Kennisbeheer

Kwaliteit en compliance verzekeren via effectief informatiemanagement

Ronny Timmermans, CEO en Managing Director van Xenit, stelt tijdens een presentatie op het VCK congres scherp op de cruciale rol die intelligent informatiemanagement heeft veroverd in bedrijfsprocessen en de digitale transformatie van bedrijven.

Hoe je een kennisorganisatie efficiënt en effectief op de sporen krijgt

In een organisatie waar kennis centraal staat, spreekt het voor zich dat kennismanagement noodzakelijk is. Peter Driessens legt uit hoe ze dat bij zijn organisatie, TUC RAIL, hebben aangepakt.

Kennisbeheer als strategische managementtool

Kennisbeheer wordt meer en meer, terecht, gezien als een strategische managementtool binnen bedrijven en organisaties. Daarom stelt Peter Driessens, Quality Manager bij TUC RAIL, een case voor over kennisbeheer tijdens de komende Kwinta sessie op 20 februari in Brussel.

Het ABC van kwaliteit in 26 delen: de letter K

De K van kwaliteit zou echt wel een open deur intrappen zijn. Daarom: Kennis en Kennismanagement. We leven tenslotte in een kennismaatschappij. Tenminste, dat is wat iedereen altijd maar blijft beweren.

Nieuwe ISO 9001 reden om kennis en informatie te omarmen

De opname van kennismanagement in de nieuwe versie van de ISO 9001:2015 markeert een grote verandering in zowel kennis- als informatiemanagement.

Sociale media belangrijk om kennis te ontginnen

Door beter samen te werken binnen een organisatie maak je de kwaliteit voor de eindklant beter. Enterprise Social Networks (ESN) spelen daarbij een steeds belangrijker rol.

Sociale media en kwaliteit in de praktijk

Tonen sociale media hun grootste meerwaarde wanneer ze bestaande relaties en programma’s versterken en ondersteunen, of gebruiken kwaliteitsmensen sociale netwerken helemaal niet voor hun professionele ontwikkeling?

Storytelling als borgingsmechanisme

"In de loop van mijn professionele jaren ben ik voortdurend opgeschoven in mijn benadering van het begrip kwaliteit", schrijft Martien Kromwijk in Perspectieven op Kwaliteit. "Ooit heb ik het geleerd uit de boekjes en bleef de toepassing dichtbij de standaard." Maar die benadering evolueerde.

Opleiding en ontwikkeling als strategisch proces

De lat voor opleiding en ontwikkeling wordt alsmaar hoger gelegd. Steeds meer beschouwen organisaties dit als een proces dat net als elk ander proces output moet genereren, meer bepaald daadwerkelijke performantieverbetering op de werkvloer, in lijn met de strategische doelstellingen van de organisatie.

Ervaringen kunnen doorgeven: een vorm van erkenning

Overheidsbedrijven als de NMBS en Havenbedrijf Gent zijn zich bewust van de grote uittrede de komende jaren. Welke maatregelen nemen ze om te vermijden dat met de werknemers ook de knowhow verdwijnt?