Hoe je naar de nieuwe ISO 9001 overstapt zonder daar tegenop te zien

Ontdek het digitale handvat voor een eenvoudige transitie

Heb je een ISO 9001:2008-certificaat? Dit is nog geldig tot 15 september 2018. Vanaf die datum is ISO 9001-versie 2015 de norm. Na 1 maart 2018 kan je bovendien geen (her)certificeringsonderzoek meer laten uitvoeren volgens de ISO 9001:2008.

Tussentijdse audits kan je tot 15 september 2018 nog wel uitvoeren op basis van de oude versie. Kortom: werk aan de winkel! Hoe maak jij de overstap naar ISO9001:2015? Zie je er nu al tegenop? Dat is misschien helemaal niet nodig.

De veranderingen in ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 kijkt meer naar de rol en het doel van je organisatie. Welke toegevoegde waarde lever je en wie vinden dat belangrijk? Wat zijn de kansen en bedreigingen op korte en lange termijn? En wat zijn de bedrijfsrisico’s?

Op basis van deze contextanalyse beoordeel je de maatregelen die nodig zijn voor een optimaal kwaliteitssysteem. Een systeem dat de organisatie en de medewerkers ondersteunt. Veel aandacht is er voor het leiderschap en betrokkenheid van de directie.

De benadering van de nieuwe norm biedt een unieke kans om je bestaande systeem een stuk lichter, overzichtelijker en werkbaarder te maken. Bewust simpel.

Terug naar de eenvoud

De overgang naar ISO9001:2015 vraagt nogal wat van het aanpassings- en interpretatievermogen van alle medewerkers binnen je organisatie die betrokken zijn bij het kwaliteitssysteem. De centrale vraag luidt: hoe kom je tot een ISO 9001:2015-systeem voor je organisatie?

Op internet vind je een overvloed aan video’s, whitepapers en trainingen. De verschillende interpretaties scheppen meer verwarring dan helderheid. Veel kans dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dat vraagt om inzicht, overzicht en helderheid. Terug naar de eenvoud. Maar hóe?

Van organisatiestrategie naar doelstellingen en maatregelen

eQuse ontwikkelde de module Doelstellingen & Risico’s. Daarmee vertaal je de strategie van je organisatie die volgt uit de contextanalyse naar concrete doelstellingen. Per doelstelling definieer je de risico’s die het behalen ervan in de weg staan. Vervolgens werk je een Bow-tie-schema uit. Zo kom je op gestructureerde wijze tot maatregelen om de risico’s te beheersen.

Aan elke maatregel koppel je een actief item, zoals een prestatie-indicator of een verbetermaatregel. Via deze weg heb je altijd een actueel beeld van de belangrijkste maatregelen en grip op je organisatie.

Uiteindelijk leg je met de module Doelstellingen & Risico’s de basis voor een kwaliteitssysteem dat uitgaat van risico-gebaseerd denken. Je kunt de nieuwe normaudits met vertrouwen tegemoet gaan. We horen namelijk niet alleen van onze klanten, maar ook van certificerende instellingen, dat we de essentie van de nieuwe norm goed hebben weten te vertalen naar onze applicatie. De stap naar certificering is dus relatief klein.

Ben je al bezig met de overstap naar ISO 9001:2015? Zo ja, welke hindernissen kom je zoal tegen? We zijn benieuwd! Deel je vragen en/of opmerkingen via welkom [at] equse [dot] nl.

Delen via

Reactie

Plaats ook op: