Theorieën

Het onmeetbare en emotionele aspect van kwaliteit

Naarmate we kwaliteit in allerlei aspecten steeds beter wisten te kwantificeren en te beheersen, moest er het onbevredigende gevoel zijn ontstaan dat intuïtieve en emotionele aspecten die zich niet lieten kwantificeren, tussen de wal en het schip vielen.

Context geeft betekenis

De interne en externe context van een organisatie continu bestuderen is een voorwaarde om te kunnen beantwoorden aan voortdurende verandering. Ik durf verder te gaan: als er geen context wordt gegeven aan een organisatie, is haar betekenis onduidelijk en als haar betekenis onduidelijk is, kan de organisatie niet begrepen worden.

Aziaten houden het bij TQM

Twee Belgische deelnemers blikken terug op het EOQ-congres in Göteburg: Willy Vandenbrande onthoudt dat zowel professor Kano als de Taiwanese Ching-Chow Yang het voortdurend over TQM, Total Quality Management, hadden, wat wij ooit zo mooi Integrale Kwaliteitszorg noemden.

Cloud, crowd en kwaliteit?

In kwaliteit zie ik een soort tweedeling. Aan de ene kant heel concreet productgericht met toetsbare normen die klanten of andere gebruikers kunnen begrijpen, die ook door hen erkend worden en daarmee een basis zijn voor meten en verbeteren. Aan de andere kant de in mijn ogen meer filosofische benadering van kwaliteit als organisaties die voldoen aan bedoelingen die minder concreet en toetsbaar zijn geformuleerd. 

Starten met kwaliteitsmanagement in kmo's

Van alle Europese jobs in de privésector zijn er 37% terug te vinden in kmo's (kleine en middelgrote ondernemingen die tussen de 10 en 250 mensen tewerkstellen). Toch blijft kwaliteitsmanagement als concept om te verbeteren schaars in kleinere organisaties.

De toekomst verdient kwaliteit

Het is niet eenvoudig om iets over de toekomst te schrijven. De toekomst is moeilijk. Vaak blijken allerlei toekomstvoorspellingen niet uit te komen. Denk eens aan strategie- en jaarplannen die – misschien ook in uw omgeving – niet hebben gebracht wat ervan gedacht werd. Hoe komt dat?

De passie voor het goede dat kwaliteit kan doen

De passie voor kwaliteit. Dat is wat William Troy, de nieuwe ceo van de Amerikaanse kwaliteitsorganisatie ASQ, onthoudt van de World Conference on Quality and Improvement, dat deze week plaatsvond in Dallas.

Ambitie voorrang geven op conformiteit

Er is niets mis met kwaliteitssystemen en procedures, zegt Marius Buiting, maar ze moeten ten dienste staan van de mens: "Als je te veel aan conformiteit werkt, heb je geen tijd meer voor ambitie, om de lat hoger te leggen."

Kwaliteit is ook het juiste product op het juiste moment

"Joseph Juran was een van de weinige mensen die een nuchtere kijk had op kwaliteit. Hij pakte het heel wetenschappelijk aan". Steve Jobs, toen nog baas bij NeXT, praat in een interview begin jaren '90 over kwaliteit, innovatie en zijn samenwerking met kwaliteitsgoeroe Juran.

Een pleidooi voor activistische kwaliteitszorg

Ik hou ervan als iets kwaliteit heeft. Zelfgekweekte tomaten, de geliktheid van mijn iMac, de hulpvaardigheid van een helpdesk, de retorische vingervlugheid van de West Wing-televisieserie en het meedenken van de nurse-practitioner toen een familielid kanker had.