Omgaan met veranderingenVerschillende auteurs, blz.
Uitgeverij De Vrije Uitgevers

Grote veranderingen komen pas op kruissnelheid als je verbanden legt en met elkaar verbindt, samenwerkt én deelt, schrijft Esmeralda de Koster in een recensie van "Het kantelingsalfabet".

Ik nomineer het boek Het Kantelingsalfabet voor de Gouden Griffel. De Gouden Griffel is een belangrijke Nederlandse literatuurprijs. Waarom? Omdat de welbekende uitspraak van Einstein `Imagination is more than knowledge` op een creatieve en positieve manier is beschreven. Op de manier zoals het bedoeld is.

Vele mensen hebben hun gedachten, ideeën, ervaringen op een kunstzinnige manieren weten over te brengen. Op een manier die mensen raakt. Op een manier waar ze even heel dicht bij komen. Grote veranderingen beginnen vaak met een idee, een hersenspinsel, een droom, een visie, een passie of een missie.  

Kansen en mogelijkheden

Maar verandering krijgt pas een body als je verbanden legt en met elkaar verbindt, samenwerkt met elkaar en vooral deelt. Kennis delen, ervaringen delen, je talenten zien en uitbreiden en benutten. Klemtoon in het boek ligt op omgaan met veranderingen, doorzettingsvermogen en het optimaal benutten van kansen en mogelijkheden.

Meer dan honderd auteurs uit België en Nederland met verschillende culturen,  achtergronden, leeftijden, mannen en vrouwen hebben zich gedurende 4 maanden kwetsbaar opgesteld, hun persoonlijke ervaringen met ons gedeeld, hun talenten aangeboord om dit meesterwerk op de boekenplank doen verschijnen. Dat is heel uniek, grensoverschrijdend, grensverleggend en vernieuwend.

Kanteling

De schrijvers hebben allen hun verhaal 3D weergegeven. Waar hun kanteling ontstond, waar ze nu staan en waar ze heen gaan of willen. Ieder heeft op deze manier zijn eigen bijdrage geleverd aan de wereld.

Ze kozen allen voor hun eigen onderwerp dat dicht bij henzelf en de maatschappij staat. Onbewust of bewust hebben ze hun eigen MVBO-proces (Maatschappelijk Verantwoord Betrokken Ondernemerschap) en ondernemerschap ontwikkeld.

Eén van de verhalen die mij zelf raakt is het verhaal Luctor et Emergo van Wies Groeneveld. Waarin ze haar eigen pad beschrijft. Haar tegenslagen en haar overwinningen. De manier hoe zij hiermee omgaat. Door haar vechtlust, doorzettingsvermogen, acceptatie en het creatief omgaan met veranderingen waarin zij het Nederlandse credo “Luctor et Emergo” heel goed vertegenwoordigt.

Tot bijzondere dingen in staat

Het boek geeft kracht. Omdat het bewijst dat je door verbanden te leggen, te verbinden met elkaar, samen te werken en vooral te delen jijzelf in combinatie met je omgeving tot bijzondere dingen in staat stelt.

Ik ben ontzettend trots op al deze auteurs. Het lef om zich kwetsbaar op te stellen voor Jan en alleman toont grote kracht. Ik heb hier ontzettend veel respect voor. Het zijn de 21ste eeuwse helden. Helden zijn hele gewone mensen die tot bijzondere dingen in staat zijn.

Ik hoop dat het boek in vele landen zal worden gelezen opdat het anderen mag inspireren en een positieve kanteling in alle opzichten te weer mag brengen. Ik hoop niet alleen, ik weet, ik doe. Ons motto is samen delen , samen leren … een heel leven lang.

Esmeralda de Koster heeft samen mogen werken met mensen van 0 tot 100 jaar met verschillende achtergronden, culturen, geloofsovertuigingen, met en zonder meervoudige handicaps. Ik heb mensen mogen begeleiden vanaf de geboorte tot aan de dood. Op dit moment houdt ze zich bezig met circulaire processen en de kunst van het leren voor duurzame positieve lage termijn opbrengsten voor individu, organisatie en omgeving als geheel. Ze is bereikbaar via e-mail op info [at] luctorcapital [dot] com.

Delen via

Meer boekbesprekingen

Leiderschap op halve kracht: de valkuil voor de moderne leider

De Cremer D. (ACCO Uitgeverij, 2012). Leiderschap op halve kracht: De valkuil voor de moderne leider
David De Cremer, 104 blz.
Uitgeverij Uitgeverij ACCO Uitgeverij

Technologische innovaties koppelen aan organisatorische innovaties

Van Hootegem G. en Huys R. (ACCO Uitgeverij, 2014). Meten en veranderen – Instrumenten bij het nieuwe organiseren
Geert Van Hootegem, Rik Huys en Guido Maes, Uitgeverij Uitgeverij Acco

Handreikingen voor een hedendaagse manier van leidinggeven

De Geyter, E. (Acco, 2016). Wendbaar leiderschap. Een houvast voor nieuwe leiders in turbulente tijden
Els de Geyter, Uitgeverij Uitgeverij Acco