"Commitment moet van medewerkers zelf komen"

Interview met Sonja Van Acker (Lloyd's Register) over kwaliteitscultuur

"Leidinggevenden moeten begrijpen wat de cultuur is in een organisatie vooraleer ze een kwaliteitscultuur kunnen creëren", vindt Sonja Van Acker van Lloyd's Register. "Ze moeten faciliteren en sturen, maar het commitment moet van de medewerkers zelf komen."

Wat versta je onder kwaliteitscultuur?
Sonja Van Acker (Lloyd's Register): "Kwaliteitscultuur is de wijze waarop organisaties, en meer bepaald hun medewerkers, de intentie om continu te verbeteren opnemen in hun dagelijkse activiteiten. "

Hoe creëer je een organisatie met een kwaliteitscultuur? Wat zijn je tips?
Sonja Van Acker (Lloyd's Register): "Om een kwaliteitscultuur te creëren moeten de leidinggevenden eerst goed begrijpen wat de cultuur is in het bedrijf en hoe zij een rol kunnen spelen om samen tot een hoger niveau te komen.

Leidinggevenden faciliteren en sturen aan maar het commitment moet uiteindelijk van de medewerkers zelf komen.

Het is ook belangrijk een organisatiestructuur op te zetten waarin processen, systemen en actoren gestroomlijnd zijn en elkaar niet tegenwerken."

Te veel formaliseren

Welke valkuilen zie je?
Sonja Van Acker (Lloyd's Register): "Eén van de valkuilen is te veel focussen op externe motivatie in plaats van intrinsieke motivatie. Men werkt vooral aan “formaliseren” (bijvoorbeeld invoeren van meer formeel overleg of invullen van checklists of extra controle) en te weinig aan sensibiliseren of motiveren van de medewerkers."

Welke rol spelen kwaliteitsmanagers bij het creëren van een kwaliteitscultuur?
Sonja Van Acker (Lloyd's Register): "De kwaliteitsmanager neemt hierin verscheidene rollen op vooral naar ondersteuning van het management.

De kwaliteitsmanager kan ervaring en skills, samen met de juiste tools, ter beschikking stellen.

Hij of zij zal ook het bewustzijn bevorderen door promotor te zijn van de kwaliteitscultuur waarnaar men streeft binnen het bedrijf."

Hoe herken je een organisatie waar een sterke kwaliteitscultuur heerst?
Sonja Van Acker (Lloyd's Register): "Een organisatie waar alle medewerkers begrijpen wat men onder “kwaliteit” verstaat en zich gezamenlijk daarvoor inzetten in de overtuiging dat het resultaat daarvan beter is voor zichzelf maar ook voor het hele bedrijf. In deze organisatie werkt het kwaliteitsteam en de kwaliteitsmanager ondersteunend en niet sturend."

Logo LRLloyd’s Register Business Assurance is onderdeel van de Lloyd’s Register Group. Wij zijn toonaangevende onafhankelijke dienstverleners op het gebied van Business Assurance, zoals certificering, validatie, verificatie en training voor een brede reeks normen. Wij zijn erkend door meer dan 45 accreditatieinstellingen en leveren onze diensten aan klanten in meer dan 120 landen.

Lloyd’s Register Business Assurance helpt u bij het managen van uw systemen en risico’s om de huidige en toekomstige prestatie van uw organisatie te verbeteren en te beschermen.

De Lloyd’s Register Group biedt onafhankelijke dienstverlening op het gebied van assessments aan bedrijven die met risicovolle, kapitaalintensieve activa werken, om de veiligheid van leven, eigendom en het milieu te verbeteren en zo te zorgen voor een veilige verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. Bezoek www.lr.org/be , bel ons op  +32 3 212 16 40  of stuur een e-mail naar info [dot] be [at] lr [dot] org.

Delen via

Verwante artikelen

Hoe digitalisering kwaliteitscultuur kan ondersteunen

Sinds W. Edwards Deming stelde: "Kwaliteit is ieders verantwoordelijkheid", hebben kwaliteitsexperts veel energie gestoken in het toepassen van dit idee in hun bedrijf. Wat zijn de resultaten vandaag de dag?
Henk Deprez

Kwaliteitscultuur: geloof of wetenschap?

‘Onze medewerkers zijn niet betrokken’, ‘er is onvoldoende kwaliteitsbewustzijn’, ‘we moeten dringend iets doen aan onze kwaliteitscultuur’:  Het zijn de vaak gehoorde noodkreten van managers, die als dagelijkse opdracht hebben om een product of dienst van maximale kwaliteit af te leveren.

Hoe werk je aan de kwaliteitscultuur in je organisatie?

Katrien Jacobs en Lieze Van Dessel gaan tijdens het VCK-congres op zoek naar een antwoord op de vraag hoe je kunt (mee)werken aan kwaliteitscultuur in je organisatie.