Is kwaliteit meten van werkprestaties taboe?

Hoe meet je kwaliteit in werkrelaties? En hoe vind je een goed evenwicht tussen vertrouwen en controle? Vragen waarover econoom en filosoof Antoon Vandevelde zich buigt tijdens het VCK congres "Is meten weten?".

Lonen en werkrelaties zijn het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers en worden contractueel vastgelegd. Zoals George Akerlof, een van de eerste Nobelprijswinnaars economie, echter uitlegde, zijn werkrelaties ook deels een uitwisseling van geschenken. Dat is des te meer het geval in een kenniseconomie.

Vertrouwen

Engagement, intrinsieke motivatie, betrouwbaarheid, de capaciteit om een goede relatie op te bouwen met klanten en patiënten, zijn stuk voor stuk belangrijke punten. Ze zijn echter moeilijk te omschrijven in een arbeidsovereenkomst. We hebben vertrouwen nodig wanneer de opdrachten niet voldoen en de controle ontbreekt.

Bureaucratische controle en financiële incentives dreigen de intrinsieke motivatie doorgaans te verdringen. Betekent dit dat het meten van de kwaliteit van werkprestaties een taboe is? Dat denk ik niet, maar we moeten een goed evenwicht vinden tussen vertrouwen en controle.

Over Antoon Vandevelde

Antoon Vandevelde is hoogleraar aan het Instituut van Filosofie in Leuven. Hij werd opgeleid als econoom en filosoof. Zijn onderzoek houdt verband met economische ethiek en politieke filosofie, en hij bracht al verschillende publicaties uit, onder meer over problemen in verband met sociale rechtvaardigheid, schaarsteproblemen in de gezondheidszorg en de ethiek van het migratiebeleid.

Het VCK congres Is meten weten? vindt plaats op dinsdag 28 november 2017 in het ICC in Gent.

Delen via

Verwante artikelen

De brug tussen meten en weten is menselijke interpretatie

“Als je mij kunt vertellen wat je doelstelling is, dan is alles in principe meetbaar”, zegt Hans Van Heghe, Managing Director van Knowliah. “Alleen: waar is het nuttig voor?”

HR-analytics: wat, waarom en hoe?

HR-analytics kent voor- en tegenstanders. Voor de voorstanders zijn analytics onontkoombaar voor een effectief en toekomstgericht HR-management. Voor de tegenstanders vormen ze een holle managementhype, weliswaar in een mooi verpakt concept.

Ga nooit blind af op een meting

In onze maatschappij proberen we alle beslissingen in een procedure te gieten. Antoon Vandevelde (Instituut van Filosofie) pleit ervoor om ook ruimte te laten voor een oordeel, dat dingen in rekening brengt die niet in allerlei regels vastliggen.

Reactie

Plaats ook op: