5-stappenplan voor een vlotte transitie naar nieuwe normversies

Organisaties die de overgang maken van ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 13485:2003 of ISO/TS 16949:2009 naar de nieuwe normversies uit 2015 en 2016, moeten dit doen volgens de transitie-audit, in lijn met de huidige geplande hercertificatie-audit of surveillance-audit.

1. Raak vertrouwd 

Raak vertrouwd met de nieuwe norm. Denk hierbij aan de nieuwe structuur, de nieuwe termen en definities, maar ook de nieuwe en aangevulde eisen ten opzichte van de oudere normversie.

Heeft u voorkennis van en ervaring met de oude norm? Volg dan de transitietraining(en) bij Allanta:

U heeft nog geen kennis van de oude norm(en)? Neem dan deel aan de normtraining(en) van Allanta:

2. Voer een Gap-analyse uit

Voer een gap-analyse uit. Tijdens deze analyse worden de eisen van de nieuwe norm(en) vergeleken met de reeds aanwezige aspecten binnen uw organisatie. Hieruit voortvloeiend zullen de gaps, de verschillen, worden gedefiniëerd.

Allanta kan voor u deze gap-analyse uitvoeren. Deze analyse is objectief en komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

3. Ontwikkel een transitieplan

Vanuit de resultaten van de gap-analyse dient u een transitieplan te ontwikkelen.

Ook hierin kan Allanta u bijstaan. Aansluitend op de gap-analyse zal er een implementatieplan ontwikkeld worden, indien gewenst.

4. Stel een opleidingsplan op voor alle betrokkenen

Draag zorg voor een passend opleidingsplan voor iedereen die betrokken is bij (de implementatie van) het kwaliteitssysteem volgens ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 of IATF 16949:2016, en/of milieumanagementsysteem.

Dit kan door middel van in-company training. Ook hiervoor kunt u een beroep doen op Allanta. De opleidingen die Allanta in open lesvorm organiseert, kunnen ook in-company uitgevoerd worden.

5. Update uw systeem

Update uw huidige kwaliteitssysteem: voer de wijzigingen door zoals geformuleerd in het transitieplan. Zorg voor voldoende documentatie, dat u als bewijs kunt voorleggen bij een certificeringsaudit.

Allanta kan deze transitie van begin tot eind begeleiden en/of uitvoeren. 

De transitieperiode loopt ten einde. Onderstaand ziet u de deadlines voor de overschakeling naar de nieuwe normversies:

Norm U moet overschakelen vóór:
ISO 9001:2015 15 september 2018
ISO 14001:2015 15 september 2018
ISO 13485:2016 31 maart 2019
IATF 16949:2016 15 september 2018

De agenda's van certificeringsinstellingen raken vol, eisen worden onderschat of verschillen lijken kleiner dan dat ze werkelijk zijn. Allanta raadt daarom aan om zo snel mogelijk te starten met (de voorbereidingen voor) deze omschakeling.

U wenst advies, begeleiding of in-company training? Aarzel dan zeker niet om Allanta te contacteren voor een vrijblijvend intakegesprek.

Delen via

Reactie

Plaats ook op: