VCK-Kwinta congres 2018: Innovatieve kwaliteit en kwalitatieve innovatie

29 november 2018
09:30
BluePoint Antwerpen (ALM), Berchem
VCK

Het VCK Congres 2018 verkent de wisselwerking tussen kwaliteit en innovatie.

Al eens naar een 3D-film gaan kijken? En ook eens met een dichtgeknepen oog door een van beide glazen gekeken van de 3D-bril die op je neus staat? Al snel mis je waar het om gaat. Je krijgt een verkleurd beeld. Pas als je door beide glazen kijkt, zie je de wereld in 3D.
 
Zo is het ook met kwaliteit en innovatie: het een kan niet zonder het ander. Op het snijpunt van kwaliteit en innovatie, daar gebeurt het, want als je niet innoverend aan kwaliteit werkt, ben je al snel op achtervolgen aangewezen.
 
Omgekeerd geldt hetzelfde: kwalitatieve innovatie moet gericht zijn op je klant en in al je processen ingebakken. Als je geen systematische verbeteringen voor ogen hebt, waarom zou je dan al die moeite doen om te innoveren?

Dit vinden de deelnemers van de vorige editie:

"Inspirerende, to the point voordrachten en workshops."
"Veel bedrijven aanwezig waardoor er veel mogelijkheden waren om te netwerken."
"Zeer diverse perspectieven en inzichten via workshops en presentaties."
"Gezellig onthaal met muziek. Organisatie was top. Heel professionele omkadering."

Op het programma

Innovatieve kwaliteit én kwalitatieve innovatie, dus. Daarop gaan we ons focussen tijdens het VCK congres 2018. Verwacht je aan internationale keynote sprekers, bijzondere ontmoetingen en workshops waarbij je zelf de handen uit de mouwen steekt met onder meer:

 • Stephen Hacker
 • Henk den Uijl
 • Luca Cardella en Fabio Romagnoli
 • Anne-Marie Baeke
 • Jeras Van Harn
 • Jos Borremans
 • Robin Roest
 • ...

De dag ervoor, op woensdag 28 november 2018, kan je trouwens opwarmen tijdens de masterclass Transformational Leadership door Stephen Hacker. Je leert een hele dag lang de kneepjes van Transformational Leadership gebruiken en ontwikkelt je benaderingen, vaardigheden, mindsets en werkwijzen om een succesvolle leider te worden. Vergeet je niet apart in te schrijven indien je de masterclass wil bijwonen.

UK English version

Congrespartners

BSI GroupFlanders Make  Kanaal Z

KnowliahXenit

Keynotespreker

Stephen Hacker: Omgaan met transformatorische verandering

[Engelstalig, plenair] De dubbele kracht van versnelde verandering en toenemende complexiteit zorgen ervoor dat organisaties incrementele verandering overstijgen. Het omgaan met transformatorische verandering vereist andere denkwijzen en methodologieën dan standaardisering en permanente verbetering.

De ontwikkeling van transformatorische leiders is dan ook erg belangrijk geworden. De interessante kentering in de ontwikkeling van leiderschap, die gebaseerd is op origineel onderzoek, wordt hier uiteengezet.

BIO - Stephen Hacker is een auteur en consultant die de nadruk legt op leiderschap, samenwerking en organisatorische performance.  Hij is actief in verschillende organisaties wereldwijd, waar hij aan de basis staat van transformatorische initiatieven en leiders coacht in de huidige wereld van versnelde verandering. Tot de negen boeken van zijn hand behoren onder meer: Transformation Desktop Guide, Transformational Leadership, Transformation Fieldbook, Leading Peak Performance, Surfing Tsunamis en onlangs nog The Trust Jogger.

Na een zakelijke loopbaan als senior leader bij Procter & Gamble werd hij Executive Director van The Performance Center, een multi-universitaire organisatie die aan actieonderzoek doet. Op dit moment is hij CEO en medeoprichter van Transformation Systems International, LLC.  Hij is voormalig voorzitter en fellow van de American Society for Quality.

Sessies

De klant centraal in innovatieve procesoptimalisatie

Een schadeafhandelingsmodel waarin de klant niet meer alles zelf moet regelen: dat is het resultaat van een innovatieve procesoptimalisatie die Robin Roest bij CED Repair in gang zette.

Na een analyse van de pijnpunten bleek een nieuwe customer journey meer dan nodig. Het uitgangspunt? Klanten helemaal centraal zetten door een zo lean mogelijke oplossing aan te reiken na een brand, inbraak, storm of wateroverlast.

In deze sessie vertelt Roest hoe hij deze omwenteling aanpakte en welke tools hij daarvoor uit de kast haalde.

BIO - Robin Roest is directeur Repair bij CED en werd voor zijn schadeafhandelingsmodel uitgeroepen tot European Quality Leader in 2018.

