Digitalisering brengt menselijke factor nog meer naar het voorplan

Door automatisatie, het gebruik van algoritmes en Big Data zal de aandacht, nog meer dan vroeger, op de menselijke factor gericht zijn.

Dat heeft deels te maken met het beperkte aanbod van goed geschoolde, technische profielen. Er wordt van werknemers immers meer technische kennis vereist om de kwaliteit te bewaken. Daarnaast krijgt het menselijke aspect meer aandacht: enkel de kwaliteitstechnieken toepassen en certificeren is niet meer voldoende.

Dat is voor Annette Geirnaert, afscheidnemend Vice President van de Europese kwaliteitsorganisatie EOQ, de hoofdtoon van het 61ste EOQ congres in Slovakije over "Success in the Digital Era - Quality as Key driver".

Kwaliteitsgoeroes zijn voorbijgestreefd

Geirnaert ziet een duidelijke breuk met het oude kwaliteitsdenken. Een voorbeeld? Een spreker als professor dr. Kano werd vroeger als een held onthaald. Nu worden de mensen van het eerste uur veel minder bewonderd en geëerd. Meer zelfs: men stoort zich een beetje aan hun verouderde concepten. Daarmee wordt het oude denken eindelijk losgelaten. De goeroes zijn voorbijgestreefd.
 
Tot slot lijkt het internationale denken aan belang in te boeten. Nochtans is het volgens Geirnaert belangrijk om met internationale experten te netwerken en in contact te blijven om te weten wat er leeft op de andere continenten.

Delen via

Verwante artikelen

Willy Vandenbrande

VIDEO - Quality on Steroids: Leading disruptive change

Ontdek hoe kwaliteit een belangrijke rol kan spelen in de digitale transformatie.

Hoe pak je beveiligingsrisico's aan?

De ISO 27001 over informatiebeveiliging is een van de snelst groeiende normen in ons land. Niet onlogisch: klanten, patiënten en medewerkers vragen zich af of hun persoonlijke en vertrouwelijke gegevens wel veilig bewaard worden.
Willy Vandenbrande

Negatieve effecten van technologie onderbelicht

De Amerikaanse World Conference for Quality and Improvement zit erop. Willy Vandenbrande was erbij en brengt verslag uit van het congres in Fort Worth.