Maatschappij

Column: En aan het eind wint kwaliteit altijd

Louis Paul Boon, een van mijn favoriete schrijvers, eindigt zijn beroemde boek "Mijn Kleine Oorlog" met de zin: "Schop de mensen tot ze een geweten krijgen". Of tenminste: eindigde zijn boek zo, want in een volgende uitgave werd er fatalistisch aan toegevoegd: "Wat heeft het alles voor zin?".

GDPR : Zo ga je aan de slag met de nieuwe privacyregels

Op 25 mei 2018 is het zover. Dan treedt de GDPR – General Data Protection Regulation – in werking. Met die nieuwe regelgeving wil Europa de privacy van zijn burgers beter beschermen. Al wie dan nog gegevens over personen verzamelt en gebruikt, zal daarvoor een gegronde reden nodig hebben. Maar wat betekent dit nu voor jouw organisatie?

Verwondering om te innoveren

In zijn kersttoespraak had Koning Filip het over verwondering; de eigenschap om blijvend naar de wereld te kijken met de open blik van een kind. Als je met verwondering kijkt, kan je verrast worden en iets nieuws in iets ouds ontdekken.

China bedreigt "Made in Germany"

Welke impact zal het Chinese "Made in China 2025" hebben op de Duitse economie? In Duitsland volgen ze met argusogen de nieuwe Chinese strategie die focust op innovatie, kwaliteit en duurzaamheid.

Terug naar school met de ISO 21001

Zet jij jouw kinderen binnenkort af aan de poorten van een school die de ISO 21001 gebruikt? Wel als het van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie  (ISO) afhangt, die aan een managementnorm voor het onderwijs sleutelt.

Voorkomen is beter dan genezen

De Nederlandse student Boyan Slat heeft met zijn Ocean Clean-Up project zijn eigen stoutmoedigste dromen al lang overtroffen: hij oogstte wereldwijde media-aandacht en verzamelde in vier jaar al een slordige 35 miljoen euro aan sponsorgeld.

Nieuw dossier focust op Chinese kwaliteitsrevolutie

China rijdt stilaan de achterstand met het westen dicht op vlak van kwaliteit. Dat betekent onvermijdelijk meer, nieuwe en betere concurrentie uit China.

Over de overdaad aan overdaad

"Overdaad schaadt" is een uitdrukking die in het calvinistische Holland moet zijn ontstaan, zeker als je weet dat die overdaad sloeg op spijs en drank. In de Dutch Bible Belt zal dat tot op de dag van vandaag doodzonde zijn. Merk op dat ik het woord Holland en niet Nederland gebruik want daar zit een groot verschil tussen.

Hoe je het succes van een land kunt meten

Meten is weten als je weet wat je meet, maar hoe meet je het succes van een land? Door de productiviteit ervan in kaart te brengen, zoals nu geval is, of door het geluk of welzijn van de inwoners te meten?

"Veel Chinese bedrijven kunnen perfect de vergelijking met Europese bedrijven doorstaan"

Het kwaliteitsdenken in China maakt een gigantische vooruitgang, waardoor China in een aantal sectoren de achterstand met het Westen heeft dichtgereden. Koen Sonck, Hans Deprettere en Paul Coppens schetsen aan de hand van een case hoe zij in China te werk gaan.