De kwaliteitsmanager moet van kleur veranderen

Ik ga er van uit dat iedereen zich inmiddels bewust is dat we aan de vierde industriële revolutie begonnen zijn. Deze wordt gekenmerkt door het internet van dingen (IoT), kunstmatige intelligentie (AI), big data en disruptie van bedrijfstakken en beroepen.

Cees BeekDe technologie ontwikkelt zich exponentieel, bedrijven kunnen dit niet bijbenen en het ontstijgt ons niveau van leren.  Het is een ‘VUCA’-tijdperk (Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous) waarin de vorige (ICT)revolutie aan het eind van haar levenscyclus gekomen is en de nieuwe revolutie start. We leven in een boeiende tijd.

Agile als antwoord

Als je de vele publicaties mag geloven, is voor bedrijven ‘Agile’ het antwoord op de onvoorspelbare, chaotische business omgeving.  Bedrijven moeten ‘wendbaar’ worden met kleine autonome werkeenheden waarbij er aandacht is voor de ontwikkeling van de medewerkers. Geen managers en regels meer, maar zelfsturing en -monitoring.

Via scrums en sprints worden processen en producten snel en stapsgewijs verbeterd of veranderd. Leren met vallen en opstaan, experimenteren in een veilig leerklimaat waar men fouten mag maken. Het nieuwe adagium is ‘act fast, fail fast, learn fast’. Geen lange verbeter- of veranderprojecten meer.

Beheersbaar en maakbaar

Gebaseerd op de kleurindeling van De Caluwé en Vermaak wil ik stellen dat de huidige kwaliteitsmanager, met vaak een technische achtergrond, over het algemeen als ‘blauw’ getypeerd kan worden; alles is beheersbaar en maakbaar via een rationele planning.

In de Agile-organisatie past echter geen ‘blauwe’ kwaliteitsmanager. Agile organisaties zijn ‘lerende’ organisaties waar ‘denken’ weer aan het ‘doen’ gekoppeld is.

"De kwaliteitsmanager zal zich moeten richten op het lerend vermogen van de medewerker."

De kwaliteitsmanager zal zich moeten richten op het lerend vermogen van de medewerker en daarmee van het bedrijf, op samenwerking en op gedragsverandering (lerende houding). Hij moet de medewerker en zijn team ondersteunen, coachen, reflecteren en trainen.

Van blauw naar groen

Dit vraagt om een ‘groene’ kwaliteitsmanager die mensen en sociale verbanden centraal stelt. Zijn competenties zijn onder anderen: empathisch, creatief, complimenteus, inspirerend, nieuwsgierigheid en communicatief.

Hij zal zich moeten verdiepen in creativiteitstechnieken, innoveren, motiveren, coachen, leerstijlen en -methoden (bijvoorbeeld ‘gaming’), intervisie, scrum en groepsdynamica.

Het is de vraag of de blauwe kwaliteitsmanager van kleur kan veranderen? Het begint in ieder geval met bewustwording.

Cees Beek

Delen via

Verwante artikelen

Wat Quality 4.0 voor jou in petto heeft

Hoe ziet de toekomst van kwaliteit eruit in een wereld die digitaal dooreengeschud wordt? Dat is de centrale vraag tijdens de VCK-sessie op dinsdag 15 oktober.
Willy Vandenbrande

VIDEO - Quality on Steroids: Leading disruptive change

Ontdek hoe kwaliteit een belangrijke rol kan spelen in de digitale transformatie.

Hoe pak je beveiligingsrisico's aan?

De ISO 27001 over informatiebeveiliging is een van de snelst groeiende normen in ons land. Niet onlogisch: klanten, patiënten en medewerkers vragen zich af of hun persoonlijke en vertrouwelijke gegevens wel veilig bewaard worden.