Kwaliteitsmanagement is nog niet volwassen

De gereedschapskist om kwaliteitsmanagement in te vullen is tot de nok gevuld met hoogwaardig gereedschap. Maar dat betekent nog niet dat kwaliteitsmanagement al volwassen is.

De kennis en vaardigheden om op een verantwoorde wijze gebruik van het gereedschap te maken is absoluut in onvoldoende mate aanwezig in vele organisaties.

Wat wel (nog) aanwezig is, is de technische kennis van het product of dienst. Dit komt echter door het teruglopende aantal technici ook steeds meer en meer onder druk te staan. Ook hier zien we nu, feitelijk te laat (=achteraf), een reactie vanuit het management van organisaties.

Veel eerder had men preventief moeten ingrijpen om te voorkomen dat we nu en in de nabije toekomst geconfronteerd worden met een teruglopend aantal technici. De basis voor de technische kwaliteit van onze producten en diensten komt nu dus ook in gevaar.

"De basis voor de technische kwaliteit van onze producten en diensten komt nu dus ook in gevaar."

Financiële crisis

De huidige (financiële) crisis kan een louterend effect hebben. Dat de focus meer op inhoud dan op vorm komt te liggen. Dat continuïteit op langere termijn weer herkend en erkend wordt boven het korte termijn maximaliseren van met name financiële resultaten. Dat kwaliteit zijn prijs heeft.

Dat we al het gereedschap in de gereedschapskist van kwaliteit consequent en consistent gebruiken moeten om werkelijk invulling te geven aan kwaliteitsmanagement. Dat het niet een met ‘plakband’ aan elkaar koppelen van trucjes is. Mogelijk dat we dan over een aantal jaren kunnen constateren dat kwaliteitsmanagement haar volwassenheid begint te bereiken.

Lees verder op Perspectieven op Kwaliteit

Na een opleiding Economie 1, Economie 2 en Recht, door de jaren heen aangevuld met diverse trainingen en opleidingen op het terrein van advisering, kwaliteitsmanagement en strategie-ontwikkeling, is Hans Groothuis werkzaam geweest in het MBO, HBO, als financieel beleidsmedewerker bij justitie, consultant en interim-manager bij verschillende accountantsorganisaties om vervolgens voor internationale test/inspectie/certificatie-organisaties in verschillende landen als directeur op te treden.

Delen via

Verwante artikelen

"Goed en slecht nieuws voor kwaliteitsmanagers"

"Ik denk dat er goed nieuws en slecht nieuws is voor de kwaliteitsmanagers", zegt Professor dr. Marc Buelens van de Vlerick Business School, terugblikkend op het congres over de toekomst van kwaliteit.

Kwaliteitsmanagement reageert te traag

Cecilia Kimberlin, de huidige voorzitter van het Amerikaanse ASQ, sluit de Future of Quality Study af met een concluderend artikel "Quality for the Future".

Meer van hetzelfde?

Ronald Snee, een expert in Six Sigma, en Roger Hoerl, een professor in mathematics van Union College, leveren in hun artikel “Getting Better All the Time” een bijdrage aan de Future of Quality Study van de ASQ.