VCK-Kwinta congres: 'The Future of Quality'

29 oktober 2015
09:00 tot 19:00
Van der Valk Hotel Brussels Airport, Diegem
VCK

The Future of Quality

Autoritair leiderschap ligt in de 21ste eeuw stilaan achter ons, technische processen worden massaal geautomatiseerd en business modellen staan onder druk. Dat vereist nieuwe vaardigheden, zodat je vanuit je brede kijk op de organisatie mensen wendbaar, veerkrachtig en met empathie leert samenwerken met elkaar.

Door de technologische evolutie veranderen de producten en diensten immers zo snel, dat je processen niet meer in steen kunt beitelen. Het wordt veel belangrijker om in de huid van organisatieontwikkelaar te kruipen en te focussen op het menselijke aspect, verbindingen te creëren en bruggen te bouwen.

Daarom staat het VCK Kwinta-congres dit jaar in het teken van "The Future of Quality" (i.s.m. de Europese kwaliteitsorganisatie EOQ en de Amerikaanse kwaliteitsorganisatie ASQ).

  Europese kwaliteitsmanagers geven hun visie op de toekomst van kwaliteit

Programma - traject 1

09u00 Ontvangst
09u30

Opening

Presentatie: Clara De Decker en lichaamscoach Sofie-Ann Bracke

09u40

Eye on the future*

Stephen Hacker - ex-voorzitter van ASQ

10u20

Repositioning the quality profession*

Simon Feary - chief executive van CQI

11u00 Pauze
11u30

A new life for quality management*

Dr. Benedikt Sommerhoff - DGQ

12u20 Lunch
14u00

Beyond the illusion of control*

Prof. dr. Marc Buelens - Vlerick Business School

14u40

Supply Chain Quality Management: a new organisational paradigm*

Prof. dr. Paulo Sampaio - universiteit van Minho

15u20 Pauze
15u50

Panelgesprek geleid door Stephen Hacker met de sprekers van congres*
De winnende denkgroep deelt haar aanbevelingen over de toekomst van kwaliteit. Stem tot donderdag 22 oktober voor de denkgroep die volgens jou deze sessie mag verzorgen.

16u30 Uitreiking Kwinta Excellence Award
17u15 Viering afscheid Annette Geirnaert
17u30 Afsluitende receptie
19u00 Einde congresdag

Breakout sessies - traject 2 

14u00

Wat als ... quality management weer kwaliteit werd?

Willy Vandenbrande - QS Consult

14u40

Organisatieontwikkeling & strategisch beleid gaan hand in hand

Abdon Moens - Orbid

15u20

Koffiepauze

15u50

De kwaliteitsmanager als kennismanager: de do’s and don’ts

Hans Van Heghe - Knowliah

16u30

Aansluiting traject 1: uitreiking van de Kwinta Excellence Award

Breakout sessies - traject 3 

14u00

Businessgame rond procesmanagement: verhuis eens een olifant

Eddy Janssen - Ideas At Work - maximum 10 deelnemers (vooraf in te schrijven)

16u30

Aansluiting traject 1: uitreiking van de Kwinta Excellence Award

* Engelstalige sessies
Dit programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Boek een video-interview

Hoe kijk jij als kwaliteitsmanager naar de toekomst van kwaliteit? Deel tijdens de congresdag je mening voor de camera tijdens een kort interview. Boek een afspraak!

Doe mee en win een Q-congres t-shirt

Download de affiche met het congresbeeld 

 • Hang de affiche uit op je bureau of bij je medewerkers.
 • Neem een foto met jezelf en je collega’s bij de affiche en stuur het resultaat naar www.kwinta.be/selfie of deel het op Twitter met #kwinta.
 • Bovendien ligt er een blauwe t-shirt met Q-logo klaar voor de eerste inzendingen.

Partners

 

Sprekers

Stephen Hacker, ex-voorzitter van ASQ

De Amerikaans Stephen Hacker is ex-voorzitter van de Amerikaanse kwaliteitsvereniging ASQ en CEO van Transformation Systems International. Hacker schreef verschillende boeken, waaronder Work Miracles, The Trust Imperative, Transformational Leadership,...