Ensuring quality and compliance with effective information management

[Engelstalig] ISO 9001, GMP, GDPR and other certifications and regulations are becoming increasingly important in today’s marketplace. Companies that operate in highly regulated and frequently audited environments are often challenged with managing an ever-growing mountain of compliance documentation. However, many of them still maintain manual processes for routing, filing and organizing compliance-critical documentation. 

Intelligent Information Management is a crucial part of this process and in general of your company’s digital transformation. Digitizing your core business processes in such a way that quality, compliance and governance is automated is at the heart of a successful  transformation. An intelligent approach to information management enables organizations to effectively and efficiently manage all types of content. From documents and other unstructured content like Word or Excel files, to also structured data objects such as parts and assemblies in an ERP system. Learn from best practices from Aquafin, SWM, Port of Antwerp  and more.

BIO - Ronny Timmermans is CEO and Managing Director of Xenit, Alfresco certified partner, with more than 20 years of experience in document and intelligent information management.

Congrespartners

BSI GroupFlanders Make  Kanaal Z

KnowliahXenit

Workshops

Henk den Uijl: Het goede van middelmatigheid: voorbij de innovatie-euforie

[Nederlandstalig, workshop] Innovatie is het sleutelwoord van kwaliteitsmanagement in onze tijd. Hijgend en puffend zijn we steeds op zoek naar weer iets nieuws, weer iets anders, weer een reorganisatie. Tegelijkertijd kijkt de werkvloer dikwijls met argusogen naar de typische managementtaal die hierbij hoort: “het zal allemaal niet zo’n vaart lopen”.

Vaak worden mislukte innovatieprojecten toegeschreven aan implementatiefouten, communicatieproblemen of een starre organisatiecultuur. Maar wat als het in de aard van innovatie zit dat nieuw niet per se beter is?

Mijn stelling is dat het streven naar “innovatie en excellentie” een verstikkende middelmaat oplevert. We kunnen beter op zoek gaan naar een “goede middelmaat”. We gaan in deze workshop filosofisch op zoek naar hoe de deelnemers eigenlijk kijken naar wat innovatie is, wat leren betekent, en welke achtergrondideeën hierbij een rol spelen.
 
BIO - Henk den Uijl (1987) is promovendus en docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam aan de Faculteit Geesteswetenschappen, afdeling Filosofie. Hij houdt zich met name bezig met wijsgerige vraagstukken rondom (maatschappelijke) organisaties.

Zijn proefschrift, dat begin 2019 zal verschijnen, gaat over het paradoxale karakter van toezicht en kwaliteitsmanagement in de zorgsector. Henk is ook beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Het belang van je archetype binnen elastische organisaties

[Nederlandstalig, workshop] Moderne organisaties, worden steeds meer zelfsturend en multidisciplinair. De bedoeling van een moderne organisatie is om kleine en complementaire teams op te zetten die een product of dienst van ontwerp tot eindproduct opleveren. Om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt en dat team op stroomversnelling kan blijven werken, moet je uiteraard de juiste personen bij elkaar brengen.

Elk individu, heeft een persoonlijke archetype die bij bepaalde persoonlijkheden past. Welk is jouw archetype en met welke type collega's kan jij een elastisch team vormen? Ontdek het op onze workshop.

BIO - Fabio Romagnoli is Managing Partner & Gedelegeerd bestuurder van Tunity NV. Fabio helpt ondernemingen om nieuwe technologieën succesvol in te zetten door de vertaalslag te maken tussen businessnoden en tastbare innovaties.

BIO - Luca Cardella is CEO & Gedelegeerd bestuurder van Tunity NV, waar hij zijn kennis en ervaring inzet om ondernemingen succesvol te laten groeien en transformeren.

Zorgen voor morgen

[Nederlandstalig, workshop] Het is een open deur intrappen. De ouderenzorg staat in Vlaanderen voor uitdagingen.
Ongeveer de helft van onze bewoners hebben vandaag een vorm van dementie. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen schat dat het aantal mensen met dementie tegen 2035 zal  stijgen met  bijna de helft (De Standaard, 27/08/2018).

Mensen blijven vandaag (terecht) langer thuis wonen en komen pas naar een woonzorgcentrum wanneer ze meer zorgen nodig hebben.  De zorgen zijn daarom zwaarder en technisch complexer aan het worden.

Tegelijkertijd is er al een tijdje de omslag van een aanbod gestuurde zorg naar een vraag gerichte zorg op maat van de bewoner. Bij Zorgbedrijf Antwerpen vertaalt dit zich in een andere manier van bouwen. De architectuur van onze nieuwe woonzorgcentra vertrekt van kleine leefgroepen gebouwd rond kleine huiskamers.
Daarnaast is de job van verpleegkundige al jaren een knelpuntberoep. En meer recent zien we hetzelfde gebeuren met zorgkundigen. Steeds meer woonzorgcentra hebben het daarom moeilijk om medewerkers te vinden.

Maar hoe ga je daar nu als zorgorganisator mee om? Hoe puzzel je die verschillende elementen in mekaar om tot een kwalitatieve zorgverlening te komen waarbij de bewoner én de medewerker meer tevreden zijn? Aan de hand van de casus van een recent geopend woonzorgcentrum willen we u een praktische inkijk geven in de zoektocht van een zorgteam naar een efficiënte, kwaliteitsvolle en bovenal klantgerichte manier van werken . 

BIO - Anne-Marie Baeke is manager Kwaliteitszorg bij het Zorgbedrijf Antwerpen. 

Is innovation waste?

[Engelstalig, workshop] Jeras Van Harn geeft in een interactieve workshop meer inzicht in innovatieprocessen binnen bedrijven. Daarvoor vraagt hij zich eerst af wat er met innovatie wordt bedoeld en wat ‘waste’ betekent. Hoe ziet een kwaliteitsvolle innovatie eruit? Welke stappen volgt een innovatief design thinking-proces en hoe gaan veel bedrijven daarbij te werk? Hoe kunnen we de kloof kwalitatief dichten tussen wat er idealiter zou moeten gebeuren en wat er vaak in werkelijkheid gebeurt?

BIO - Jeras Van Harn is Operations Manager Consulting & Senior Consultant Operational Excellence bij Agidens International

Stephen Hacker: Omgaan met transformatorische verandering 

[Engelstalig, workshop] In een workshop gaat Stephan Hacker verder in op de ontwikkeling van transformatorische leiders.

Jos Borremans: Voorbij de grens van kwaliteit?

[Nederlandstalig, workshop] Is kwaliteit een eindpunt of een startpunt? Of beiden? Gaat kwaliteit vooraf aan effectiviteit en efficiëntie? Of komt het er uit voort? Of zijn dit de verkeerde vragen?

In deze workshop staan we niet alleen stil bij de veranderende identiteit van kwaliteit, maar gaan we ook dieper in op het doorbraakpotentieel van kwaliteit door het in het licht van innovatie te zien en omgekeerd.

Via exploratie, voorbeelden en de Volvo case, ervaringsuitwisseling, toepassing en bevraging trachten we onszelf wat te innoveren en aan belemmeringen voorbij te gaan.

BIO - Jos Borremans is Senior specialist organizational Development/leadership bij Volvo Car Gent.  

Congrespartners

BSI GroupFlanders Make  Kanaal Z

KnowliahXenit

Locatie

BluePoint Antwerpen (het vroegere ALM)
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

Je kunt gratis en zonder code aanmelden op het draadloos internet van BluePoint Antwerpen.

Dit vinden de deelnemers van de locatie:

"De catering was tip top in orde."
"Mooie conferentiezaal en lunchruimte."
"Catering: knap concept en vlotte doorstroming."

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer

 • Trein: station Berchem of Antwerpen Centraal
 • Bus 90, 91 en 92 (opstaphalte Berchem Station, afstaphalte Berchem Roderveldlaan)
 • Tram 7 & 15: halte Jan Moorkens of Pulhof

Pendelbussen tussen station Antwerpen-Berchem en BluePoint Antwerpen

Zowel 's ochtends als 's avonds kan je aan het treinstation Antwerpen-Berchem een pendelbusje nemen naar BluePoint Antwerpen.

Bereikbaarheid met de wagen en parkeren

Hoewel je ondergronds (betalend) kunt parkeren bij BluePoint, voor de deur en in de omliggende straten, kan parking schaars zijn. Daarom raden wij je aan om te carpoolen met collega's of het openbaar vervoer te nemen. Vanaf het treinstation van Antwerpen-Berchem voorzien we immers pendelbussen. Kom je toch met de auto, dan neem je op de Antwerpse Ring afrit 5 (Berchem).

Congrespartners

BSI GroupFlanders Make  Kanaal Z

KnowliahXenit

Deelnameprijs

Kwinta lidmaatschap voor bedrijven (Wil je met meer dan 3 personen inschrijven, dan betaal je vanaf de 4de persoon een kortingstarief van € 250 (excl. btw). 3 personen gratis
Kwinta lidmaatschap voor zelfstandigen en kmo's 1 persoon gratis
Niet-lid € 500

Het Kwinta lidmaatschap omvat heel wat voordelen naast gratis deelname aan het congres. Lid worden als zelfstandige of kmo kan aan € 500/jaar, lid worden als bedrijf aan € 1.250/jaar.   

Geniet van de bundelkorting als niet-lid: neem je ook deel aan de masterclass Transformational Leadership op 28 november, dan geniet je van een bundelkorting. Je betaalt  € 800 (in plaats van € 1.000) voor je deelname aan de masterclass en dit congres.

Congrespartners

BSI GroupFlanders Make  Kanaal Z

KnowliahXenit

Schrijf je in via onderstaand formulier

Adresgegevens enkel in te vullen door niet-Kwintaleden:

Schrijf je collega's in

Is je bedrijf lid van Kwinta en wil je 3 personen gratis inschrijven, vul dan hieronder de gegevens in van je 2 andere collega's die willen deelnemen:

Datum: 
29/11/2018 - 09:30
Voeg toe aan je agenda

Delen via