafhankelijke certificatie instelling een certificatieschema ontwikkeld ter borging van het kwaliteitssysteem van een recyclageproces en het gebruik van recyclaat, zowel op vlak van het recyclaatgehalte als op vlak van de kwaliteit van het eindproduct.

Het QA-CER certificatiesysteem wordt al toegepast bij sorteerders-recyclagebedrijven, kunststof- en textielverwerkers en composietproducenten en assemblagebedrijven die samengestelde producten maken met het recyclaat van kunststofonderdelen.

Dirk Simoens is directeur van BQA, Wim Grymonprez is Manager New Business Development Plastics bij VKC - Centexbel en BQA auditor ISO 9001 en QA-CER.


Meten om de realiteit onder ogen te zien (Minitab)

Piet Watté stond, als Black Belt, aan de wieg van de implementatie van six sigma in de fabriek van Philips Lighting in Turnhout. Tot 2016 was hij daar actief als projectleider en groepsleider in projecten rond yield optimalisatie en productontwikkeling. De ‘meten is weten’-cultuur vormt nog steeds de fundamenten van de fabriek om de “last man standing” te blijven in de conventionele lichtwereld (klassieke technologie). 

Laagdrempelige tools en makkelijke toegang tot informatie zijn onmisbaar om zo’n cultuur in stand te blijven houden.In de presentatie wordt aangetoond hoe door gebruik van Minitab software maximale buy-in verkregen wordt van alle afdelingen en alle lagen, om de kwaliteit en betrouwbaarheid van HID lichtsystemen te borgen.

Piet Watté spreekt over Minitab en is betrouwbaarheid & validatie-specialist voor de Business Unit LED Electronics van Philips Lighting op de High Tech Campus in Eindhoven.


In het hoofd van een belangrijke klant (Benedikt Sommerhoff)

Tijdens een workshop stelt Benedikt Sommerhoff een methodologie voor voor het meten van emotionele klantentrouw. De praktische workshop vertrekt van het concept buyer persona om inzicht te verwerven in de behoeften van klanten. Het kan daarbij ook gaan om interne klanten van QM-diensten, zoals CEO's, managers of werknemers.


Meet- en weetwandeling in de plantentuin van de Universiteit Gent

Even je hoofd leegmaken na de vele indrukken op het congres? In de plantentuin leidt een gids je door de meer dan 10.000 plantensoorten naar de meest extreme exemplaren, de recordhouders in hoogte, volume, giftigheid, snelheid van bewegen, illegaal gebruik, bitterheid, en vele andere disciplines.

Congrespartners

BQA Knowliah

Lab support

SGS

Locatie

ICC Gent - International Convention Center
Van Rysselberghedreef 2, Gent
Website: iccghent.com

Bereikbaarheid

Ontdek hoe je het ICC Gent kunt bereiken met de wagen en het openbaar vervoer.

Parkeren

In de ondergrondse parking van het ICC bevinden zich 100 parkeerplaatsen. De parking Sint-Pietersplein en de parking Gent-Sint-Pieters bevinden zich in de buurt van het ICC.

Openbaar vervoer

Het treinstation Gent Sint-Pieters ligt op een tiental minuten wandelen van het ICC Gent.

Er zal een pendelbus rijden tussen het station Gent Sint-Pieters en het ICC.

Congrespartners

BQA Knowliah

Lab support

SGS

Deelnameprijs

Leden van het Kwinta-netwerk nemen gratis deel aan het congres. Niet-leden betalen €500.

Kwinta bedrijfsleden 3 personen gratis
Kwinta lid als micro-onderneming 1 persoon gratis
Niet-lid € 500
Voordeelprijs (voor klanten van DNV-GL en ASQ-leden) € 300

Het Kwinta lidmaatschap omvat heel wat voordelen naast gratis deelname aan het congres. Lid worden als micro-onderneming kan aan € 500/jaar, lid worden als bedrijf aan € 1.250/jaar.

Congrespartners

BQA Knowliah

Lab support

SGS

Schrijf je in via onderstaand formulier

Is je bedrijf lid van Kwinta en wil je je 3 personen gratis inschrijven, vul dan 3 x dit formulier in (naam, voornaam, e-mail, organisatie). Wil je lid worden?

Vul hier je vraag in en laat experten zich over je vraagstuk buigen.

Adresgegevens enkel in te vullen door niet-Kwintaleden:

Datum: 
28/11/2017 - 09:30
Voeg toe aan je agenda

Delen via