Eye on the future 

Om je voor te bereiden op wat te toekomst brengt moet je kijken naar de krachten die schuilgaan achter veranderingen, toekomstscenario's en de mogelijke gevolgen. Daarom voert ASQ sinds 1996 om de 3 jaar een Future Study uit, die essentiële informatie bevat waarmee leiders effectieve beslissingen kunnen nemen. De zevende editie ervan verschijnt in de loop van 2015. Tijdens deze sessie stelt Stephen Hacker de intrigerende bevindingen uit het onderzoek voor en koppelt ze aan zijn knowhow over transformationeel veranderen. (Engelstalige sessie)


Simon Feary - chief executive van CQI

Simon Feary is Chief Executive van de Britse kwaliteitsvereniging Chartered Quality Institute (CQI).  Zijn carrière bracht hem via laboratoriummanagement en de transformatie van het internationaal register van gecertificeerde auditors bij zijn huidige functie als ceo. Hij focust op het leiden van het kwaliteitsberoep naar een succesvolle toekomst door de uitdagingen in de sector aan te pakken.

Repositioning the quality profession

Kwaliteitsmanagement heeft in de 20ste eeuw een grote invloed gehad op de kwaliteit van het leven, maar is de weg kwijtgeraakt. In tijden van toegenomen verwachtingen van klanten en stakeholders, stijgende regelgeving en de impact van sociale media, kan de kwaliteitsgemeenschap terug het verschil maken. Het CQI Competency Framework, dat gestructureerd is rond leadership, governance, assurance, improvement en context,  biedt een antwoord. (Engelstalige sessie)


Dr. Benedikt Sommerhoff, DGQ

De Duitser Benedikt Sommerhoff startte zijn loopbaan als kwaliteitsingenieur in de automotive. Sinds 17 jaar werkt hij voor de Duitse kwaliteitsvereniging DGQ. Hij behaalde in 2012 een doctorsgraad met een onderzoek naar de transformatie van het beroep van de kwaliteitsmanager.
  Bekijk video-interview: "The transformation towards the future Quality Manager"

A new life for quality management

Kwaliteitsmanagement dreigt aan belang en effectiviteit in te boeten. Het merk is zwak en wordt niet positief gepercipieerd. Anderzijds vindt er een diepgaande en frequente verandering plaats in organisaties door de digitale revolutie, de globalisering, veranderde markten en de klantenhouding. Kwaliteit blijft daarbij een succesfactor.

Sommerhoff schetst de toekomst van kwaliteitsmanagement waarbij kwaliteitsmanagers zowel hoge kwaliteit kunnen garanderen als meer invloed kunnen krijgen binnen de organisatie. Hij ziet kwaliteitsmanagement als organisatie-ontwikkeling en de kwaliteitsmanagers als change agents, interne consultants en organisatorische ontwikkelaars.

Kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement moeten opgesplitst worden in 2 verwante takken, die elk een ander soort kennis vereist. Daarom moeten de functieprofielen van beide opnieuw gedefinieerd worden. (Engelstalige sessie)


Marc BuelensProfessor dr. Marc Buelens, Vlerick Business School

Marc Buelens is professor emeritus aan de Vlerick Business School en schreef verschillende boeken, zoals "Bye bye management", "Essentials - Leiderschap", "Bedrijfskunde",...

Beyond the illusion of control

Wanneer zal de mensheid leren het kwaliteitsdenken uit te breiden tot andere gebieden van de samenleving? Waarom blijven we toch charlatans volgen? Waarom teert bijgeloof zo welig?  Kunnen we dan echt niet omgaan met onzekerheid en toeval? (Engelstalige sessie)


Professor dr. Paulo Sampaio, universiteit van Minho (Portugal)

Professor dr. Paulo Sampaio is professor kwaliteitsengineering en -management aan de Portugese universiteit van Minho en dit jaar gastprofessor aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT).
  Bekijk video-interview: "The future of quality"

Supply Chain Quality Management: a new organisational paradigm 

Door de ketenpartners te integreren verhoog je de prestaties van de organisatie. Sampaio onderzoekt en verklaart de relaties tussen de verschillende dimensies van de Supply Chain Kwaliteitsmanagement en hun impact op de prestaties van de organisatie, op basis van de 4 perspectieven van de balanced scorecard. (Engelstalige sessie)


Willy Vandenbrande

Willy Vandenbrande is zelfstandig consultant, vooral actief op het vlak van Six Sigma en Lean Manufacturing. Willy is een Fellow van de American Society for Quality (ASQ) en Certified Six Sigma Black Belt.

