Gastprofessor Kwaliteitsmanagement

 • 10% van een voltijdse betrekking
 • Natuur en Techniek
 • Ref. FNT C 228

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van kandidaatstelling:

 • Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106, V. 107 en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • In het bezit zijn van een diploma van master of gelijkgeschakeld.

Taakomschrijving

 • Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.
 • HOGENT bestaat uit meerdere functionele entiteiten, namelijk de drie faculteiten (Mens en Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie), één School of Arts en het Centrum voor Ondernemen. Ter ondersteuning van het bestuur, de faculteiten, de School of Arts en het Centrum voor Ondernemen werd voorzien in een overkoepelend Servicecenter.
 • Je wordt tewerkgesteld binnen de vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen van de faculteit Natuur en Techniek.

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

 • Je staat in voor het doceren van het opleidingsonderdeel Kwaliteitsmanagement (hoorcolleges en werkcolleges) in het laatste jaar van de Bachelor in de agro- en biotechnologie.
 • Als vakexpert verleen je medewerking aan het ontsluiten van kennis en expertise in functie van je onderwijstaak en bepaal je mee de vorm en inhoud van de leermaterialen.
 • Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je desgevallend teamgebonden taken op.
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan teneinde tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en HOGENT.

Competentievereisten

 • Je hebt actuele en uitgebreide kennis over ‘kwaliteitsmanagement’ (basisbegrippen van kwaliteit en IKZ, IKZ in verschillende afdelingen van het bedrijf, kwaliteitsplanning: kwaliteitskosten, analysetechnieken waaronder steekproefsystemen, statistische procescontrole, kwaliteitsmanagementsystemen gangbaar in de agro-voedingssector voor het borgen van kwaliteit, voedselveiligheid, milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen, kwaliteitsverbetering: verbetertechnieken waaronder lean, six sigma,… )
 • Je brengt de vakinhoud over vanuit inzichten in de praktijk en gestoffeerd met praktijkvoorbeelden en op een didactisch verantwoorde manier.
 • Je draagt bij tot de dimensie “internationalisering” en “diversiteit” binnen de opleiding.
 • Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt zin voor analyse en voor synthese en je beschikt over een kritisch wetenschappelijke attitude.
 • Je bent resultaatgericht en flexibel ingesteld en hebt ondernemingszin en doorzettingsvermogen.
 • Je bent leergierig en bereid tot zelfontplooiing.
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij HOGENT.
 • Pluspunten zijn:
  • Een relevante werkervaring die verband houdt met kwaliteitsmanagement
  • Ervaring hebben met lesgeven in het (hoger) onderwijs
  • Een diploma van specifieke lerarenopleiding

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 502. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

Wij bieden een contractuele aanwerving voor indiensttreding ten vroegste vanaf 23-09-2019 en tot en met 22-09-2020. De aanwerving gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met de mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging op basis van een positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 13-08-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid en de toelatingsvoorwaarden. Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve datum van de selectiegesprekken is 27-08-2019.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Lieve Vermeiren, vakgroepvoorzitter Natuur- en Voedingswetenschappen. Dit kan via e-mail (lieve [dot] vermeiren [at] hogent [dot] be).

Voor praktische en technische vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Kaat Bossuyt, HR partner. Dit kan via e-mail (kaat [dot] bossuyt [at] hogent [dot] be) of telefonisch (09 243 27 12).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Solliciteer voor 13 augustus >>

Delen via