Kies en doe wat echt werkt

De grootste revolutie in kwaliteit is voorbij. De belangrijkste fundamenten zijn gelegd en vormen de basis voor alles wat met doet in het werken aan kwaliteit. Het is nog te vroeg om het fundament en de positie van het kwaliteitsdenken aan de deur te zetten.

We bevinden ons op dit moment in de gelukkige omstandigheid dat we terug kunnen grijpen op een zeer rijke ontwikkeling van instrumenten, modellen, inzichten, benaderingen, ervaringen, successen en falen.

Vanaf nu kunnen we kijken naar de toekomst waarin we kunnen kiezen. Kiezen voor datgene wat écht werkt. Met bewijsbaar betere resultaten en aantoonbaar dichter bij onze doelstellingen, wat deze ook mogen zijn. Pas als die keuzes helder zijn, wát werkt en wát nemen we mee naar de toekomst, kan worden nagedacht over een wezenlijk andere plek, een andere rol en betekenis van kwaliteit in onze samenleving.

Moeilijke keuze

En die keuze maken voor datgene wat echt werkt, is al moeilijk genoeg. Enkele elementen die daarbij nodig zijn en het verschil maken zijn: zoveel mogelijk verbinding zoeken met beschikbare ervaringen, successen en inzichten; de rol van inspiratie een duidelijke plek geven; en tot slot maar niet de minste: gebruik maken van intuïtie.

Lees verder op Perspectieven op Kwaliteit

Meta Peek is van oorsprong landbouwkundig ingenieur en werkt sinds 14 jaar bij TNO Management Consultants als consultant, trainer, ontwikkelaar en leidinggevende.

Delen via

Verwante artikelen

Waarom je kwaliteit niet meer kunt managen in een simpele spreadsheet

Regelgeving, standaarden, interne processen,... de omgeving van een organisatie verandert constant. Aan jou de continue uitdaging om te borgen dat je dienstverlening blijft voldoen aan verwachtingen en kwaliteitseisen. Een hele klus. Hoe ga jij daarmee om?

"Gevoeligheid voor taal en cultuur heel belangrijk"

In de Kwinta sessie van juni deelde Hans Punter, Director Quality bij Siemens Industry Software, zijn internationale ervaringen met het managen van kwaliteit. Rekening houden met culturele verschillen is een must.

Hoe interne kwaliteitszorg en externe kwaliteitsbewaking elkaar versterken

Odisee en Howest waren in 2014 genomineerd in de categorie "onderwijs" van de Kwinta Excellence Award, een prima aanleiding om hen te vragen "A Manual for internal quality assurance in higher education" te recenseren. Paul Garré, directeur onderwijs en kwaliteit bij Odisee, bijt de spits af.