Hij is een graag geziene spreker op internationale congressen en auteur van meerdere publicaties. Willy is ook actief op kwinta.be: lees de 5 artikels die hij postte op kwinta.be.

Wat als ... quality management weer kwaliteit werd?

Quality Management is heel erg succesvol geweest in het oplossen van de problemen uit het verleden. Maar de problemen waar we nu in de toekomst mee geconfronteerd worden, zijn van een heel andere aard. En die kunnen enkel door kwaliteit opgelost worden. Of dacht u soms dat die twee dingen hetzelfde waren? Kom de verschillen ontdekken op het Kwinta congres. U krijgt er – in primeur – de zin van het leven gratis bij. 

Willy op LinkedIn - Website: QS Consult


Abdon Moens, Orbid

Abdon Moens startte zijn carrière als supply chain manager in de textielsector en maakte daarna de switch naar consultancy. Bij Orbid begeleidt hij projecten rond organisatieontwikkeling als manager van de business units Strategy, Operations & HR Ser
vices.

Organisatieontwikkeling & strategisch kwaliteitsbeleid gaan hand in hand

Om hun continuïteit te garanderen zijn bedrijven verplicht de kwaliteit van hun organisatie permanent te verbeteren. Wat betekent dit nu in de praktijk? Hoe betrek je iedereen? Om hier in te slagen, is het belangrijk juist te starten. Inzicht in het maturiteitsniveau van de organisatie, de teams en de processen is essentieel. Eerst stappen dan lopen.
Strategisch kwaliteitsbeleid kan de ideale hefboom zijn om de organisatie in beweging te zetten.


Hans Van Heghe, Knowliah

Hans Van Heghe, CEO van Knowliah, is sinds meer dan 16 jaar een erkend expert op het gebied van informatie- en kennismanagement. Als auteur van 2 boeken, frequent spreker, ondernemer en ingenieur met een brede IT achtergrond, adviseerde hij al ruim 500 nationale en internationale organisaties en bedrijven met strategisch advies en technologie.

De kwaliteitsmanager als kennismanager: de do’s en don’ts

De nieuwe ISO 9001 maakt (eindelijk) gewag van informatie- en kennisbeheer als een belangrijke hoeksteen voor Kwaliteitszorg. Maar ook Operational Excellence, Innovatie, Customer Service, Risk & Compliance, … zijn allemaal domeinen in uw organisatie die gewoonweg niet kunnen zonder betrouwbare en toegankelijke informatie en kennis.

Hoe evolueren we naar een organisatie waar het delen van kennis tot de kritische succesfactoren van de onderneming behoren? Wat zijn de actuele problemen en uitdagingen waar we als kennisorganisatie mee worden geconfronteerd? Een oplossing vind je in “knowledge centric management”: een visie en aanpak die een antwoord geeft op bovenstaande punten én uw expertise valoriseert.

Meer info: www.knowliah.com


Eddy Janssen, Ideas At Work

Eddy Janssen heeft meer dan 20 jaar ervaring in verbeteringsprojecten. Hij stampte Ideas At Work uit de grond, waarvan hij managing partner is. Ideas At Work begeleidt organisaties bij Business Process Management, Process Improvement, Lean Six Sigma, Project Management en Change Management.

Businessgame rond procesmanagement: verhuis eens een olifant

In dit businessgame kruip je in 1 van de 8 rollen binnen een verhuisfirma (financieel directeur, planningsverantwoordelijke,...). Na het rollenspel krijg je feedback, die je nadien leert toepassen. Het businessgame creëert bewustzijn over hoe je je organisatie beter kunt organiseren, rekening houdend met alle aspecten (kpi's, klanten, medewerkers).

