Vormt het kwaliteitsbeleid in China een bedreiging of een opportuniteit?

Vier expertsprekers gaven een excellent zicht op hun ervaringen in verband met werken met China en hoe China naar kwaliteitsbeleving kijkt. Dat schrijft Wim De Cleyn in een verslag van de Kwinta-sessie over het nieuwe kwaliteitsbeleid in China.

De laatste, meer dan interessante Kwinta-sessie, werd ingeleid door Gwenn Sonck, Executive Director bij het Flanders-China Chamber of Commerce (FCCC), waarin ze aangaf dat deze Kamer van Koophandel een platform is dat opgericht werd door een business community voor de promotie van onze economie, handel en wetenschappelijke relaties met China.

FCCC promoot een hele rist van beleidsmaatregelen op vlak van R&D, robotica, nieuwe energie, landbouw, biologie, farmaceutica, maritieme zaken en tal van andere domeinen en participeert in Europese netwerken. FCCC is ook co-organisator van verschillende summits en seminaries die te maken hebben met het promoten van handelsrelaties met China. Haar boodschap was dat het belang van China in onze huidige economie en toekomstige samenleving niet kan overschat worden.

Sonck introduceerde de vier expertsprekers, die ons een excellent zicht gaven op hun ervaringen in verband met werken met China en hoe China naar kwaliteitsbeleving kijkt.

Lage kwaliteit is verleden tijd

Dirk Laeremans, General Manager van Orientas, zelf jarenlang voor Bekaert in China geweest, runt nu zijn eigen consuntacybureau waarmee hij vandaag voornamelijk Chinese bedrijven helpt zich te vestigen in België. Volgens hem is de tijd van de door ons gedoodverfde lagekwaliteitsproducten uit China definitief voorbij.

De drivers achter de lage kwaliteitstrend zijn snel aan het verdwijnen. En al zijn er zeer grote verschillen, de bedrijven die zich willen profileren weten zeer goed hoe ze hun kwaliteit moeten verhogen en hoog houden.

Chinezen beginnen ook zelf steeds meer de consumentencultuur te vertonen. Ze zijn helemaal mee met de sociale media en elektronische netwerkenfaciliteiten. En die consument wordt steeds meer veeleisend en kwaliteitsbewust. Ze shoppen tot ze de beste kwaliteit voor de beste prijs gevonden hebben. Hedendaagse consumentenproducten beginnen Chinezen steeds meer zelf te maken.

Kenmerkend in de industriële economie zijn exponentiële groei van de digitale wereld en applicaties, inclusief communicatie, high techproductie, het stoppen door de Chinese overheid van het promoten van laagtechnologische en dus hoogbemande productie-units, promotie door de overheid van eigen technologie en de ‘created in China’-filosofie. Door de groeiende automatisering daalt de productiekost en door de massale scholing van de vele arbeiders in nieuwe technologie daalt het tekort aan inheemse geschoolde werkkrachten.

Met betrekking tot de kwaliteit vertelt Laeremans dat er een gigantische verbetering gekomen is in het kwaliteitsdenken en in een sterk uitgebreide knowhow met de daaruit voortvloeiende excellente resultaten. De vaak bij ons in het Westen opgeleide Chinezen hebben nu de competentie in huis. Vele producten zijn nu zelfs beter dan onze Westerse.

Het effect op hun concurrentiepositie is nu sterk uitgesproken. We kennen allemaal de beweging van investeringen in onze Westerse bedrijven en hun kwalitatieve producten in verschillende sectoren zoals bijvoorbeeld de internetbedrijven en de zonnepanelen.

Productie in China

Koen Sonck, Quality Implementation Director & Senior Specialist Product Audit Q&CS van de Volvo Car Group en Paul Coppens, Manager TQM and Plate System Development en GS/Total Quality Management Consumables bij Agfa Graphics brachten een bevestigend en gelijklopend verhaal. Beide bedrijven hebben hun eigen knowhow en business model naar China gebracht in productie-eenheden die ze daar hebben neergeplant.

Daarbij vertelt Sonck, dat Volvo eigen opleidingen organiseert voor lokale mensen en ziet die mensen doorgroeien van de vloer naar het management van het bedrijf. De turnover van mensen blijkt laag, mede omwille van de lange Chinese cultuur waarbij mensen een life-long engagement hadden bij hun werkgever. Hun Chinese kwaliteit blijkt evenwaardig met de Westerse en wordt door hun geëigende Westerse sterke kwaliteitscontroles gewaarborgd. Producten worden verkocht op de binnenlandse markt en geëxporteerd naar de USA. Binnenkort wordt de productie van enkele modellen uit Europa ook overgebracht naar ginds.

Excellente resultaten

Paul Coppens bracht dan weer aan dat producten volledig transparant zijn qua kwaliteit en verpakking met die van hun productie in Wiesbaden. De werking in China is sterk verbeterd na hun joint venture met hun lokale Chinese verdeler. In China gaan de zaken steeds beter als er een samenwerking is met lokale mensen of bedrijven. Ze blijken ook zeer kwalitatieve lokale leveranciers gevonden te hebben, die ze wel nog sterk opvolgen via face-to-face contact en regelmatige site assessments.

Agfa heeft nu een hoogwaardig management team in hun Chinese vestiging. Daar de cultuur toch stevig verschilt met de onze is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken in verband met bv huisregels en kwaliteit die niet onderhandelbaar zijn. En uiteraard moet er respect zijn voor de lokale cultuur. Maar eens die dingen geïnstalleerd en opgevolgd lijken beide bedrijven excellente resultaten te halen.

Bedrijven zijn steeds meer geïnteresseerd om zaken te doen met het westen en hun mensen leren de Engelse taal.

What we sell is good enough-gedrag

Hans Deptrettere, Sales Export Manager Asia Pacific & Middle East bij Orfit, een bedrijf dat thermoplastische materialen maakt voornamelijk voor de oncologie en rehabilitatie, vertelt dan weer dat Chinezen erg handig zijn om hun technologie knowhow in huis te halen. Door een “what we sell is good enough”-gedrag kopen ze tijd waarin ze vaak gaan kopiëren, investeren dan in westerse opleiding of kopen zich in in westerse bedrijven waardoor ze de technologie verwerven, en kunnen die daarna succesvol inzetten voor de eigen productie.

Vervolgens zien we algemeen trends waarbij arbeidsvoorwaarden en lonen verbeteren en dus eigenlijk ook de cost factor verhoogt. Hij ziet daardoor een groeiende vrije marktbeweging ontstaan waarbij de gekende concurrentieregels uiteindelijk zullen gaan bepalen wie er marktaandeel kan uithalen.

Besluit

Kortom uit de verschillende verhalen blijkt, dat met het exporteren van hun eigen bedrijfs- en kwaliteitsaanpak Westerse bedrijven er in China in slagen om een uitstekend kwaliteitsniveau te halen en anderzijds dat Chinese bedrijven gesteund door de overheid de kwaliteit van hun industriële bedrijvigheid sterk gestimuleerd weten.

Producten en doorstroming van bedrijvigheid naar onze contreien die hoogwaardige kwaliteit herbergen is met zekerheid aan een sterke opmars begonnen. We zullen met de Chinese bedrijven op het kwaliteitstechnisch domein zeker binnen niet al te lange tijd een sterke medespeler als een volbloed op onze markten zien verschijnen.

Wim De Cleyn

Delen via

Reactie

Plaats ook op: