Procesmanagement

Procesoptimalisatie vertrekt altijd vanuit klant

Toen ik vernam dat Geert Brandt en Ann Peirs een boek geschreven hebben over procesoptimalisatie, was ik onmiddellijk nieuwsgierig om het te lezen. Mijn enthousiasme werd wel iets getemperd toen ik de volledige titel vernam: “Procesoptimalisatie in de publieke sector.” Ik werk namelijk in de privésector.

IMS ontwerpen is wandelen op een slappe koord

Enkel voor leden
Een Integrated Management System (IMS) ontwerpen en implementeren voor een specifieke organisatie, is als wandelen op een slappe koord: je moet voortdurend opnieuw je evenwicht vinden wanneer je een nieuwe stap zet.

Radicaal innoveren door aandacht voor de klant

"Onze klanten kunnen hun overheid niet altijd kiezen en wij kunnen onze klanten niet kiezen", schrijft Peter Sels van de stad Antwerpen. "Maar door de klanten en hun behoeften aandacht te schenken, kunnen we wel radicaal innoveren", schrijft hij in een recensie.

Wat je moet weten over poka-yoke

Het Japanse "poka-yoke" is een kwaliteitstechniek waarbij je producten, processen of methoden zo ontwikkelt, dat gebruikers er onmogelijk nog fouten mee kunnen maken of defecten al heel vroeg in het proces gedetecteerd en bijgestuurd worden.

Vuistregels voor een doelgericht en efficiënt procesbeheer

Sinds versie 2000 is de procesbenadering aanwezig in de kwaliteitsmanagementstandaard ISO 9001, maar bedrijven houden er niet altijd even consequent rekening mee. In de nieuwe ISO 9001:2015 is er geen ontkomen meer aan.

Voorraad is resultaat van (mis)lukken van processen

Voorraad is het resultaat van het lukken of mislukken van processen in het bedrijf. Al wat niet goed onder controle is in het bedrijf komt in de voorraad terecht. En voorraad, dat is kapitaal...

Processen zijn goed, mensen passioneren is nog beter

Processen mogen dan wel goed uitgewerkt zijn, je hebt nog altijd mensen nodig die het werk uitvoeren. En daarom moeten kwaliteitsmanagers, die nu nog te veel ingebed zitten binnen de productie, uitbreken en ook met HR, financiën en klanten leren omgaan. Ze moeten het coachen van het niet-tastbare, zoals menselijke factoren, leren managen.

Stadspersoneel gedrild in Business Process Management

De Antwerp Management School (AMS) leidde al 60 kwaliteitscoördinatoren van de Stad Antwerpen op tijdens de “Masterclass Business Process Management”.

“Kmo-land België haalt voordeel uit QRM”

Rajan Suri is emeritus professor Industrial Engineering aan de Universiteit van Wisconsin-Madison en stichter van het Center for Quick Response Manufacturing in de V.S. Hij was recent in ons land om zijn aanpak aan de bedrijfswereld voor te stellen.

Interne organisatiediscriminatie: een gevaarlijk virus

De ene afdeling acht zich belangrijker dan de andere, levert daarom niet op tijd aan de volgende afdeling, wil niet overleggen of houdt informatie achter. Herkenbaar? Organisatieadviseur Jan-Joost Kroon schuift in Sigma van deze maand een stappenplan naar voor om het fenomeen in te dijken.