Lucht- en ruimtevaart

3 goede kwaliteitspraktijken onder de loep

Een tool om continu te verbeteren bij Swissport, Q-partners bij het Zorgbedrijf Antwerpen en een systeem om de competenties van je werknemers aantoonbaar te maken: dat zijn de 3 cases die 3 leden van het VCK-netwerk in de Kwinta sessie van mei voorstelden.

Challenger en de Cost of Poor Quality

De ramp met de Challenger, nu 30 jaar geleden, toont aan hoe de slechte kwaliteit van een klein onderdeel enorme (zichtbare en onzichtbare) kosten met zich mee brengt: de Cost of Poor Quality (COPQ).

Vliegen veiliger dankzij nieuwe cockpitregel?

De (vermoedelijk) moedwillige crash van de Airbus A320 in de Franse Alpen door de copiloot leidt tot striktere procedures rond de aanwezigheid van het aantal bemanningsleden in de cockpit.

Tijdsgebrek zet kwaliteit onder druk

De supply chain van de Boeing 787 moest de kosten drukken en de ontwikkelingstijd versnellen. Maar het draaide anders uit en verschillende incidenten leidden tot een PR-ramp.

Haal je klanten van de ketting

Net iets meer dan 10 jaar geleden, in december 2003, dook voor het eerst de term Net Promotor Score (NPS) op in Harvard Business Review onder de titel "The one number you need to grow". NPS is een maatstaf voor de potentiële groei ten gevolge van (gratis) mond-aan-mond reclame door klanten. maar bij veel organisaties staat die klant nog niet centraal.

84% minder defecten bij Amerikaanse Hercules

Een Amerikaans onderhoudsteam van de Hercules C-130 transportvliegtuigen brengt verschillende kwaliteitsconcepten- en methoden samen om herstellingen en preventief onderhoud aan het toestel spectaculair te verbeteren.

Aviapartner pioniert

De internationale luchtvaartorganisatie IATA heeft in 2008 een standaard en auditsysteem ontwikkeld om de veiligheid van grondoperaties op een hoger niveau te tillen. Aviapartner was de eerste grote Europese handler die dit systeem, ISAGO, implementeerde.