 • Het geeft je inzichten waarom procesmatig werken over de grenzen van departementen heen belangrijk is, waarom teamwork primeert en hoe je met zelfsturende teams omgaat.
 • Het leert je omgaan met kpi's (winst, doorlooptijd, klantentevredenhid) en indicatoren die je vertellen wat belangrijk is om te meten (en welke niet).
 • Ook de klantenfocus komt sterk aan bod. Evident voor wie rechtstreeks in contact staat met klanten, maar minder voor de hand liggend voor wie geen klantencontact heeft. Heeft hetgeen zij doen toegevoegde waarde voor de klant? Zal de klant ermee tevreden zijn?
 • Je leert om de juiste informatie op het juiste moment te delen met de juiste mensen.
 • Een organisatie op punt stellen op basis van goede afspraken, klantgerichte processen en heldere opvolging is één zaak.  Maar ben je ook klaar om flexibel in te spelen op onverwachte vragen van klanten, incidenten buiten je eigen controlezone, veranderingen die je verplichten om specifieke maatregelen te nemen zonder de organisatie in gevaar te brengen ?

Maximum 10 personen kunnen deelnemen aan dit businessgame (congresdeelnemers konden vooraf inschrijven).


Partners

          

Locatie

Van der Valk Hotel Brussels Airport
Culliganlaan 4b
1831 Diegem

GPS: gebruik Machelen, Diegem wordt niet altijd herkend.

In het hotel is gratis wifi (aanmelden gaat snel en zonder code).

Bereikbaarheid

 • Op 5 km van het vliegveld in Zaventem
 • Gratis parking voor 200 wagens 
 • Station van Diegem ligt op 500 m wandelafstand (lijn Brussel/Leuven)
 • Bereikbaar met bus 272 - 282 - 620 - 621 - 721

Personaliseer je route via Google maps of volg de korte routebeschrijving:

 • Knooppunt Machelen: volg E40 Namen-Luik
 • Knooppunt Zaventem: volg A201 Brussel-Evere-Zaventem luchthaven
 • Afslag Diegem Zuid: je komt uit op de J.F. Kennedylaan, neem 100 m verder de zijstraat Culliganlaan, parallel aan de autoweg A201
 • Het hotel vind je op nr 4, aan het einde van de Culliganlaan rechts

Parkeren

 • Neem een ticket bij het binnenrijden van de parking
 • Zet je auto op het gelijkvloers, ondergronds of rondom het hotel
 • Bij de vestiaire liggen gratis tickets klaar om de parking uit te rijden

Gratis shuttle service van de luchthaven naar het hotel

 • Shuttle tussen de luchthaven van Zaventem en het hotel van maandag tot vrijdag van 06u00 tot 23u00
 • Verwittig altijd het hotel als je gebruik wil maken van de gratis shuttle dienst (max 8 pers per rit): bel naar +32 2 277 20 00

Boek je overnachting

Wil je overnachten in het Van der Valk Hotel Brussels Airport? Reserveer je hotelkamer via de website of neem contact op met de reservatiedesk via reservations [at] brussels [dot] valk [dot] com of tel: +32 2 277 20 20. 

Partners

         

Deelnameprijs

Kwinta lidmaatschap voor bedrijven 3 personen gratis
Kwinta lidmaatschap voor zelfstandigen en kmo's 1 persoon gratis
Niet-lid € 500

Het Kwinta lidmaatschap omvat heel wat voordelen naast gratis deelname aan het congres. Lid worden als zelfstandige of kmo kan aan € 500/jaar, lid worden als bedrijf aan € 1.250/jaar.

Partners

          

Inschrijving 'The Future of Quality'
29 oktober 2015 @ Van der Valk Hotel, Diegem

Is je bedrijf lid van Kwinta en wil je je 3 personen gratis inschrijven, vul dan 3 x dit formulier in (naam, voornaam, e-mail, organisatie). Wil je lid worden?

Heb je nog vragen? Neem contact op met office manager Marjolijn De Geest via degeest [at] vck [dot] be of bel +32 3 201 14 50.

Datum: 
29/10/2015 - 09:00 tot 19:00
Voeg toe aan je agenda

Delen via