Leiderschap op halve kracht: de valkuil voor de moderne leider

De Cremer D. (ACCO Uitgeverij, 2012). Leiderschap op halve kracht: De valkuil voor de moderne leider

Het boek 'Leiderschap op halve kracht – De valkuil voor de moderne leider' is nu al enkele jaren op de markt. Door zijn luchtige cover en dunte (104 blz.) wekt het de schijn snelle en lichte lectuur te zijn. Niets is minder waar. Het is zeker een aanrader voor al wie interesse heeft in – de analyse van – het leiderschap en hoe dit te versterken. 

Waar gaat het over?

Dit boek gaat over krachtig leiderschap en hoe dit wordt ondermijnd door negatief getreuzel of uitstelgedrag, ook wel procrastinatie genoemd. David De Cremer stelt dat uitstelgedrag een belangrijk probleem is voor hedendaagse leiders en probeert hen met dit boek tot meer zelfinzicht te brengen om zo meer proactief te zijn.

In het begin illustreert de auteur het probleem van procrastinatie met enkele voorbeelden uit de wereldpolitiek. Maar ‘Leiderschap op halve kracht’ is toch vooral een theoretisch boek dat erg gebald geschreven is en daarmee niet zo’n lichte lectuur is als eerst gedacht. De academische achtergrond en doorgronde expertise van de auteur is dan ook duidelijk merkbaar.

"Zonder volgers is er geen leiderschap."

We lezen in dit boek dat leiderschap een sociaal fenomeen is dat zich afspeelt tussen een leider en één of meerdere volgers. Zonder volgers is er geen leiderschap. De leider neemt beslissingen en initieert acties - in samenspraak met de volgers - gericht op het bereiken en optimaliseren van de algemene belangen.

Procrastinatie is een erg irrationeel gedrag omdat het onnodig uitstellen of niet nemen van noodzakelijke beslissingen uiteindelijk alleen maar negatieve gevolgen heeft, zowel voor de leider persoonlijk als voor het collectief.

De auteur leert ons dat dit schadelijk uitstelgedrag niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar een wezenlijk menselijke reactie is op een complex samenspel van een resem persoonlijke factoren (vb. perfectionisme, impulsiviteit, conflictvermijding, …) en situationele kenmerken (vb. klimaat van wantrouwen).

David De Cremer neemt zijn tijd om al deze factoren te ontleden en te bespreken in achtereenvolgens ‘De psychologie van de leider’ en ‘De psychologie van de situatie’ en geeft alle elementen van deze negatieve dynamiek weer in een overzichtelijk interactief model. Tot slot vind je in dit boek ook een vragenlijst waarmee je je eigen neiging tot uitstellen kan uittesten.

Waarom dit boek lezen?

Omdat leiderschap een belangrijk thema is en blijft in de HR- en businessliteratuur en omdat inefficiënt getreuzel een heel herkenbare en erg menselijke reactie is in moeilijke situaties en bij complexe opdrachten. Dit boek biedt inkijk in de mechanismen en factoren die kunnen inspelen op de dynamiek tussen procrastinatie en leiderschap en geeft inzicht in hoe je leiderschap kan versterken.

"Leiderschap vraagt om een welbepaalde houding die je steeds verder kunt ontwikkelen."

Dit boek is voor mij een eye-opener omdat het onderstreept dat krachtig leiderschap in grote mate afhangt van het zelfbewustzijn, de discipline en de zelfzorg die de leider aan de dag legt. Leiderschap vraagt om een welbepaalde houding die je – als je er voor wil gaan – steeds verder kunt ontwikkelen.

Daarnaast is het voor mij een opluchting te lezen dat sterk leiderschap niet het controleerbare, lineaire resultaat is van een eenvoudige optelsom van stappen en technieken, maar vooral het onzekere gevolg van een samenspel van menselijke en contextuele factoren.

Over de auteur

Professor David De Cremer is opgeleid als sociaal psycholoog en gedragseconoom (Msc Psychologie - KUL, PhD Behavioral economics - University of Southampton). Zijn expertise en onderzoek bevinden zich op de grens tussen psychologie, economie en management.

Hij is als professor en onderzoeker verbonden aan diverse vooraanstaande universiteiten, business schools en onderzoeksinstituten wereldwijd en heeft tal van internationale wetenschappelijke onderscheidingen ontvangen.

Je kunt het boek bestellen via ACCO.

Eva Bruyninckx is business- en loopbaancoach en organisatieadviseur bij EBC Menskracht. Zij ondersteunt professionals en hun organisaties in diverse mensgerichte verandertrajecten. Eva gaat steeds krachtgericht te werk en geeft u inzicht en houvast in uw volgende stap naar professioneel succes. Meer weten? Neem contact op via info [at] evabruyninckx [dot] be.

Foto beschikbaar via Creative Commons by David Wall (Flickr)

Delen via

Verwante artikelen

Het ABC van kwaliteit in 26 delen: de letter L

Als er één term alomtegenwoordig is in maatschappij en management, dan wel "Leiderschap". 2 430 000 hits in 0,52 sec en dat in het Nederlands. In het Engels wil ik er niet eens aan beginnen.

Handreikingen voor een hedendaagse manier van leidinggeven

Dat de wereld om ons heen complexer  geworden is in vergelijking met 50 jaar geleden, is inmiddels wel algemeen aanvaard.  Veranderingen treden ook steeds sneller op, schrijft Everard van Kemenade in een recensie van het boek "Wendbaar leiderschap".

De mystiek van het zakendoen

Op zoek naar ideale vakantielectuur? Joost Cottyn recenseert "De mystiek van het zakendoen", dat begint met een mooi citaat van Viktor E. Frankl, een man die gevangen zat in de concentratiekampen en de grondlegger/ontdekker is van de Logotheorie.

Reactie

Plaats ook op: