Tweede ontwerp ISO 45001 is verschenen

Een tweede ontwerp (DIS2) van de nieuwe ISO 45001, die de OHSAS 18001 over veiligheid en welzijn op het werk vervangt, is naar de nationale ledenorganisaties opgestuurd.

De eerste ontwerpversie ervan werd begin vorig jaar weggestemd door de nationale ledenorganisaties. Om een ontwerp (DIS) goed te keuren, moet twee derde van de ledenorganisaties voor stemmen én minder dan een kwart tegen.

Dat laatste was bij de stemming over de DIS niet het geval, aangezien 28% tegen stemde. Ook het Belgisch spiegelcomité PC283 stemde "disagreement, with comments".

Nieuwe stemronde

Vanaf 19 mei 2017 tot 13 juli 2017 kunnen de ledenorganisaties reacties inzamelen op de DIS2 van de ISO 45001. In september buigt het project comité ISO/PC 283 zich vervolgens over de resultaten van de stemming.

De publicatie van de nieuwe norm is nu gepland voor februari 2018, maar dat kan mogelijk vervroegd worden indien het aantal reacties op de DIS2 binnen de perken blijft en de finale FDIS-fase kan overgeslaan worden.

In de Kwinta opleidingsdatabank vind je opleidingen terug die je voorbereiden op de OHSAS 18001/ISO 45001.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Solidarity Center

Delen via

Verwante artikelen

Tijdlijn: van een ramp tot de publicatie van de nieuwe ISO 45001

7.700 mensen. Zoveel werknemers komen dagelijks om het leven bij fatale ongevallen op het werk of werkgerelateerde ziektes. Met de ISO 45001 hoopt de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) daar verandering in te brengen.

ISO 45001 goedgekeurd

De final draft van de ISO 45001 is goedgekeurd met 93% van de stemmen. Dat maakte de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) bekend. Niets staat de publicatie ervan in maart 2018 nog in de weg.

ISO 45001 in de laatste rechte lijn

De nieuwe managementnorm ISO 45001 nadert publicatie: de stemronde over het laatste stadium in het ontwerp ervan, de FDIS (Final Draft International Standard), is op 30 november van start gegaan.

Reactie

Plaats ook op: