Kwaliteitscultuur

Hoe betrek je je collega's bij kwaliteit?

Hoe zorg je ervoor dat niet alleen jij verantwoordelijk bent voor kwaliteit binnen de organisatie, maar andere collega’s zich ook betrokken voelen?

Mijn ervaring met Japanse kwaliteitsbeleving

Japanners en discipline. De 2 woorden lijken uit zichzelf samen te vloeien. Het beeld van een toegewijde werknemer in uniform, netjes wachtend in de rij, gedisciplineerd en zwoegend “voor Het Bedrijf” komt automatisch in je op. Een mythe? Een cliché? Alexander Platteeuw wou het wel eens met mijn eigen ogen zien, en trok daarom naar Japan.

Kwaliteitscultuur, wat is dat?

Vanuit mijn toenmalige functie als productieverantwoordelijke nam ik gedurende een vijftal jaar regelmatig deel aan netwerksessies rond operationele thema's.

Voorwaarden voor een kwaliteitscultuur in je organisatie

Klanten doen hun beklag over gebrekkige kwaliteit van producten en diensten via websites en sociale media, waardoor klachten zich als een lopend vuurtje verspreiden. De foutenmarge wordt dus kleiner, maar tegelijkertijd verhoogt de kans op fouten doordat kwaliteit onder druk staat: in tijden van crisis proberen organisaties meer met minder te doen.