Bestaansreden

Onze missie

Het VCK inspireert al 30 jaar tot een vernieuwende kijk op kwaliteit, innovatie en talent in hun samenhang. Het brengt organisaties en ondernemers samen en stimuleert hen om hun ambities duurzaam te kunnen realiseren.

Onze kernopdrachten zijn:

  • sensibiliseren
  • kennis bijbrengen
  • houding veranderen
  • realiseren van transities
  • erkennen
  • permanent innoveren van kwaliteitsconcepten