Nieuwe ISO 9001 reden om kennis en informatie te omarmen

De opname van kennismanagement in de nieuwe versie van de ISO 9001:2015 markeert een grote verandering in zowel kennis- als informatiemanagement.

Voor de eerste keer vermeldt een belangrijke internationale standaard expliciet kennis als bron, en specifieert het hoe die bron beheerd moet worden.

In deze paper onderzoeken we de gevolgen van de kennisclausule in de ISO 9001 en welke invloed die kan hebben op kennis- en kwaliteitsmanagers in organisaties.

Download de paper

Delen via

Verwante artikelen

Henk Deprez

Sommige dingen moeten wél van ISO

Weet je nog, toen ISO 9001:2015 verscheen? Hoera! Geen verplichte procedures meer, geen verplicht handboek meer. Minder bureaucratie, meer aantoonbaarheid in de praktijk.
De ISO 9001-norm

Hoe tevreden ben je over ISO 9001-certificering? Vul de enquête in

Nicolas Callebout voert een tevredenheidsonderzoek over de ISO 9001 in het kader van het behalen van zijn masterdiploma in Business Economics aan UGent.
Evolutie van het aantal certificaten

Evolutie van het aantal certificaten in België

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) presenteert jaarlijks een overzicht per land van het aantal nog geldige certificaties, al ligt er ondertussen een laagje stof op: de recentste cijfers dateren van 2017.