Voorbij het meetbare

In "Voorbij het meetbare" vertelt ondernemer Margaret Heffernan over de paradox van de organisatiecultuur, die aan de ene kant een wereld van verschil kan maken maar anderzijds opgebouwd is uit kleine handelingen, gewoontes en keuzes.

Kortom: de organisatiecultuur is volgens haar onmeetbaar en onbeheersbaar.

In haar begeleidende TED talk geeft Heffernan voorbeelden van die kleine gewoontes en ideeën die een organisatiecultuur vormgeven. Daaruit blijkt dat de meest succesvolle teams niet uitblinken door enkele klassebakken, maar gedreven worden door sociale cohesie.

Sociale verbondenheid creëren

Een concreet voorbeeld van hoe je de sociale verbondenheid stimuleert, geeft wetenschapper Uri Alon. Hij vertelt hoe je (niet alleen in de wetenschap) soms riskante paden moet verkennen om te kunnen innoveren. Daarvoor heb je emoties nodig als solidariteit, steun en hoop, die je krijgt door je verbinding met anderen. Vandaar dat hij elke teamvergadering start met een half uur te praten over verjaardagen, nieuws, cultuur,...

In aanloop naar het VCK congres "Is meten weten?" op dinsdag 28 november 2017 in het ICC in Gent nemen we je mee in enkele gedreven TED talks die scherpstellen op het thema.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Financial Times

Delen via

Verwante artikelen

Wat als je F1-metingen gebruikt om levens te redden?

Peter van Manen werkte tientallen jaren voor McLaren Applied Technologies Limited, dat sensoren levert om data te verzamelen in de autosport. Wat als... je die technologie toepast in ziekenhuizen?

Hoe je het succes van een land kunt meten

Meten is weten als je weet wat je meet, maar hoe meet je het succes van een land? Door de productiviteit ervan in kaart te brengen, zoals nu geval is, of door het geluk of welzijn van de inwoners te meten?

"When you see data, doubt them" – Kaoru Ishikawa

“Meten = Weten” is een van onze fundamentele waarheden. Nu wil dat niet noodzakelijk veel zeggen: ooit was men er fundamenteel van overtuigd dat de aarde plat was of dat de zon omheen de aarde draaide. Achteraf is gebleken dat dat toch niet helemaal klopte, of beter: helemaal niet klopte.

Reactie

Plaats ook op: