Verantwoordelijke kwaliteit

Over het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw (Europees Sociaal Fonds)

De vzw ESF-Agentschap Vlaanderen fungeert als partner voor het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen. Dit fonds wordt beheerd door het Departement Werk en Sociale Economie, afdeling ESF.

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF-Agentschap organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te helpen zich te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden.

Wij zijn dringend op zoek naar een verantwoordelijke kwaliteit (m/v).

Deze functie wordt uitgevoerd binnen het Departement Werk en Sociale Economie dat instaat voor beleidscoördinatie en -ontwikkeling en voor de opvolging en de handhaving (inspectie) van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en de sociale economie in Vlaanderen. Via verschillende tewerkstellingsprogramma's, erkenningen en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid.

Functieomschrijving

Als verantwoordelijke kwaliteit bent u op korte termijn verantwoordelijk voor de ESF-kwaliteitsopstappen en onderzoekt u welk kwaliteitssysteem of-model aangewezen is voor het Departement WSE. Daarnaast zet u zich actief in en bent u een belangrijke steunpilaar in de opstart en uitbouw van een projectwerking voor het uitwerken van een try-out periode en een visie en scenario’s voor onafhankelijk kwaliteitstoezicht op beroepskwalificerende trajecten binnen Werk (vb. opleidingen).

Op middellange termijn wordt u ingeschakeld bij de implementatie van het kwaliteitsdecreet via dewelke de minimale kwaliteitsvoorwaarden zullen opgelegd worden aan de externe dienstverleners van het Departement Werk en Sociale Economie. Meer informatie vindt u terug in de functieomschrijving.

Profielomschrijving

U hebt een masterdiploma met minstens 1 jaar ervaring met kwaliteitsmanagement (CAF, EFQM, ISO, enz.) en/of organisatieontwikkeling/-beheersing OF je hebt een bachelordiploma met minstens 3 jaar ervaring met kwaliteitsmanagement en/of organisatieontwikkeling/-beheersing. 

Aanbod

Het ESF-Agentschap geeft u de kans om aan deze functie op een persoonlijke wijze inhoud te geven. De geboden uitdagingen en verantwoordelijkheden laten u toe uw expertise uit te diepen binnen een gemotiveerd team. U krijgt een contract van onbepaalde duur met een salaris volgens de overheidsbarema’s (A111 of B111).
U geniet tal van voordelen:

  • 20 vakantiedagen en 15 extra legale vakantiedagen conform regeling Vlaamse Overheid;
  • glijdende werkuren;
  • maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag;
  • gratis woon-werkverkeer voor wie met het openbaar vervoer reist;
  • fietsvergoeding;
  • gratis hospitalisatieverzekering.

Selectieprocedure

De selectieprocedure omvat enerzijds een cv-screening en anderzijds een persoonlijkheidsvragenlijst, een schriftelijke proef en een jurygesprek tussen 12 en 16 maart.

Werkadres

Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel

Contact

Stuur vandaag nog uw motivatiebrief en cv naar Tine Polfliet via tine [dot] polfliet [at] esf [dot] vlaanderen [dot] be.
Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van uw kandidatuur.
Solliciteren tot en met 05/03/2018 (uiterste sollicitatiedatum)
Startdatum: zo snel mogelijk

Delen via