De 5 meest gebruikte metrics om kwaliteit te meten

Ruim drie kwart van de bedrijven meet de impact van hun kwaliteitsinspanningen. Maar slechts een vierde doet dat heel uitgebreid.

De kwaliteitsdata die beschikbaar zijn, worden wijd verspreid binnen de organisatie. Maar een voortdurend aandachtspunt blijft het vermogen om de juiste data op het juiste moment los te wrikken.

Door de digitale transformatie speelt ook de snelheid waarmee gemeten wordt, een grotere rol. Digitale processen vereisen immers een snellere respons bij problemen of veranderingen van het product of de dienst. De digitale transformatie biedt ook mogelijkheden: digitale processen leveren meer bruikbare data op dan de meer traditionele, manuele processen.

Klantentevredenheid

De meest gebruikte metric om kwaliteit te meten is nog altijd

  1. klantentevredenheid (71%),
  2. het al dan niet voldoen aan standaarden en audits (59%),
  3. retours van producten (57%),
  4. de klantenervaring (55%) en
  5. sales of inkomsten (53%).

Dat en meer blijkt uit de studie  “Rising Economic Power of Quality: How Quality Ensures Growth and Enhances Profitability” die de Amerikaanse kwaliteitsorganisatie ASQ uitvoerde samen met Forbes Insights. Je kunt de whitepaper downloaden via de ASQ-website.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Scott Lewis

Delen via

Verwante artikelen

Alles wat je meet, moet meerwaarde hebben

Als je enkel meet zonder verbetermaatregelen door te voeren, dan kan je er beter mee stoppen. Maar als je op een correcte manier dingen meet met als doel om continu te verbeteren, dan wel, zegt Johan Vandeplas van DNV GL

Wat je leest in het dossier over is meten weten

Metingen zijn onontkoombaar in kwaliteitsmanagement, toch mogen ze geen doel op zich worden. Soms verliezen we uit het oog wat we meten en waarom.

Een getal is nooit een absoluut getal

Je kunt niet zonder meten als je kwaliteitsverbetering wil. Maar elke meting heeft een bepaalde meetonzekerheid. Dat moet je correct interpreteren, anders krijg je een eindproduct dat niet voldoet aan je normen, zegt Marc Van Ryckeghem, Business Manager van de SGS Group Benelux.

Reactie

Plaats ook op: