Ook België geeft fiat voor nieuw ontwerp ISO 45001

De DIS2, het tweede ontwerp van de nieuwe ISO 45001, heeft groen licht gekregen. Daarmee is de publicatie van de internationale managementstandaard over veiligheid en welzijn op het werk, die de OHSAS 18001 vervangt, een stap dichterbij.

Om een ontwerp (DIS) goed te keuren, moet twee derde van de nationale ledenorganisaties voor stemmen én minder dan een kwart tegen. 88% keurde in de tweede stemronde het ontwerp goed, 11% stemde er nog tegen, schrijft Health & Safety at work.

Belgische goedkeuring

De eerste ontwerpversie werd begin 2016 nog weggestemd door de nationale ledenorganisaties, ook het Belgisch NBN-spiegelcomité PC283 besloot toen "disagreement, with comments" te stemmen. Dit keer stemde België wél voor, bevestigt Ellen Bartholomeeusen van NBN.

Publicatiedatum

Van 18 tot 23 september buigt het project comité ISO/PC 283 zich over de verdere gang van zaken. Sommigen geven aan dat de publicatie ervan vanaf november 2017 tot de mogelijkheden behoort indien de FDIS-fase wordt overgeslagen, maar op de site van ISO prijkt nog februari 2018 als verwachte publicatiedatum.

Delen via

Verwante artikelen

ISO 45001 in de laatste rechte lijn

De nieuwe managementnorm ISO 45001 nadert publicatie: de stemronde over het laatste stadium in het ontwerp ervan, de FDIS (Final Draft International Standard), is op 30 november van start gegaan.

Normen over informatiebeveiliging en energiemanagement sterkste groeiers

De ISO 27001 over informatiebeveiliging (+85%) en de ISO 50001 rond energiemanagement (+63%) zijn in 2016 de sterkste groeiers onder de gecertificeerde ISO-normen in ons land.

Tweede ontwerp ISO 45001 is verschenen

Een tweede ontwerp (DIS2) van de nieuwe ISO 45001, die de OHSAS 18001 over veiligheid en welzijn op het werk vervangt, is naar de nationale ledenorganisaties opgestuurd.

Reactie

Plaats ook op: