Vertrouwen is sleutel tot succes

Verslag VCKConnect Kwaliteitsbeleid en HRM

Vallen kwaliteitsbeleid en HRM met elkaar te rijmen? Over deze vraag bogen Rony Hoebeke (HR@Work en D.E.N.K.-HR) en Philippe Persyn (Janssen Pharmaceutica en HR-Ambassadeur 2012) zich dinsdag tijdens VCKConnect. Nadien gingen de deelnemers met elkaar in dialoog over vijf vragen rond HRM en kwaliteitszorg.

Rony Hoebeke startte met een inleiding over de rol van HR in een snel veranderende wereld en stelde zich de vraag hoe gesmeerd het in uw organisatie loopt tussen HRM en Kwaliteit.

Philippe Persyn wijst in zijn presentatie op de razendsnelle veranderingen van de voorbije 15 jaar: virtuele teams (in plaats van hiërarchie), stakeholders (in plaats van klanten), meer doen met minder (meer doen met meer), innovatie (ter vervanging van best practices), leiderschap (management),… Hij stelt zich de vraag of HRM en kwaliteitszorg wel zo anders zijn en in de toekomst niet een geheel worden. Hij lanceert daarom 5 vragen rond kwaliteitszorg en HRM die de deelnemers in kleine groepjes besproken hebben.

Wat is de invloed van de externe omgeving op kwaliteit en HRM?
Zie je de externe omgeving als alles buiten de organisatie of als alle departementen binnen het bedrijf die niet met HRM of kwaliteitszorg bezig zijn? In dat laatste geval is het belangrijk dat de hele organisatie de meerwaarde ziet van HRM en kwaliteitszorg. Beide lijken sowieso inherent met elkaar verweven, bijvoorbeeld wanneer opleidingen georganiseerd worden (door HRM) om de kennis intern te stimuleren. Is er daarnaast voldoende budgettaire ruimte om kwaliteit en HRM hun rol optimaal te laten spelen?

Tot slot is de plaats van HRM en kwaliteitszorg binnen het organigram van de afdeling van belang: hoe lager het in het organigram opduikt, hoe minder doorslaggevend het wordt. Samengevat: zowel HRM als Kwaliteitszorg moeten deel uitmaken van het DNA van de onderneming.

-Hoe kunnen we onze interne omgeving het beste afstemmen om succesvol te zijn?
Intern kunnen organisaties betrokkenheid creëren door structuur te bieden en intern te communiceren (bijvoorbeeld met tools zoals SharePoint).

Maar organisaties moeten zich ook bewust zijn van de klanten en leveranciers. Andere mogelijkheden?

 • Duidelijke doelstellingen uitstippelen voor teams (SMART),
 • een competentiematrix ontwikkelen (medewerkers uitwisselen tussen verschillende afdelingen en voor jobrotatie zorgen),
 • bevoegdheden afstemmen met verantwoordelijkheden,
 • continu verbeteren (door verbetercycli te organiseren),
 • en het juiste talent op de juiste plaats zetten.

Wat is het type van leiderschap dat we nodig hebben om succesvol te zijn?
Leiders moeten:

 • moedig zijn,
 • proactief zijn,
 • zelf initiatief nemen en communiceren,
 • delegeren en ruimte geven (inspirerend zijn, vertrouwen en middelen geven en waardering tonen),
 • consequent en innovatief zijn,
 • medewerkers laten groeien (coachen) en competenties binnenhalen, zien of beschikbaar maken en
 • een langetermijnvisie ontplooien.

-Welke cultuur hebben we nodig om succesvol te zijn?
Medewerkers moeten fier kunnen zijn op hun werk en de organisatie waarvoor ze werken. Wanneer medewerkers geëngageerd zijn zullen ze meer willen doen en verder willen gaan.

Daarnaast moet iedereen mee verantwoordelijk zijn en zijn eigen impact op het grote geheel zien. Via samenwerking creëer je openheid, gelijkwaardigheid en geef je iedereen mogelijkheden. Nog meer tips?

 • voortdurend verbeteren,
 • intern en extern communiceren,
 • het belang van cultuur bij veranderingen,
 • personeelsleden moeten gevoel van eigenwaarde behouden,
 • personeelsleden moeten doordrongen zijn van bepaalde principes in alles wat je doet,
 • resultaatverbintenis bevorderen en resultaten zichtbaar maken,
 • tolerant zijn ten opzichte van nieuwe media en
 • authenticiteit, eerlijkheid, openheid, feedback: geen fouten bestraffen.

Hoe kunnen we het best samenwerken om succesvol te zijn?
Vertrouwen is het sleutelwoord: je moet verantwoordelijkheid geven en nemen, samen dingen doen, kleine successen ervaren, leren omgaan met falen en fouten aanvaarden (geen fouten bestraffen, dus) en steun bieden. Alle medewerkers moeten zich betrokken voelen.

Het onderscheid tussen afdelingen moet weg. Iedereen moet hetzelfde doel nastreven (doelcongruentie).

HRM kan leren van opleidingen en kwaliteitscultuur van de kwaliteitszorg. Omgekeerd kan kwaliteitszorg leren om meer dan op de procedures binnen te organisaties te focussen: ook communicatie, het menselijk aspect en de impact op de kwaliteit, de nood aan trainingen en people management zijn van belang.

Delen via

Verwante artikelen

Quastion: het antwoord op (bijna) al uw vragen over kwaliteit

Quastion is een divisie van Qplus consult die gespecialiseerde GxP (zoals GMP, GDP, GCP en GVP) trainingen en seminaries voor de (bio-) farmaceutische industrie evenals trainingen voor persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld time management) levert.

Transformatie, een noodzaak?

De snelheid waarmee baanbrekende innovaties hun weg vinden naar het publiek geeft aanleiding tot maatschappelijke verandering, schrijft Ben Barbé van Janssen Pharmaceutica. Hij gaat dieper in op de gevolgen en de impact ervan op kwaliteit.

Janssen Pharmaceutica wint Supply Chain Award

Geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica heeft de "Supply Chain Award 2013" gewonnen met het project "Global Planning Concept Design".