Voorbij het meetbare

In "Voorbij het meetbare" vertelt ondernemer Margaret Heffernan over de paradox van de organisatiecultuur, die aan de ene kant een wereld van verschil kan maken maar anderzijds opgebouwd is uit kleine handelingen, gewoontes en keuzes.

Kortom: de organisatiecultuur is volgens haar onmeetbaar en onbeheersbaar.

In haar begeleidende TED talk geeft Heffernan voorbeelden van die kleine gewoontes en ideeën die een organisatiecultuur vormgeven. Daaruit blijkt dat de meest succesvolle teams niet uitblinken door enkele klassebakken, maar gedreven worden door sociale cohesie.

Sociale verbondenheid creëren

Een concreet voorbeeld van hoe je de sociale verbondenheid stimuleert, geeft wetenschapper Uri Alon. Hij vertelt hoe je (niet alleen in de wetenschap) soms riskante paden moet verkennen om te kunnen innoveren. Daarvoor heb je emoties nodig als solidariteit, steun en hoop, die je krijgt door je verbinding met anderen. Vandaar dat hij elke teamvergadering start met een half uur te praten over verjaardagen, nieuws, cultuur,...

In aanloop naar het VCK congres "Is meten weten?" op dinsdag 28 november 2017 in het ICC in Gent nemen we je mee in enkele gedreven TED talks die scherpstellen op het thema.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Financial Times

Delen via

Verwante artikelen

De brug tussen meten en weten is menselijke interpretatie

“Als je mij kunt vertellen wat je doelstelling is, dan is alles in principe meetbaar”, zegt Hans Van Heghe, Managing Director van Knowliah. “Alleen: waar is het nuttig voor?”

HR-analytics: wat, waarom en hoe?

HR-analytics kent voor- en tegenstanders. Voor de voorstanders zijn analytics onontkoombaar voor een effectief en toekomstgericht HR-management. Voor de tegenstanders vormen ze een holle managementhype, weliswaar in een mooi verpakt concept.

Ga nooit blind af op een meting

In onze maatschappij proberen we alle beslissingen in een procedure te gieten. Antoon Vandevelde (Instituut van Filosofie) pleit ervoor om ook ruimte te laten voor een oordeel, dat dingen in rekening brengt die niet in allerlei regels vastliggen.

Reactie

Plaats ook op: