Tweede ontwerp ISO 45001 is verschenen

Een tweede ontwerp (DIS2) van de nieuwe ISO 45001, die de OHSAS 18001 over veiligheid en welzijn op het werk vervangt, is naar de nationale ledenorganisaties opgestuurd.

De eerste ontwerpversie ervan werd begin vorig jaar weggestemd door de nationale ledenorganisaties. Om een ontwerp (DIS) goed te keuren, moet twee derde van de ledenorganisaties voor stemmen én minder dan een kwart tegen.

Dat laatste was bij de stemming over de DIS niet het geval, aangezien 28% tegen stemde. Ook het Belgisch spiegelcomité PC283 stemde "disagreement, with comments".

Nieuwe stemronde

Vanaf 19 mei 2017 tot 13 juli 2017 kunnen de ledenorganisaties reacties inzamelen op de DIS2 van de ISO 45001. In september buigt het project comité ISO/PC 283 zich vervolgens over de resultaten van de stemming.

De publicatie van de nieuwe norm is nu gepland voor februari 2018, maar dat kan mogelijk vervroegd worden indien het aantal reacties op de DIS2 binnen de perken blijft en de finale FDIS-fase kan overgeslaan worden.

In de Kwinta opleidingsdatabank vind je opleidingen terug die je voorbereiden op de OHSAS 18001/ISO 45001.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Solidarity Center

Verwante artikelen

ISO 45001 ten vroegste eind 2017 klaar

Rond deze tijd moest de langverwachte ISO 45001 gepubliceerd zijn, de vervanger van de OHSAS 18001 over veiligheid en welzijn op het werk. Maar de afkeuring van de DIS-versie zorgt voor forse vertraging.

Nog geen groen licht voor nieuwe ISO 45001

De voorlopige DIS-versie van de nieuwe standaard ISO 45001, die de OHSAS 18001 rond veiligheid en welzijn op het werk vervangt, is afgekeurd.

14 grootste wijzigingen in de nieuwe ISO 45001

De nieuwe ISO 45001, de vervanger van de OHSAS 18001, biedt meer vrijheid in de manier waarop het welzijnsmanagementsysteem moet worden gedocumenteerd. De focus wordt ook verbreed, met meer aandacht voor alle stakeholders die bij de organisatie betrokken zijn.

Reactie

Plaats ook op: